Monitor med Fysisk ekonomi, nr 3 mars 2014

Monitor med Fysisk ekonomi, nr 3 mars 2014. Innehåll:
1. Ledare: Vält schackbrädet!
2. EAP ställer upp i EU-valet 25 maj
3. BüSo på valsedeln i EU-valet
4. Sista handen vid EU:s totalitära bankunion
5. Ukrainska politiker inbjudna av Schillerinstitutet
6. Hur statskuppen i Ukraina provocerades fram
7. Ukraina: Arméförråden öppnas för nazisterna
8. Ukrainas TV-chef misshandlad av nazister
9. LaRouchedemokrat fick 110 000 röster i Texasval
10. LaRouche mot Obama: J' accuse
11. LaRouches varning var korrekt
12. Carl Bildt avslöjad som lögnare
13. DN vidhåller: "Svoboda är inte nazister!"
Fysik ekonomi mars 2014
14. EU planerar för imperium
15. Beijing Review intervjuade Zepp-LaRouche om Nya sidenvägsprojektet
16. Milos Zeman stöder kanal Östersjön-Donau
17. Härlig film om Arktisjärnvägen

Monitor: Tryck som pdf

Fysisk ekonomi: Tryck som pdf

Monitor nr 3, mars 2014,

1. Ledare: Vält schackbrädet!

För exakt två månader sedan skrev Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche i sin "De europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring" att "schackbrädet för ett tredje världskrig är redan uppställt och en djupdykning in i ett ekonomiskt kaos skulle nästan med visshet utlösa en kedjereaktion, som leder till användning av militära resurser i världen tillräckliga för att utplåna livet på vår planet."

I Sverige, EU och USA har russofobin och den absurda arrogansen och självgodheten lett oss in på en krigskurs som vi snart inte kan dra oss ur. De politiska och militära positionerna på det som vi nu kan kalla östfronten har flyttats fram så mycket att minsta lilla gnista kan utlösa en präriebrand. Man inbillar sig att det enbart handlar om ett enkelt politiskt schackspel som utspelar sig på tidningssidor, teveskärmar och på youtube. Geopolitiska schackspel kostade mänskligheten två världskrig i förra århundradet! Skillnaden nu är att båda parter har atomvapen som räcker till att utplåna allt liv på jorden.

Propaganda är en viktig del av all krigföring, och visar att vi redan är i krig, även om riktiga vapen inte har använts. Politiker och massmedier i väst har förenklat det hela till en fråga om president Vladimir Putins personliga storhetsambitioner. Man målar upp en mytologisk skurkbild och riktar allt hat och fokus mot den bilden. Till slut låter man som Carl Bildt som förnekar att det finns sju nynazister i den nytillträdda EU-stödda, odemokratiska och icke folkvalda regeringen i Ukraina.

Man ska komma ihåg att den ukrainska krisen bara är den senaste, fast farligaste, i en rad politiska och militära upptrappningar från den anglo-amerikanska maktapparaten med stöd av övriga EU-länder. En olaglig invasion av Irak följdes av en direkt militär attack på Libyen med hjälp av al-Qaidas jihadister och Muslimska brödraskapet som "plötsligt" blev Natos vänner och sedan skickades mot Syrien. Kom ihåg att nazi-kuppen mot den förra, folkvalda regeringen i Ukraina började när den nu störtade presidenten Viktor Janukovytj tackade nej till samarbetsavtalet med EU i november och istället valde att samarbeta med Ryssland och andra nationer i ett växande eurasiskt ekonomiskt block lett av Kina, Ryssland, Indien och deras partners i Asien. Att Ukraina ansåg det transatlantiska finanssystemet vara en för bankrutt och ointressant handelspartner var oförlåtligt enligt den styrande anglo-amerikanska och europeiska oligarkin. Det är detta som ligger till grund för hotet om ett tredje världskrig, inte Putins machostil!

Det första den nye, icke-valde ukrainske statsministern Arseniy Jatsenjuk gjorde var att den 21 mars skriva under samma förnedrande samarbetsavtal med EU. Monitor har tidigare visat hur detta avtal skulle förvandla Ukraina till en "tiggare" i väst istället för en "industrination" i öst. Nu kommer Ukraina att få samma EU-behandling som Grekland och där ingår att underkastas Internationella valutafondens brutala åtstramningsvillkor i utbyte mot ett nödlån, som Ukraina gick med på den 27 mars. Jatsenjuk förklarade i parlamentet att detta slaveri är "priset för vår oberoende"!

För de anglo-amerikanska geopolitiska schackspelarna handlar det inte om att slå sönder Ukraina, utan om att omringa och försvaga Ryssland och sedan Kina och hela det eurasiska blocket tills de antingen följer västvärldens bankrutta frihandelssystem, eller går under precis som Irak, Libyen och Syrien.

