Ukraina: Carl Bildt avslöjad som lögnare

I Ekots lördagsintervju den 15.3 utfrågades utrikesminister Carl Bildt av programledaren Monica Saarinen. I sista frågan pressade Saarinen honom på om han kunde, på något nyanserat sätt, uttrycka att Svobodapartiet har en fascistisk historia. Då utbrast Bildt:
- Som utrikesminister är min uppgift att fokusera på de omedelbara frågorna. Det är att möta rysk propaganda. Det är att möta rysk aggression och hjälpa en ukrainsk demokrati att stabilisera sig. [1]

I frågestunden i Riksdagen dagen innan pressades Bildt också av tre av fyra oppositionspartier på hans inställning till det nynazistska partiet Svoboda i den nytillsatta ukrainska regeringen. Genom både den utfrågningen och Ekots lördagsintervju avslöjade Bildt sig själv som en medveten lögnare inför hela folket.

Det är nu klart att Bildt inte längre ser sig som en sanningssägare utan som en person som skall möta vad han anser vara propaganda med propaganda. Han tillåter sig därför att ljuga om ukrainska regeringen och hävdar att den är demokratisk och skyddar mänskliga rättigheter, trots att den innehåller nynazister och beväpnar nazistiska stormtrupper för att sköta polisuppgifter och försvarsuppgifter.

Problemet för Bildt är, att det han kallar propaganda faktiskt är verkligheten. Det nynazistiska partiet Svoboda har fyra ministrar i den ukrainska kuppregeringen: vice premiärministern, jordbruksministern, miljöministern och den tillförordnade försvarsministern. En av partiets grundare är chef för nationella säkerhetsrådet, med den ännu mer hårdföre ledaren för Högersektorn som andreman. Även riksåklagaren är nynazist och alla ledamöterna i Ukrainas högsta domstol avskedades av kuppmakarna. Dessa militanta nynazister som styrde säkerheten på Maidantorget, har nu tagit kontroll över polisen och låter sina stormtrupper bevaka regering och riksdag. Den som känner sig hotad av nazisterna och ringer polisen, får samma organisationer i luren.

Bildt vet vad som hänt, men väljer att mörka att det var våldet som drev presidenten på flykt och om de beväpnade nazisternas stormning av parlamentet och hot mot dess ledamöter, vilket ledde till statskuppen. Han ljuger bort nazisternas hot mot alla som inte är ukrainare och hur detta omedelbart manifesterades i att minoritetsspråkens status som officiella språk, bl.a. ryskan, upphävdes (ett beslut som fortfarande står fast men uppskutits). Bildt ljuger bort de hot och det våld nazisterna använder för att tvinga valda befattningshavare att avgå i stad efter stad. Han vet, men han ljuger om att de mänskliga fri och rättigheter är garanterade av den illegala ukrainaregeringen. Han ljuger om en framtida demokratisk utveckling, när han vet att den nazistiske försvarsministern avskedat protesterande generaler och gett order om att de nazistiska stormtrupperna skall beväpnas med vapen ur arméns förråd och integreras i armén. Bildt vet att detta sker genom ett nyskapat nationalgarde, som kommer att utgöra särskilda (SS-liknande) politiska militära avdelningar med katastrofala konsekvenser för freden.

Bildt vägrar debattera vad som är sant och vad som pågår. Med den inställningen kan han ta plats på någon opinionsbildande tidningsredaktion, men han kan inte hjälpa vare sig Ukraina, Sverige eller världen att lösa krisen. Med Bildts inställning finns bara upptrappning till dess ena sidan förlorar eller alla går under i ett kärnvapenkrig som nu kan ligga bara dagar framåt. Kort sagt Carl Bildt är inte bara lögnaktig utan bidrar till att driva världen mot en katastrof.

Sveriges överlevnad hänger på att andra krafter i världen lyckas neutralisera det desperata Brittiska finansimperiets vågspelspolitik på randen till kärnvapenkrig. Det kan ske genom att president Obama omedelbart suspenderas genom ett riksrättsåtal ifrån den amerikanska kongressen. Det kan ske genom att framför allt i Tyskland och Frankrike bryter sig loss från den brittiskdominerade EU-politiken och börjar söka en lösning på Ukrainakrisen tillsammans med Ryssland. Med Bildt som ljugande propagandaminister kan inte Sverige bidra till en sådan lösning.

