Glass-Stegall snart i Italiens senat?

När Italiens nya regering under Renzi har bildats kommer troligtvis den mycket viktiga debatten om att utforma en bankdelningslag att hållas i den italienska senatens finansutskott. Som förberedelse till debatten lade senatens Ufficio Studi i början av februari fram en jämförande studie mellan de sex olika motioner som registrerats. Dessutom finns flera andra bankdelningsmotioner i den lägre kammarens deputeradekamaren. De sex olika motionerna i senaten som är framlagda av sammanlagt ett hundratal senatorer är:

AS 635 (från senator Scilipoti)
AS 717 (från senator Tremonti och andra)
AS 789 (från senator Stucchi)
AS 820 (från senator Bitonci)
AS 906 (från senator Vacciano och andra)
AS 1204 (från senator Gianluca Rossi och andra)

I studien konstateras att de fem först inlämnade förslagen är mycket likartade, och bara det sjätte, inlämnat av det Demokratiska partiet (DP) den 12 december 2013 skiljer sig.

DP:s motion måste ses som ett försök att sabotera fem andra lagförslagen om bankdelning vilka alla utgår från den korrekta Glass-Steagall-principen med en fullständig ägarmässig uppdelning mellan affärsbanksdelen och den spekulativt inriktade finansbolagsdelen.

DP:s motion stödjer de felaktiga och urvattnade förslagen om bankdelning som cirkulerar, vilka beskrivs utförligt: Obamas bankreforms Volckerregel, den brittiska Vickersutredningens instängsling, EU:s utredningsförslag från Liikanen-gruppen samt förra årets mycket begränsade tyska och franska finansreformer. Man hävdar att en bankdelning "måste ta hänsyn till utvecklingar i denna fråga bland de ledande medlemsländerna i EU och de riktlinjer som den Europeiska Kommissionen lagt fast." Motionen nämner hur Glass-Steagall-lagen i USA blev svaret på 1929 års förödande börskrasch. Men idag, så menar DP, är situationen en annan: "...skiljeväggen mellan kommersiella banker och investmentbanker övervanns på 1990-talet med ett kreditsystem som karkateriseras av en universalbanksmodell, som kan erbjuda sina kunder en större mångfald av tjänster och samtidigt hålla igång handelsaktiviteter." Avslutningsvis upprepas att den italienska regeringen bör följa processen i EU, dvs. bankunionen som förbjuder bankdelning, när rådande regleringar ska ändras, dvs. att bankaktiviteterna skall hållas isär, men i en och samma bank.

När senatens finansutskott har behandlat frågan är nästa steg att ett eller flera lagförslag läggs fram för omröstning i parlamentet.

Läs mer om bankdelningslagen Glass-Steagall på: http://larouche.se/gs