Men se hur världen skulle se ut om vi välter detta absurda schackbräde? Om vi omorganiserar vårt bankrutta finans- och banksystem (i ett konkursförfarande enligt bankdelningslagen Glass-Steagall), och skapar nya krediter för att återuppbygga vår förfallna infrastruktur, industrier, sjukvård och skolor här hemma, och sedan sträcker ut våra händer för att möta det eurasiska ekonomiska samarbetet, som Kina, Ryssland och de andra länderna önskar, och vi bygger den Nya sidenvägen och landbroarna till Asien, och även utvecklar de områden i Centralasien, Mellanöstern och Afrika som ligger däremellan. Det är inte svårare än så, när vi tar av oss det oligarkiska brittiska imperiets ögonbindel.

Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen är just nu fredens budbärare mellan USA, Europa och Asien. Den enorma uppmärksamhet som dess medlemmar och Lyndon LaRouche personligen fick i ryska medier nyligen, liksom Helga Zepp-LaRouches senaste besök i Kina för att uppmuntra Kinas Sidenvägsstrategi, är viktiga tecken. Vi agerar inte som sympatisörer till Kina och Rysslands politik. Vi agerar som amerikanska, tyska, svenska eller europeiska patrioter och ledare som ser oss som likvärdiga med stora nationer som Kina och Ryssland. Vårt problem är att vi har regeringar och politiska ledare som har tappat greppet om vad som är mänskligt och hur mänskliga nationer beter sig gentemot andra människor och nationer. Det här skall inte vara slutet för civilisationen utan början på en ny - utan livsfarliga schackspel!

2. EAP ställer upp i EU-valet 25 maj

Europeiska arbetarpartiet - EAP ställer upp till valet för Europaparlamentet den 25 maj med en lista på tio erfarna EAP-aktivister som kandidater. Högst upp står partiledare Hussein Askary. Denna lista utgör den enda möjligheten att påverka politiken i riktning för en lösning på finanskrisen och mot EU:s krigsfrämjande imperiepolitik. Varje röst på EAP kommer att påverka politiken mycket mer, t.o.m. om det inte leder till någon ledamotsplats, eftersom detta är det enda sättet att få fram en sådan idépolitik eftersom alla andra partier i EU-valet inte försvarar mänsklighetens intresse i dessa avgörande frågor.

EAP, liksom BüSo i Tyskland och andra samarbetande partier i EU-länderna, arbetar för att avskaffa den genomkorrumperade institutionen EU och ersätta den med ett nytt samarbete baserat på nationell suveränitet och utveckling. Principerna för denna gemensamma kampanj i EU-valen i flera länder har formulerats i "De europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring" där värdegrunden och de historiska förebilderna får bilda en resonansbotten för vad som måste göras idag.

Läs och anslut dig till De europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring, som skickades ut med förra Monitor och finns på larouche.se.

3. BüSo på valsedeln i EU-valet

I Tyskland deltar EAP:s systerparti BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) i valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014. Det meddelades av landets valmyndighet den 14 mars sedan partiet hade lämnat in mer än 5100 giltiga stödunderskrifter för partiets valdeltagande från tyska medborgare. BüSos ordförande Helga Zepp-LaRouche toppar listan med 34 kandidater.

Valkampanjen kommer nu att drivas med följande huvudinriktning:

- EU:s geopolitik, som styrs av brittisk-amerikanska intressen, ökar risken för ett kärnvapenkrig. EU:s upptrappning mot Ryssland (som t.ex. i fallet Ukraina) måste hejdas.

- Istället för ett EU-imperium, med en politik att regimförändra andra länder, måste Europa vara ett fädernesländernas Europa som samarbetar med varandra som självständiga stater och med andra länder i Eurasien och Afrika för att säkra en varaktig fred. Huvudverktygen för denna politik är förverkligandet av de eurasiska landbroarna och en industriell uppbyggnad av hela världen.

- Det bankrutta transatlantiska finanssystemet och därmed också euron måste skrotas. Dess ruinerande spekulationsbubblor har redan kostat alltför många människor livet. Inför omedelbart ett bankdelningssystem enligt Glass-Steagall-principen istället för trojkans åtstramningspolitik med statliga bankräddningspaket (bail-out) och bankräddning genom beslagtagande av egendom och bankkonton (bail-in, även kallad Cypernmodellen).

- Inrätta en statlig mekanism för att skapa krediter öronmärkta för produktiva investeringar i forskning, utbildning och förnyelse av infrastruktur. Låt varje lands produktivkrafter växa med ett sådant kreditsystem för att skapa full sysselsättning och välstånd.

- Miljöpolitikens dogmer måste avskaffas. Parallellt med kasinoekonomins spekulation driver de nationer till ruin och till randen av krig samt har befolkningsreducering som målsättning.

- Samarbete med i synnerhet Eurasiens och Afrikas länder för att förverkliga mänsklighetens gemensamma målsättningar (som t.ex. att få öknarna att blomma, övervinna världssvälten, rymdteknologi, försvar mot asteroider samt att utveckla fusionskraften).

