Island säger nej till EU, men ja till Kina

Ett ytterligare tecken på det sjunkande EU-skeppet var att Islands båda regeringspartier den 22 februari bestämde sig för att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap och därmed slutgiltigt avbryta de frysta förhandlingarna med EU. Island gör det dessutom strax efter man ingått ett historiskt frihandelsavtal med Kina, men mer om detta senare.

EU-medlemskapet har varit en del av politiken att åter ställa landet under de internationella finanssystemets kontroll, sedan Island i sin finanskris hösten 2008 utmanat hela den internationella finansordningen genom att vägra betala de utländska bankernas fordringar på de kraschade isländska bankerna. Den enorma ekonomiska krigföringen för att åter tvinga landet på knä inför den internationella finansdiktaturen som Island utsattes för inbegrep:
- Alla islänningar stämplades 2008 som terrorister av Storbritannien för att en antiterroristlag skulle kunna användas för att beslagta de isländska bankernas tillgångar där.
- Långa förhandlingar för att tvinga Island att betala de brittiska och holländska insättarnas förluster (trots att de isländska dotterbankerna där varit en del av det lokala banksystemet) användes för att blockera stora isländska tillgångar och möjligheter att sköta isländska internationella finanstransaktioner.
- Genom utpressning, under ledning av den svenska regeringen kring det nordiska nödlånet, tvingades Island till att underkasta sig Internationella valutafondens skadliga villkorspolitik under fyra år.
- EU-medlemskapsansökan fanns tidigt med som ett krav i finanssystemets krislösning för Island. Med den förra året beslutade Bankunionens system för bankkrishantering även för icke euroländer skulle EU fullständigt kunna ta över kontrollen av krishanteringen av isländska banker och därmed bestämma det framtida ägandet för både banker och deras företagskunder. Dessutom skulle bankerna, som på Cypern, genom s.k. bail-in kunna överta företagens bankinsättningar över 100.00 euro för att vid kris täcka spekulationsförluster i bankerna.

2010 ansökte Island om att få gå med i EU. Den nya regeringen som tillträdde efter valet i april förra året består av de två EU-skeptiska regeringspartierna Framstegspartiet och Självständighetspartiet. De beslutade att lägga EU-förhandlingarna på is direkt efter regeringens tillträde. Fredagen den 21 februari i år sammanträdde de båda regeringspartiernas Alltingsgrupper var för sig och beslutade att förespråka ett tillbakadragande av nationens medlemsansökan till EU. Därmed blir det heller inget av med den utlovade folkomröstningen, som skulle handla om att avgöra om förhandlingarna skulle återupptas. Regeringen väntas därför snart lägga fram en proposition om frågan till Alltinget.

Det är viktigt att EU-medlemskapsfrågan är undanröjd eftersom frågan om bankdelning just är under behandling i Alltinget. EU:s Bankunion blockerar alla medlemsländernas möjlighet att införa bankdelning. Denna EU-politik skulle kännas av starkt redan under förhandlingen om medlemskap och omöjliggöra att Island med bankdelning skyddar sin nation från att betala spekulationsförluster i banksystemet.

Alltingsmotionen som tar upp bankdelning behandlas i Utskottet för ekonomi och handel, där det under den senaste veckan har hållits utskottsförhör i frågan. I förhören vittnade de nya storbanker som skapades efter finanskrisen, och var emot en bankdelning. Samtidigt vittnade representanter för små banker och en investeringsbank och förespråkade bankdelning.

Nästa steg är att utskottet anmodar regeringen att rapportera till dem om utredningsläget för de två utredningar om bankstabilitet som den gamla regeringen tillsatte. Utskottet förväntas att komma fram till ett avslut om en till två månader när regeringens utredningar har lagts fram. Om det då blir någon bankdelning är alltså inte klart eftersom regeringspartierna, efter att tidigare förespråkat den, utsätts för kraftiga påtryckningar från storbankerna.

I och med att EU-medlemskapsförhandlingarna upphör minskar i alla fall en kraftig påtryckning mot att Island självständigt försöker skydda sina företags bankkonton, sin statsbudget och sin nation från bankernas nya spekulationsförluster.

Indragningen av Islands EU-medlemskapsansökan sker strax efter det att  Alltinget den 5 februari slutligen godkände det stora frihandelsavtalet med Kina. Med tanke på att på detta måste de båda besluten ses som en del av den internationella omorienteringen för samarbete med Stilla havets tillväxtländer i stället för det sjunkande transatlantiska blocket.

Handelsrådet på Kinas ambassad i Reykjavik Xie Guoxiang sa samma dag att avtalet mellan Island och Kina var en "milsten" i relationerna mellan länderna. Hur avtalen står i förhållande till varandra visas av att just dessa förhandlingar om frihandelsavtalet som inleddes år 2006, avbröts när Island 2009 försökte bli medlem i EU. De återupptogs dock 2012 och efter sex förhandlingsrundor skrev Islands förre statsminister Johanna Sigurdardottir under avtalet vid ett officiellt besök till Kina i april förra året.

Efter alla strider om banksystemet med nyval och folkomröstningar är nog Island mycket mer enat och därmed bättre rustat än Ukraina att rida ut det nya raseri dessa beslut kommer att väcka hos det Brittiska imperiet och dess regimförändringsmaskineri.

Läs mer om hur EU:s bankunion blir katastrof flr företagarna här: http://larouche.se/artikel/stoppa-eu-s-bankunion-cypernmodellen
och EU-chefen som säger att bankdelning är kriminellt i EU här

Se vidare om Stillahavsstrategin i pamfletten: http://larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden
Se: http://icelandreview.com/news/2014/02/21/government-parties-vote-withdra...
och http://www.icenews.is/2014/02/08/iceland-china-free-trade-agreement-passed/