Utgångspunkterna för en sådan lösning, som bygger på man kan tala klartext om Svobodaproblemet, har presenterats av Jacques Cheminade i uttalandet som finns översatt till svenska på larouche.se. Ukrainaregeringen måste förklaras vara illegitim, de nazistiska stormtrupperna måste stoppas och förklaras illegala så landet kan börja bli en rättsstat och undvika total splittring. Rysslands ekonomiska samarbete med Ukraina måste ges en avgörande roll att hålla igång ekonomin, så att vårbruket sköts och den tunga industrin inte stängs. Bara med tryggad mat, energi och fortsatt industriproduktion kommer Ukraina att kunna undvika ett mycket dyrt ekonomiskt sammanbrott och en massarbetslöshet och oroligheter, som spiller ut över alla dess gränser.

Därför var det avgörande att Bildt avslöjades som en medveten lögnare både i radions lördagsintervju den 15.3 och i riksdagsdebatten i samband med regeringens information på fredagen den 14.3. För att Sverige skall kunna föra någon konstruktiv roll i försöken att undvika ett kärnvapenkrig, måste Bildt helt enkelt flyttas bort eller ta den time-out som
Uppsalaprofessorn Stefan Hedlund förde på tal
i onsdagens
Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet. Här följer utdrag ur båda dessa avslöjande diskussioner med Bildt om Ukrainakrisen.

Dokumentation:

Carl Bildt i Ekots lördagsintervju

I Ekots lördagsintervju den 15.3 läste programledaren Monica Saarinen. bl.a. från resolutionen från Europaparlamentets ledamöter i december 2012. Den antogs strax efter det nynazistiska Svobodapartiet kommit in i Ukrainas parlament. Det är det uttalandet som den ukrainska oppositionsledaren Natalia Vitrenko förde in i Ukrainadebatten före och under sin rundresa till Paris, Strasbourg, Frankfurt, Milano och Florens.

Här är texten om Svoboda i EU-parlamentets resolution som i lördagsintervjun lästes upp för första gången i svensk radio:
"Parlamentets ledamöter är oroliga för de ökande nationalistiska stämningarna i Ukraina vilket har lett till att Svobodapartiet valts in i Ukrainas parlament Radan. Europaparlamentet vill påminna om att rasistiska, antisemitiska och främlingsfientliga åsikter går emot EU:s grundläggande värderingar och principer och uppmanar de prodemokratiska partierna i Ukrainas parlament att inte associera sig med, stödja eller bilda koalitioner med detta parti."

Här är ytterligare några utdrag ur lördagsintervjun som rapporterades av Aftonbladet samma dag:

När utrikesministern i dag intervjuades av Monica Saarinen i Ekots lördagsintervju om hur EU ska hantera krisen i Ukraina pressades han ytterligare om sin syn på att Svoboda är med i den ukrainska regeringen.
- Jag avstår från den där frågan att beskriva de olika partierna för det tycker jag inte är min uppgift, sa Bildt fortsatte:

- Vi accepterar den regering som har bildats. Och den bildades ju också på grund av en överenskommelse, ska man ha klart för sig, som bevittnades av utrikesministrar från EU och där ryska representanter var närvarande.

Bildt menar att den ukrainska nationalismen uppenbart "är komplicerad" och säger att han förhåller sig "lite försiktig" eftersom han inte vill spela med i den ryska propagandan som han menar går ut på att beskriva utvecklingen i Ukraina som styrd av fascister.

SR:s Monica Saarinen: Men bara för att Putin är onyanserad behöver ju inte du vara det. Man kan väl ha två tankar i huvudet samtidigt?
- Absolut, men då gäller det att vara nyanserad. Nu gäller det att fokusera på det som är viktigt. Det viktiga är att vi har en rysk invasion, en ukrainsk demokratisk regering som för en politik som vi tycker är rimlig och som vi vill ge vårt stöd. Sen ska ju säga att det är klart att vi måste vara uppmärksamma på extremism, sådan finns. Jag skulle dock vilja säga att den extremism som oroar mig mest i Ukraina för ögonblicket det är den ryska.