- Inled en era med en ny, mänsklig paradigm genom en klassisk vetenskaplig och kulturell renässans som sätter varje människas skapandeförmåga och alla nationers utvecklingsmöjligheter i centrum.

4. Sista handen vid EU:s totalitära bankunion

EU fullföljer införandet av en totalitär bankdiktatur i form av en bankunion med den suicidala Cypernmodellen. Efter en nattmangling den 20 mars övergavs det avgörande nationella självbestämmandet över hur bankkriser skall hanteras inom EU, dvs. vem eller vad som skall offras på de globala storbankernas bekostnad. Detta löser inte bankkrisen. Det apterar bara tändhatten för att spränga det globala finanssystemet.

Den som längst höll emot var den tyske finansministern Wolfgang Schäuble, men kl. 5.30 på morgonen släpades han fram för att skriva på trepartsuppgörelsen tillsammans med EU-parlamentet, EU-kommissionen och regeringsrepresentanterna i Europeiska rådet. Det man skrev på var nya centraliserade regler för bankkrishantering, vilka innebär att banker som hamnar i kris skall kunna lägga beslag på sina kunders bankkonton över garantibeloppet på 100.000 euro, dvs. framför allt konton som innehas av företag, institutioner och förmögna privatpersoner. Detta kommer att sprida bankkriserna direkt in i den reala ekonomin och skapa enorma störningar i produktion och folkförsörjning, vilket i sin tur genast skulle öka bankförlusterna. Lyndon LaRouche har jämfört Cypernmodellen med att kapa en kabel för en hisskorg (världsekonomin) på sjuttionde våningen. Vid minsta kris kommer den att driva det hopplöst konkursmässiga globala finanssystemet till att implodera.

EU:s medlemsländer gav upp ännu mer av sin suveränitet i denna förhandling. De som har makten nu i EU är de självutnämnda "systemviktiga" globala storbankerna (G-SIFI), som via sin kontroll över Internationella regleringsbanken (BIS/FSB) i Schweiz har dikterat EU:s bankunion. Storbankernas förespråkare i EU-parlamentet, EU-kommissionen och i många liberalt inriktade regeringar lyckades eliminera nästan all nationell självbestämmanderätt över bankkrishanteringen med argumentet att besluten måste kunna genomdrivas snabbt under en helg så att marknaderna skulle vara lugnade, när de öppnade igen. En regering skall inte tillåtas skydda sitt lands banker och deras företagskunder, när storbankerna behöver äta upp dem för att täcka sina spekulationsförluster. I EU-parlamentets pressmeddelande beskrevs den nya beslutsordningen som att den skulle undvika en "envist förekommande politisk inblandning i bankkrishanteringen" genom att makten över bankkrishanteringen lämnas över till en "oberoende" myndighet nästan helt befriad från medlemsländernas beslutsrätt.

Med uppgörelsen den 20 mars är bankunionen klar att dunkas igenom i april på sista mötet innan EU-parlamentet går till val. Varje parlamentariker både i EU och nationellt måste göra allt för att förhindra detta kommande bankrån, som kommer att bli världens största någonsin. Med denna katastrofala kompromiss har EU-institutionerna ännu en gång visat att man inte vill eller kan fatta beslut som är till gagn för världens framtid. Det räcker inte med att rösta emot. EU måste upplösas för att människor och företag och affärsbanker skall kunna överleva.

5. Ukrainska politiker inbjudna av Schillerinstitutet

Innan striden i Ukraina hade avgjorts till kuppmakarnas fördel, och kampen stod som hetast på Majdantorget i Kiev, bjöd Schillerinstitutet in tre representanter från Ukraina som med förstahandsinformation kunde berätta om krisen där, utan att ta ställning för varken president Janukovytj eller Majdandemonstranterna. Besöket inleddes i Frankrike den 24 februari, och fortsatte sedan till Europaparlamentet i Strasbourg, och därefter till Tyskland och Italien. Delegationen bestod av Natalja Vitrenko, ordförande för Progressiva socialistpartiet PSPU och presidentkandidat 2004, Vladimir Marsjenko, parlamentsledamot 1990-2002 och fackordförande för Ukrainas Arbetarfederation samt Valeri Sergatjov, ordförande för Kievs Rusparti och tidigare ledamot i Odessas regionalparlament. Under resans möten fick många åhörare en ordentlig ögonöppnare genom de filmer de visade från det besinningslösa fascistiska våldet på Majdantorget.

Som konklusion av Schillerinstitutets seminarium i Frankfurt den 1 mars antog de sjuttio deltagarna från Tyskland, Schweiz och Holland med acklamation följande uttalande:

"Med tanke på den akuta risken för världskrig kräver vi av Tysklands förbundsregering och internationella organisationer att: 1) inte erkänna den nuvarande regimen i Kiev och inte samarbeta med nynazister i Ukraina, 2) undvika konfrontation med Ryssland, och 3) inleda energiska ansträngningar för att driva på för samarbete och utveckling."

