EU: Räkna med knark och horor i BNP!

I januari rapporterade El Diaro.es att Spaniens statistiska centralbyrå (INE) kommer att ta med inkomsterna från prostitution, narkotikahandel och smuggling, när BNP ska beräknas i oktober. I artikeln, som publicerades den 20 januari, uppges att detta kommer att tillföra Spaniens BNP ungefär 10 miljarder euro årligen, vilket motsvarar cirka en procent.

Med detta beslut föregriper Spanien vad som redan är planerat av den alltmer sataniska Europeiska Unionen. EU:s system för att beräkna bruttonationalprodukten (ESA) har sedan länge rekommenderat de 28 medlemsländerna att ta med dessa brottsliga aktiviteter i BNP. Om det går som ESA vill måste alla medlemsländer genomföra denna förändring 2016. Eurostat, EU:s statistiska byrå, har publicerat ett förslag med tekniska råd om hur man ska beräkna värdet av sådana olagliga aktiviteter. Man rekommenderar bl a att inkomsterna från prostitution (denna post ska tillföras servicesektorn) ska beräknas genom att "approximera utbudet" och narkotikahandeln med hjälp av att "approximera efterfrågan".

Första fallet av denna sorts de facto legalisering av människans mest djuriska aktiviteter, som alla civiliserade samhällen genom årtusendena har bekämpat, uppstod 1998-1999, precis under samma period som Wall Street och City of London förberedde hur den amerikanska bankdelningslagen Glass-Steagall skulle avskaffas. Internationella valutafonden (IMF) krävde då att Colombia, världsledande i kokainproduktoin, måste ta med inkomsterna från narkotikaskördarna i sin BNP. I samband med detta krav på Colombia uppgav en talesman för IMF till den amerikanska veckotidskriften EIR att det "ideala" vore att heroinproduktion och alla andra olagliga aktiviteter i andra länder också borde tas med i BNP, men att man börjar med Colombia.

Efter att ha visat att politiken för att förändra bruttonationalprodukt till bruttoknarkprodukt bara är monetarismens förlängning till dess logiska slut, förde EIR-artikeln argumentationen till sin spets: "Om narkotika och prostitution ska räknas med i BNP, leder det till att ett framgångsrikt narkotikabeslagtagande blir ett minus för BNP eller blir det ett 'mervärde'? Ska vi också räkna prostitution som 'mervärde'? Hur är det med barnporren (som är en multimiljardsaffär)? Och hur är det med snuff-filmerna, där människor, i synnerhet barn, utnyttjas sexuellt och sedan mördas i filmen? ... Vi kanske också ska ta med mord, våldtäkt och tortyr som en del av BNP...? Var den giftgas som användes i Hitlers avrättningskammaren också en del av BNP?"

Dessa frågor diskuteras nu i det tysta av Eurostat och dess hantlangare. Enligt El Diaro rekommenderar Eurostat att medlemsländerna begränsar beräkningarna till illegala transaktioner gjorda på basis av "samtycke mellan parterna". Stöld ska man alltså inte ta med i BNP. Men Spaniens ledande "kvantitativa ekonom", chefen för sparbanksstiftelsen FUNCAS Angel Laborda Peralta, insisterar på att människohandeln ska räknas med eftersom den är en "ekonomisk transaktion".

I ett dokument från Europaparlamentet 2008 om "Illegala drogmarknader. Hur illegala droger kan beräknas i nationalräkenskaperna. Italien som fallstudie." kan man läsa i ESA95 (Det europeiska systemet för nationalräkenskaper) att "alla produktiva aktiviteter måste inkluderas i BNP oavsett om de är legala eller inte." På uppdrag av BNP-kommittén (som är sammansatt av representanter från medlemsländerna och EU-kommissionen) uppmanade Eurostat medlemsländerna år 2003 att göra uppskattningen av "värdet" på narkotikahandel, prostitution och smuggling till högsta prioritet.

Är denna politik också vad som väntar Ukraina om den planerade nynazistiska kuppen lyckas med att tvinga in Ukraina i EU:s koncentrationsläger?

Här är EIR-artikeln om IMF krav på Colombia att räkna med knark:

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1999/eirv26n28-19990716/eirv26n28-...