Riksdagsdebatten med Carl Bildt

Här följer utdrag ur Riksdagens protokoll från informationsstunden med Carl Bildt den 14 mars 2014. Frågar om partiet Svoboda ställdes från tre av de fyra oppositionspartierna, i storleksordningen Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet [betoningar av red.].

anf.53 Bodil Ceballos (MP):
Herr talman! Vi talar mycket om det som vi i EU gör, det som Ryssland gör, det som regeringen och parlamentet i Ukraina gör och det som de som för tillfället styr på Krim gör. Men vi talar väldigt lite om de människor som det handlar om, nämligen alla de demonstranter som faktiskt stod där på Majdan och demonstrerade för att kunna närma sig väst och som också fick Janukovytj på fall. Det som vi har sett nu, som vid så många andra tillfällen, är att oppositionen och demonstranterna utgörs av en brokig skara människor. Vi ser bland annat den grupp som kallas för den högra sektorn som det ju har skrivits mycket om i medierna, och man kan lätt få uppfattningen att det är en stor grupp. Inte minst i ryska medier har man försökt skrämmas med att det är de högerextrema krafterna som håller på att ta över. Det här är en grupp som är nazistisk i ett land där människor under andra världskriget slogs mot nazismen, och vad som en gång har hänt finns kvar i människors medvetande. Det är klart att det finns en rädsla bland människorna på Krim och bland demonstranterna i Ukraina för att den här revolutionen ska kidnappas av högerextrema krafter. Jag skulle vilja att utrikesministern pratar lite mer om det hot från de högerextrema krafterna som vi ser både i Ukraina och också i många andra delar av Europa.

anf.54 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Herr talman! Jag tror inte att situationen i Ukraina i just den delen är så värst mycket annorlunda, som Bodil var inne på, än vad den är i ett antal andra länder. Däremot har det här, för att anknyta till Sofia Arkelstens fråga, utnyttjats mycket i den ryska propagandan. Inte minst har man försökt framställa det som någon sorts jättelik antisemitisk våg som sköljer fram över Ukraina. Därmed var det intressant att ta del av det öppna brev som företrädarna för de judiska samfunden i Ukraina riktade till president Putin där de mycket kategoriskt tillbakavisade dessa anklagelser. Det innebär inte att det inte finns antisemitism i större delen av östra Europa och för den delen också i västra Europa, men det har väldigt lite med det som inträffat på Majdan att göra. Det finns våldsverkare och extremister. Man kan diskutera om det är mest på den ena eller på den andra sidan - det är nog snarare på den andra sidan - som vi ser våldsverkan av extremister. Men det som framför allt imponerade på Majdan var snarare den demokratiska mognad som fanns i proteströrelsen i den situation då de utsattes för de allvarliga övergreppen och sedermera i det ansvar som man känt för den ukrainska staten. Dem jag känner i denna regering känner jag som synnerligen övertygade demokrater sedan många år tillbaka.
...
anf.65 Julia Kronlid (SD):
Herr talman! Tack, utrikesministern, för föredragningen! Vi är överens om att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel, men det är samtidigt viktigt att omvärlden ställer krav på en inklusiv regering i Ukraina som respekterar rättigheter för alla i Ukraina, även minoriteter. I ljuset av detta måste jag säga att jag är oroad över att det i den nya regeringen finns företrädare för det mycket extrema partiet Svoboda. Företrädare för Svoboda har rakt ut erkänt att de är nazister, och de värderingar som uttrycks i dag visar att partiet Svoboda är både homofobt och antisemitiskt. Vid försök att ordna prideparader i Ukraina har paraddeltagare slagits blodiga, och vid dessa tillfällen har Svoboda eller allierade högerextrema partier stått för attackerna. Svobodas nuvarande partiledare Oleh Tiahnybok har i ett tv-sänt tal sagt att judisk maffia från Moskva styr Ukraina. Svoboda vill även införa inrikespass med en nationalitetsparagraf, vilket anses syfta till att identifiera bland annat judar, och Svobodas chefsideolog sägs ha uttalat att Förintelsen var en guldålder i den europeiska civilisationen. När utrikesminister Carl Bildt i P1-morgon fick frågan vad han anser om Svoboda vägrade han kritisera Svoboda och menade i stället att den politiska ledningen i Ukraina förtjänar vårt starka stöd och att han inte ser någon som helst risk med Svoboda i regeringen. Det kan jag inte tolka på något annat sätt än att Carl Bildt stöder Svoboda i regeringen. Jag kan bara upplysa utrikesminister Carl Bildt att vi i Sverigedemokraterna har uteslutit en medlem som har utryckt sympatier för Svoboda, så om Carl Bildt hypotetiskt skulle vilja ansöka om medlemskap i Sverigedemokraterna kan jag redan nu meddela att den ansökan skulle bli avslagen, med motiveringen att vi inte kan ha medlemmar som uttrycker sympatier för så extrema åsikter som Svoboda står för. Jag vill därför igen fråga utrikesminister Carl Bildt vad han anser om partiet Svoboda i regeringen i Ukraina och de extrema åsikter som finns representerade där.