6. Hur statskuppen i Ukraina provocerades fram

Pressmeddelande från de ukrainska oppositionspolitikerna Natalja Vitrenko, Vladimir Marsjenko och Valeri Sergatjov i Frankfurt den 1 mars 2014:

Att skriva under associationsavtalet med EU, som eftersträvades av Ukrainas regering, dvs [Janukovytj-]koalitionen mellan Regionernas parti och Kommunistpartiet, och den parlamentariska oppositionens tre partier Batkivsjtjina (Fäderneslandet), Udar (Slag) och Svoboda (Frihet), skulle störa den ömtåliga balansen mellan EU:s och Rysslands intressen. Ukraina riskerade genom detta avtal att drabbas av kaos genom en förstörelse av den inhemska produktionen, massarbetslöshet och förlust av statlig och nationell suveränitet. Mycket snart efter det att avtalet hade undertecknats, skulle så stora spänningar i Ukraina ha uppstått att hela den eurasiska kontinenten skulle destabiliseras. Därför sköt president Janukovytj och Asarov-regeringen upp undertecknandet av avtalet utan att för den skull ge upp strävan till europeisk integration. Detta var orsaken till den nynazistiska statskupp som sedan länge hade planerats.

President Janukovytjs inrikes- och utrikespolitik hade lett till ett ökande missnöje bland befolkningen och skapade därför gynnsamma förutsättningar för kuppen.

Efter det att oppositionen fördömt Janukovytjs vägran att underteckna avtalet, uppmanade den parlamentariska oppositionen människorna att komma till Kievs Euromajdan. Kuppmakarna utnyttjade civila för att provocera fram konfrontationer mellan demonstranter och polis. Den första konfrontationen organiserades av presidentförvaltningens chef, Ljovotsjkin, och tjänade merparten av de ukrainska oligarkernas intressen [mitt i natten slog polisen med fullt massmediepådrag ned ca 400 kvardröjande demonstranter - red. anm.]. Massmedia, som är i oligarkernas händer, blåste upp provokationen och det ledde till ett enormt stöd i massmedia. Euromajdan leddes avsiktligt i kampen mot regeringen och polisen till att ockupera och plundra regeringsbyggnader, och sedan stjäla milisens och militärens vapen. Efter 1 december förra året var protesterna inte längre fredliga. De leddes av specialutbildade kampenheter beväpnade med molotovcocktails, baseballklubbor, metallstänger, kedjor, yxor och gatstenar. Från och med februari i år var de även beväpnade med skjutvapen. De slagskämpar som stod i frontlinjerna på Euromajdan provocerade medvetet med sin nynazism. Obestridliga bevis för detta är de symboler, paroller och porträtt från deras ideologiska förebilder som de poserade med. Dessa kunde ses av alla utom av de EU-representanter och amerikanska politiker som ständigt kallade Euromajdan för den ukrainska befolkningens fredliga revolt med krav på att avtalet med EU måste undertecknas.

EU:s och USA:s representanter mörkade medvetet Högersektorns roll på Euromajdan och förteg dess terroristiska och nynazistiska karaktär. Deras förljugna rapportering om Ukrainas verkliga situation ledde till att den ukrainska regeringen tvingades överlämna makten till nynazisterna.

Den 21 februari bekräftade Tysklands, Polens och Frankrikes utrikesministrar med sina underskrifter att EU bejakade genomförandet av statskuppen. De krossade därigenom fullständigt de europeiska värdena rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter.

Händelserna i Ukraina trappades upp av Högersektorn till ett inbördeskrig och terror som nu riktas mot parlamentet, politiska partier och alla människor i Ukraina. Om inbördeskriget i Ukraina inte stoppas, kommer det att utvidgas till en global konflikt. EU och Ryssland kommer att dras in i den.

Vi säger att detta kan stoppas endast med omedelbara samordnade åtgärder av Moskva, Berlin och Paris.

7. Ukraina: Arméförråden öppnas för nazisterna

Den inkuppade presidenten i Ukraina, Arseni Jatsenjuk, har sparkat tre vice försvarsministrar, alla generaler, som eftergifter till den nynazistiska Högersektorns krav på att få tillgång till militärens materiel, vapen och utbildningsanläggningar. De avskedade generalerna hade bestämt motsatt sig detta.

Itar-Tass rapporterade den 7 mars att "kravet kom från Högersektorns ledare Dimitrij Jarosj. Han hade hävdat att befattningshavarnas 'konservativa synsätt' inte bidrog till möjligheten att återställa ordningen i landet och förhindra anti-Majdan-protester i landets östra och södra regioner." Jarosj krävde "i form av ett ultimatum" vapen och medicinsk utrustning liksom militära övningsanläggningar. Om regeringen och landets ledare inte gick med på kraven "uteslöt Jarosj inte att Högersektorn skulle ingripa mer kraftfullt i Ukrainas öde", ett illa dolt hot om ytterligare en kupp, tillade Itar-Tass. Den 5 mars lades också en motion i Ukrainas kringskurna parlament om att ge Jarosjs stormtrupper ställning som militära förband.

