Tom Gillesberg varnade för atomkrigsfaran i stor radiointervju

Den största privata radiokanalen i Danmark, 24syv.dk, intervjuade ordföranden för danska Schillerinstitutet Tom Gillesberg i två timmar på fredagen den 21 februari. Intervjun handlade om faran för världskrig och Gillesberg kunde utförligt berätta hur Ukrainakrisen kan eskalera till ett kärnvapenkrig och hur det kan förhindras.

Han citerade Lyndon LaRouches motdrag att kräva omedelbar riksrätt mot den amerikanske presidenten för att minska spänningarna i världspolitiken. Gillesberg betonade att faran kommer från spänningarna mellan de sammanbrytande transatlantiska nationerna och de växande asiatiska nationerna och försöket från det Brittiska imperiet att nedtvinga Ryssland och Kina, vilket de aldrig kommer att finna sig i utan motstånd.

Programmets värd Michael Jeppesen intervjuade Gillesberg två gånger under valkampanjen i Danmark år 2013. När Jeppesen skrev för tidningen Ekstrabladet 2005 gjorde han en satirisk artikel om Gillesbergs varning för en finanskrasch, men konstaterade senare att Gillesberg hade rätt medan andra hade fel, vilket han upprepade flera gånger under den nya radiointervjun. Han hänvisade också till Schillerinstitutets hemsida www.shillerinstitut.dk.

Läs en sammanfattning av talet på danska och lyssna på det på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1454