anf.66 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Herr talman! Kriser som detta har sina både allvarligare och mer överraskande inslag. Denna nyblivna allians mellan Sverigedemokraterna och Aftonbladets kultursida lämpar sig kanske för lite djupare reflexioner någon gång. Men i övrigt tyckte jag inte att det fanns något i sak som var av värde i detta inlägg. Till största delen var det uppbyggt på rena felaktigheter och samma typ av propaganda som Aftonbladets kultursida brukar vältra sig i.

anf.67 Julia Kronlid (SD):
Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att utrikesminister Carl Bildt fortfarande inte kan ta avstånd från den typ av värderingar som finns representerade i Svoboda. Jag måste säga att det är en ganska naiv bedömning av utrikesministern. Vi måste kunna ställa rimliga krav på den nya regeringen i Ukraina och ta avstånd från sådana åsikter som jag just redovisade, utan att man för den skull faller in i den felaktiga propaganda som Ryssland driver mot Ukraina eller för den delen den felaktiga propaganda som ofta drivs av Aftonbladet. Vill inte utrikesminister Carl Bildt att den nya regeringen i Kiev ska stå upp för allas lika värde, inklusive den rysktalande befolkningen, hbt-personer och judar? Tycker utrikesministern att det är lämpligt att uttala att Förintelsen var en guldålder?

anf.68 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Herr talman! Jag tror att Julia Kronlid, om hon läser på, vet att Ukrainas regering har uttalat sig mycket tydligt på den här punkten, om allas rättigheter, om stödet för europeiska fri- och rättigheter. Jag tror inte heller att någon seriös bedömare har ifrågasatt detta. Ukrainas regering är en regering som tydligt ansluter sig till de demokratiska idealen och till de mänskliga fri- och rättigheterna.

anf.69 Hans Linde (V):
Herr talman! Vänsterpartiet har i denna kammare genom åren varit en tydlig och konsekvent försvarare av folkrätten. Det gäller också i dag. Vi tar självklart avstånd från Rysslands agerande på Krimhalvön, som tydligt står i strid med folkrätten. Vi anser, precis som i andra fall, att folkrättsbrott inte får passera utan konsekvenser. Vi anser vidare att det är självklart att den folkomröstning som nu planeras på Krimhalvön är illegitim. På de områdena har jag egentligen inga frågor till utrikesministern. Däremot har jag frågor när det gäller regeringens syn på utvecklingen i Ukraina. Det är sant som utrikesministern har sagt att vi översköljs av propaganda, rykten och rena lögner om vad som händer i Ukraina. Men det finns trots allt några fakta som vi måste förhålla oss till. Det är ett faktum att det i den nya ukrainska regeringen sitter flera olika partier med olika bakgrund. Partiet Svoboda är ett av de partierna. I dag tillhör vice premiärministern, jordbruksministern, miljöministern och den tillförordnade försvarsministern detta högerextrema parti. Carl Bildt sade tidigare att Ukraina på denna punkt inte skiljer sig från andra europeiska länder. Jo, det gör Ukraina. Man kan titta på Svobodas systerpartier runt om i Europa. Det är inget av dem som sitter i regeringsställning. Inget parti av den här kalibern har samma politiska inflytande. Därför skulle jag ändå vilja ställa en fråga utrikesministern, när nu EU går in med ett fördjupat politiskt samarbete med den nya regeringen i Ukraina och när man går in med ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd. Hur ska man hantera det faktum att fyra regeringsmedlemmar tillhör partiet Svoboda? På vilket sätt kommer de att hanteras i den fortsatta dialogen mellan EU och den nya regeringen?