Ukrainas historia av ett otroligt blodigt inbördeskrig efter ryska revolutionen och därefter striderna i andra världskriget mellan Sovjetarmén och de nazistödda Bandera-anhängarna gör generalernas oro för splittring av armén mycket befogad.

Ett nytt inbördeskrig i Ukraina passar däremot mycket bra in i det brittiska imperiets geopolitik att sprida de sekteristiska krigen i Mellanöstern och Afghanistan in i Ryssland, Centralasien, Kina och Indien för att hålla tillbaka dessa länder som man ser som konkurrerande världsmakter, ekonomiskt och strategiskt.

8. Ukrainas TV-chef misshandlad av nazister

SVT:s Rapport visade den 20 mars en film där en grupp parlamentsledamöter och anhängare från det nazistiska Svobodapartiet misshandlar den ukrainske tv-chefen Oleksandr Pantelejmonov för att tvinga honom att avgå. Klippet lades ut av tidningen Ukrainska Pravda på youtube. Den som främst skötte misshandeln var parlamentsledamoten Ihor Mirosjnytjenko som är Svobodas representant i parlamentets nybildade utskott för yttrandefrihet.

9. LaRouchedemokrat fick 110 000 röster i Texasval

Tisdagen den 4 mars höll det Demokratiska partiet i Texas primärval, för att avgöra vem som blir partiets kandidat i senatsvalet till hösten. Då ingen kandidat fick en majoritet av rösterna går två kandidater vidare till en andra valomgång. En av dem är LaRouchedemokraten Kesha Rogers, som kom på andra plats med 21,7 procent och över 110 000 röster. Flest röster fick dr David Alameel. Han spenderade över tre och en halv miljon dollar av sina egna pengar och sponsrades med en stor men okänd summa pengar från Obamas och Demokratiska partiets donatorer med syfte att stoppa Kesha, men nådde ändå inte de 50 procent som krävs för att undvika en andra valomgång. Den kommer att hållas den 27 maj.

Kesha Rogers fastslog att hennes valkampanj skördat en tydlig seger:

- Vi har gjort vårt jobb, vilket var att byta samtalsämne för den politiska diskussionen. Det är precis det vi gjorde. Vi gjorde riksrätt mot Obama till det dominerande samtalsämnet. Nu måste vi slutföra jobbet. Obama måste inför riksrätt nu.

- Det är viktigt att vi i detta läge ser framåt mot att bygga framtiden. Vi måste ta upp krisen med den förödande torka som drabbat Texas och Kalifornien. Planen är att förvandla nationen genom en allians mellan Texas och Kalifornien, genom min senatsvalkampanj i Texas och [LaRouchedemokraten] Michael Stegers kongressvalkampanj i Kalifornien, i bygget av Nordamerikanska vatten- och elalliansen, Nawapa.

- Det som kampanjen hittills åstadkommit är att öppna dörren för många andra som vill se en verklig förändring - en chans för dem att resa sig. Vi måste nu tilldela Wall Street och Obama ett slutgiltigt förintande nederlag. Det är dags för riksrätt. Det är dags för Glass-Steagall.

10. LaRouche mot Obama: J' accuse

Lyndon LaRouche anklagar i ett uttalande Barack Obama för tio fall av brott mot konstitutionen vilka alla var för sig är grund för riksrätt. Uttalandet har lånat rubriken från Émile Zolas berömda "J' accuse". Det publicerades den 12 mars som en annons virad på utsidan av Washington Times, i mobilannonser, radioannonser och delades ut som flygblad i Washington och andra städer i USA.

Samtidigt tilltog stormen mot Obamas olagligheter genom en presskonferens där kongressmännen Walter Jones (R) och Steven Lynch (D) återigen krävde att Obama häver hemligstämpeln på 28 sidor i kongressens utredning om 11-septemberattackerna 2001. På dessa sidor behandlas Saudiarabiens medverkan i att skydda och stödja flera av flygplanskaparnas vistelser och pilotutbildningar i USA. Obama beskyddar samma saudiska terrorapparat som han fortfarande använder sig av mot Syrien, Libyen och Irak. På presskonferensen deltog offer och anhöriga till dem som dödades i attackerna, däribland Sharon Premoli som själv grävdes fram ur ruinerna av World Trade Center.

