Härlig film om Arktisjärnvägen

En film gjord av den finska projektgruppen Arctic Corridor visar möjligheterna för utveckling av Arktis med hjälp av Stillahavsstrategin. Filmen handlar om den nya Arktisjärnvägen som skall förbinda det finska och svenska järnvägsnätet med Barents hav vid norska hamnstaden Kirkenes. Arktisjärnvägen från finska järnvägens nordligaste punkt i Rovaniemi till Kirkenes kommer att möjliggöra för hela industriregionen vid Bottenviksbågen och i förlängningen även hela Finlands, Sveriges liksom kontinentens industri att delta i de planerade jättelika projekten i Arktis. Arktisjärnvägen kan bli ryggraden i ett nytt infrastrukturnät för utvinningen av malm och utvecklingen av svenska och finska Lappland.

Se filmen här: http://youtu.be/jovIfvlE4fI

Läs mer om Arktisjärnvägen på hemsidan Arctic Corridor: http://www.arcticcorridor.fi/

Se också artikeln om det i Ny Solidaritet nr 4 2013: http://www.larouche.se/artikel/arktis-narmaste-vagen-till-stilla-havet och på sid fem här http://www.larouche.se/svenska/media/201312-nysol-web_0.pdf

Se också artikeln om det i Ny Solidaritet nr 1 2012 på sid 9 med artikeln "Arktis som ett rymdprojekt" med kartan över det möjliga nya järnvägsnätet på Nordkalotten: http://larouche.se/svenska/media/201204-nysol_1_2012_web_0.pdf

Se också föredraget (på tyska) med powerpointbilder på Europavaldagen med BüSo i Frankfurt: http://www.bueso.de/node/6887?nid=6887&lid=0-1-0-0