anf.70 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det som Hans Linde har att säga om den grundläggande enighet som vi har i vår hantering av denna kris. Det är viktigt att säga, även om det finns punkter där vi har avvikande bedömningar. Det är riktigt att den ukrainska regeringen har en mycket bred bas. Vice premiärministern är av judisk härkomst, om jag inte missminner mig, och jag tror att det finns två sådana. Även det illustrerar bredden i den nationella basen i den ukrainska regeringen. Det är en mycket bred samlingsregering som är född ur raseriet över det som inträffade under president Janukovytj. När vi sluter ett associeringsavtal, som jag hoppas att vi kommer att göra inom kort, kommer detta att innehålla politiska bestämmelser. Det finns också åtaganden som Ukraina liksom andra länder har när det gäller skyddet av de demokratiska fri- och rättigheterna. Det gäller Europarådet och Europadomstolen för skydd av detta. Det är klart att vi kommer att vara lika vaksamma på dessa frågor gentemot Ukraina som vi är gentemot andra länder när det gäller att leva upp till de åtaganden som landet har i dessa synnerliga viktiga hänseenden, där vi nog trots allt bedömer att förutsättningarna för att kunna leva upp till detta faktiskt har förbättrats genom de förändringar som nu har skett.

anf.71 Hans Linde (V):
Herr talman! Jag är trots allt ganska förvånad över hur Carl Bildt har hanterat den typ av frågor som utrikesministern får i dag här i kammaren och som han har fått i medierna gång på gång. Varför är det så svårt att lyfta fram problemen med ett parti som Svoboda? Deras värderingar ligger långt ifrån i alla fall de flesta riksdagsledamöter i denna kammare. Det är sant att det finns mycket propaganda. Men vi kan konstatera vad svenska Expo, som knappast är ett organ för den ryska regimen, säger om Svoboda. Så här skriver till exempel Expo om Svoboda: "På 23 år har Svoboda tagit sig från den politiska marginalen till regeringen. Namnet är bytt. Symboler med uppenbara kopplingar till nazismen är borta. Men idéerna är desamma." Tidigare sade Carl Bildt att han bedömde att den nya ukrainska regeringen var övertygade demokrater. Gäller det också de fyra ministrar som tillhör Svoboda?

anf.72 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Herr talman! Det är inte min uppgift att recensera partier och deras historia i alla detaljer i alla länder, inte heller enskilda personer som jag inte känner. Det ska jag inte ge mig in på. Men jag ska absolut recensera och ställa krav på politik. Jag känner ett antal av ledamöterna i Ukrainas regering. Dem uttalar jag mig gärna och med stor tydlighet om. De tillhör de ledande personerna i det som nu är det nya Ukraina. Jag är också mycket tydlig när det gäller den politik som jag vet att Ukrainas regering har uttalat sig för och som jag utgår från att de kommer att föra. Det är den enda rimliga basen för politik. Jag är mycket väl medveten om - förmodligen mer än de flesta - olika tragiska, brutala och hemska skeden i den ukrainska politiken och de spår som detta har satt även i den moderna tiden. Men i den europeiska modellen ingår att vi ställer tydliga krav på demokratiska fri- och rättigheter. Och som jag sade: Jag tror att Ukrainas förutsättningar nu, efter de förändringar som har skett, att leva upp till dessa krav faktiskt är bättre än vad de var tidigare.
...

[1] Denna formulering har hittills inte tryckts någonstans i svensk media men det går att höra Bildt säga detta i Ekots lördagsintervju med Bildt den 15. 2014 (22 min 30 sek. in i programmet): http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/336481?programid=3071

Läs hela protokollet från riksdagens frågestund med Carl Bildt här

Aftonbladet: Bildt duckar för frågor om partiet Svoboda: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18547213.ab

TT om Carl Bildt i lördagsintervjun: http://www.dn.se/nyheter/sverige/bildt-folkomrostningen-pa-krim-ar-illegal/

OBS! Vitrenkos tal på presskonferensen i Paris finns nu tillgängligt med
engelsk undertext och den videodokumentation som visar det vildsinta
våldet på Maidantorget, ett våld som banade väg för statskuppen mot den
lagligt valde presidenten Janukovitj: http://larouchepac.com/node/30169

Läs och tryck fram flygbladet: "Bildt och Ahlin stöder nazistkupp i Ukraina" som pdf för utdelning!