Att kongressmännen tar upp detta är viktigt eftersom kongressens representanthus vid en riksrätt mot Obama fungerar som åklagare. Även i senaten, som fungerar som domare i riksrättsfall, diskuteras öppet frågor som definitivt skulle kunna vara grund för att i en riksrätt fälla Obama. Ordföranden i senatens underrättelseutskott Dianne Feinstein gick samma vecka till stor attack mot Obamaregeringen för CIA:s avlyssning av kongressens egen utredning av CIA:s olagliga fängelser och tortyrmetoder.

Bland LaRouches tio anklagelsepunkter finns också Obamaregeringens iscensättande av statskuppen i Ukraina, som förde en illegitim regering med nynazister till makten.

Lyndon LaRouche har kommenterat att det nu är bevisat att "Barack Obama är en medlöpare till den europeiska naziströrelsen. Obama har inte bara godkänt den illegitima fascistkuppen i Ukraina. Obama iscensatte den tillsammans med det brittiska imperiet. Varje president som stöder en nazistregim måste ställas inför riksrätt omedelbart." Se: http://larouchepac.com/jaccuse

11. LaRouches varning var korrekt

Lyndon LaRouche varnade i början på året för dagens situation med hot om kärnvapenkrig. Den som idag ser på utvecklingen i efterhand, kan konstatera att han hade rätt. LaRouche lovade inte kärnvapenkrig, han sa att vi skulle balansera på randen till det, vilket vi nu gör.

12. Carl Bildt avslöjad som lögnare

I Ekots lördagsintervju den 15.3 utfrågades utrikesminister Carl Bildt av programledaren Monica Saarinen. I sista frågan pressade Saarinen honom på om han kunde, på något nyanserat sätt, uttrycka att Svobodapartiet har en fascistisk historia. Då sa Bildt:
- Som utrikesminister är min uppgift att fokusera på de omedelbara frågorna. Det är att möta rysk propaganda. Det är att möta rysk aggression och hjälpa en ukrainsk demokrati stabilisera sig.

I frågestunden i Riksdagen dagen innan pressades Bildt också av tre av fyra oppositionspartier på hans inställning till det nynazistska partiet Svoboda i den nytillsatta ukrainska regeringen. Genom både den utfrågningen och Ekots lördagsintervju avslöjade Bildt sig själv som en medveten lögnare inför hela folket.

Det är nu klart att Bildt inte längre ser sig som en sanningssägare utan som en person som skall möta vad han anser vara propaganda med propaganda. Han ljuger om ukrainska regeringen och hävdar att den är demokratisk och skyddar mänskliga rättigheter, trots att den innehåller nynazister och beväpnar nazistiska stormtrupper för att sköta polisuppgifter och försvarsuppgifter.

Sveriges överlevnad hänger på att andra krafter i världen lyckas neutralisera det desperata Brittiska finansimperiets vågspelspolitik på randen till kärnvapenkrig. Det kan ske genom att president Obama omedelbart suspenderas genom ett riksrättsåtal ifrån den amerikanska kongressen. Det kan ske genom att framför allt Tyskland och Frankrike bryter sig loss från den brittiskdominerade EU-politiken och börjar söka en lösning på Ukrainakrisen tillsammans med Ryssland. Om inte den ljugande propagandaministern Bildt avgår, kan inte Sverige bidra till en sådan lösning.

Utgångspunkterna för en sådan lösning bygger på att man kan tala klartext om Svobodaproblemet. Ukrainaregeringen måste förklaras vara illegitim, de nazistiska stormtrupperna måste stoppas och förklaras illegala så landet kan börja bli en rättsstat och undvika total splittring. Rysslands ekonomiska samarbete med Ukraina måste ges en avgörande roll att hålla igång ekonomin, så att vårbruket sköts och den tunga industrin inte stängs. Så kommer Ukraina att kunna undvika ett mycket dyrt ekonomiskt sammanbrott och en massarbetslöshet och oroligheter, som spiller ut över alla dess gränser.

13. DN vidhåller: "Svoboda är inte nazister!"

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och kallar sig oberoende liberal. Vad det i praktiken betyder stod klart när DN den 25 mars anordnade sin årliga "utrikesdag".

Förra årets utbyte med aktivisterna från LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kom att handla om Syrien, där DN stödde jihadister mot Assad. I år var knäckfrågan, att de tycker att ett par nazister i Ukrainas regering inte är så farligt. Michael Winiarski, utrikespolitisk kommentator på DN, var extra bisarr då han å ena sidan tyckte att Putin var som Hitler, medan han om de ukrainska nazisternas kupp klämde ur sig:
- Oavsett, även om det vore en högerradikal eller fascistisk regim, så har det inte med saken att göra, tycker jag.

Denna första panel följdes konstigt nog en panel ägnad åt att varna för högerextrema partier inför EU-valet. Hyckleriet var närmast parodiskt då alla EU-motståndare kallades rasister och de successivt buntade in alla möjliga partier.

