Ryska lån till Ungern för kärnkraftverk

Ryssland finansierar utbyggnad av två kärnkraftsreaktorer i Ungern som en del i sin satsning att stöda EU:s bortglömda medlemsstater i öst. Det var under ett möte den 14.1.2014 i Moskva som Rysslands president Vladimir Putin tillkännagav att han tillsammans med Ungerns premiärminister Viktor Orban hade skrivit under ett avtal för att bygga två stycken ryska nya reaktorer av VVER-typ vid det ungerska kärnkraftverket i Paks. I nuläget finns det fyra ryska VVER-reaktorer som byggdes på 80-talet i bruk på samma plats.

Chefen för Rosatom Sergej Kirijenko sade att Ryssland är berett att ge ett lån på 10 miljarder euro till Ungern så att projektet kan genomföras. En medlem i det ungerska kabinettet tillade att det rör sig om ett lån motsvarande 80 % av den totala kostnaden och de resterande 20 % skulle finansieras av Ungern självt. Återbetalningen av lånet skulle ske över en 30 år lång period.

Enheterna skall tillhöra Ungern och projektet beräknas leda till upp till 10,000 jobb. Regeringsmedlemmen Janos Laza citerades av Reuters att den Europeiska Unionen har godkänt arbetsplanen för de två nya reaktorerna. De fyra reaktorer som är i bruk just nu, står för ca 40 % av Ungerns totala eltillförsel.

Föregående vecka hade Kirijenko sitt årsslutsmöte med president Putin där han uppdaterade honom på framgångarna i den ryska kärnkraftssektorn. Under 2013 hade nya ryskkonstruerade reaktorer startats i Indien och Iran, och byggen hade påbörjats i både Kina och Vitryssland. Projektering hade påbörjats i Turkiet och Jordanien, och nya avtal hade slutits i Vietnamn och Finland.

Efter Fukushima har försäljningen av ryska reaktorer fördubblats, meddelade Kirijenko, en försvagad marknad till trots och man arbetar med ytterligare 40 stycken nya kontrakt.

Chefen för Rosatom refererade till den ökade konkurrensen för nya order, och pekade bl.a. på det faktum att Kina bygger egna reaktorer. Han räknade även upp de andra intäkterna som den ryska kärnkraftsektorn har från upparbetning av använt kärnbränsle och den ökade brytningen av ryskt uran.

http://www.rosatom.ru/en/presscentre/highlights/fde30080429132d68d3bbfb5...