När Winiarski i en inspelad intervju efteråt på nytt fick frågan om Ukrainas kuppregering gick han så långt som att hävda att "Svoboda är inte nazister!" Läs hela intervjun med Winiarski här

Fysik ekonomi mars 2014

14. EU planerar för imperium

En brittisk statsvetare bekräftar i en serie rapporter att EU har planer på att med hot om militärt våld bli ett imperium, med geopolitikern Halford Mackinders brittiska imperieideologi som förebild. Avslöjandet kommer från SolidarWerkstatt, en fredsorganisation i Österrike, som i sitt senaste nyhetsbrev berättar om en forskare vid namn James Rogers vid Cambridge som under de gångna åren publicerat en rad strategiska rapporter om EU:s imperieplanering.

Rogers är rådgivare till EU:s högsta organ Europeiska rådet och samordnar en rad tunga hjärntruster inom EU för att utveckla en strategi för EU:s expansion. Det handlar om att skapa en framtid där EU är en "superstat ... och en global supermakt" med kontroll över det som Mackinder kallade "det eurasiska kärnlandet"- idén att den som styr över Eurasien också styr världen. Redan år 2009 presenterades en del av dessa idéer i Europaparlamentet i form av ett memorandum. Rogers' hänvisning till Mackinder visar att avsikten bakom EU:s expansion är att återupprätta det gamla brittiska imperiet.

Rogers pläderar för att EU ska få "oinskränkt tillgång till de stora områden som gränsar till EU, t.ex. grannländerna i öster och västliga delen av Ryssland, Kaukasus och stora delar av Centralasien, den arktiska regionen, Afrikas norra del, hela Främre och Bortre Orienten, liksom Indiska Oceanen och sydöstra Asien. Dessa stora områden [Grand Area] omfattar de flesta råvaror som den europeiska ekonomin behöver. Dessutom omfattar området alla viktiga sjöhandelsvägar i Asien, Australien, Afrika samt i Främre och Mellersta östern. Samtliga olje- och gasledningar i Ryssland, Centralasien och Nordafrika, som finns idag eller är planerade, är också med."

I ett av de memorandum som Rogers projektgrupp har publicerat, slås fast att Ryssland "med stor sannolikhet är emot globalisering" och måste omvändas eller hotas med "en militär konfrontation". I ett speciellt "Egmont"-memo från 2011 föreslår Rogers att ett nät av militära EU-baser byggs ut kring hela Grand Area-området med målet att "för det första avhålla utländska makter från blanda sig i länderna i det större europeiska grannskapet; och för det andra att kuva halstarrighet och felaktiga förhållningssätt hos lokala makthavare". Denna utlandsexpansion "skall lära utländska regeringar att känna fruktan". I samma memo går Rogers inte överraskande emot Kinas nya Sidenvägspolitik. Rogers angriper framför allt Kinas politik att bygga ut höghastighetsjärnvägarna.

Ovanstående karta över det planerade EU-imperiet kommer från Rogers´ rapporter, som avslöjats av SolidarWerkstatt. SolidarWerkstatt har många gånger demonstrerat och protesterat mot EU:s och Natos nynazistiska kupp i Kiev. För länkar och en större bild på kartan, gå till http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=1026&Itemid=1

15. Beijing Review intervjuade Zepp-LaRouche om Nya sidenvägsprojektet

Den ansedda engelsk- och kinesiskspråkiga veckotidskriften Beijing Review publicerade den 17 mars en video med ett tre minuter långt utdrag ur ett längre samtal som tidskriften förde med Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche i Peking den 20 februari i år. Zepp-LaRouche betonar där den epokgörande betydelsen av president Xi Jinpings förslag om att skapa ett ekonomiskt Sidenvägsbälte till Europa både landvägen genom Centralasien och sjövägen över Indiska oceanen. Hon förklarar att förslaget är viktigt därför att Centralasiens landbundna nationer med hjälp av den Nya sidenvägen kan införlivas i världsekonomins huvudådra och att det kommer att höja levnadsstandarden för människorna i Eurasien.

Men ännu viktigare, säger Zepp-LaRouche, är att projektet kommer att främja och bli en del av en ännu större landbro som sammanför människor på flera kontinenter i en världsomfattande ekonomisk utvecklingsprocess. Om vi kan övervinna det omedelbara krigshotet kommer projektet att öppna en ny civilisationsera för mänskligheten.
- Vi måste ändra den rådande paradigmen. Vi måste sluta tänka geopolitiskt och koncentrera oss på mänsklighetens gemensamma målsättningar, säger hon i utdraget som publiceras av Beijing Review.

Beijing Reviews webbsida publicerade också Helga Zepp-LaRouches svar på en fråga om det spända läget mellan Japan och Kina:

- Utan uppbackningen från USA skulle Shinzo Abe-regeringens politik inte vara lika provokativ. USA:s överreaktion på Kinas nya luftförsvarsidentifikationszon från år 2013 har också bidragit till att uppmärksamma hur nära ett storkrig vi är, sa hon.

16. Milos Zeman stöder kanal Östersjön-Donau

Vid en presskonferens den 26 februari i Europaparlamentet i Strasbourg talade Tjeckiens president Milos Zeman om ett "New Deal" i syfte att få stöd för byggandet av en Donau-Oder-Elbe-kanal (DOE). New Deal var president Franklin D. Roosevelts utvecklingsprogram för att lyfta USA ur 30-talsdepressionen. Projektet går ut på att förbinda Nordsjön och Östersjön med Donau och därmed Svarta havet, genom att bygga flera kanaler som förbinder floderna Oder och Elbe med Donau.

Zeman talade vid ett evenemang i Europaparlamentet som arrangerades av Vojtech Mynar. Denne är ledamot i Europaparlamentet för det tjeckiska socialdemokratiska partiet och har länge stött projektet. I evenemanget ingick en utställning med kartor, bilder, historik m.m. arrangerad av två organisationer som är engagerade i att främja projektet, Plavba a Vodni Cesty (Förening för inre vattenvägar och insjöfart) och Reditelstvi Vodnich Cest CR (den tjeckiska regeringens styrelse för insjöfart). Utställningen har tidigare presenterats i tio städer i Tjeckien som ett led i arbetet med att främja projektet. I evenemanget deltog även ledamöter från Slovakien och Polen, samt tjänstemän från de tre länderna med ansvar för hamnarna och de inre vattenvägarna.

I sitt tal beskrev Zeman DOE-kanalens vikt för hela regionens ekonomiska utveckling och för Europa som en helhet. Han bröt med EU:s dominerande monetaristiska synsätt och talade i fysisk-ekonomiska termer. Han nämnde hur man i USA på 1930-talet inom ramen för Roosevelts New Deal genomförde stora projekt som Tennessee Valley Authority och Hooverdammen och hur de skapade ekonomisk förändring.

Ett citat från en liten broschyr övertygar om varför projektet behövs: "Man borde betrakta DOE-projektet ur våra barns perspektiv, dvs. vi har inte ärvt landet från våra föräldrar, utan lånat det från våra barn. Om vi inte kan genomföra det idag, får vi inte komplicera eller till och med blockera att det genomförs i framtiden. Att sätta stopp för det skulle vara ett allvarligt misstag både strategiskt och ekonomiskt."

Idén om en DOE-kanal är över 500 år gammal, men den moderna fasen inleddes före första världskriget med arbeten som fortsatte under och efter andra världskriget. Efter 1989 har arbetet stannat upp trots att hälften av den 600 kilometer långa vattenvägen är färdigställd. De som främjar projektet arbetar numera för att regeringen ska göra en ny studie och vinna stöd för det från grannländerna, inklusive Slovakien, Österrike, Tyskland och Polen, vilket är de krav som ställs av EU för att det ska kunna listas bland prioritetsprojekten i Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T). Polen har redan visat stort intresse för projektet.

Direktörerna i Plavba a Vodni Cesty blev intresserade av att höra att Schillerinstitutet har främjat DOE i 20 år och att Alexander Hartmann skrev om projektet i EIR redan den 9 april 1993. Även president Zeman tog med intresse emot en bunt av LaRoucherörelsens litteratur.

17. Härlig film om Arktisjärnvägen

En film gjord av den finska projektgruppen Arctic Corridor visar möjligheterna för utveckling av Arktis med hjälp av Stillahavsstrategin. Filmen handlar om den nya Arktisjärnvägen som skall förbinda det finska och svenska järnvägsnätet med Barents hav vid norska hamnstaden Kirkenes. Arktisjärnvägen från finska järnvägens nordligaste punkt i Rovaniemi till Kirkenes kommer att möjliggöra för hela industriregionen vid Bottenviksbågen och i förlängningen även hela Finlands, Sveriges liksom kontinentens industri att delta i de planerade jättelika projekten i Arktis. Arktisjärnvägen kan bli ryggraden i ett nytt infrastrukturnät för utvinningen av malm och utvecklingen av svenska och finska Lappland.

Se filmen här: http://youtu.be/jovIfvlE4fI

Läs mer om Arktisjärnvägen på hemsidan Arctic Corridor: http://www.arcticcorridor.fi/

Se också artikeln om det i Ny Solidaritet nr 4 2013: http://www.larouche.se/artikel/arktis-narmaste-vagen-till-stilla-havet och på sid fem här http://www.larouche.se/svenska/media/201312-nysol-web_0.pdf

Se också artikeln om det i Ny Solidaritet nr 1 2012 på sid 9 med
artikeln "Arktis som ett rymdprojekt" med kartan över det möjliga nya
järnvägsnätet på Nordkalotten:
http://larouche.se/svenska/media/201204-nysol_1_2012_web_0.pdf

Se också föredraget (på tyska) med powerpointbilder på Europavaldagen med BüSo i Frankfurt: http://www.bueso.de/node/6887?nid=6887&lid=0-1-0-0

---