Nya brittiska banklagen långt från bankdelning

Den brittiske kände ekonomijournalisten Liam Halligan beklagade i sin artikel den 30 november i The Telegraph att en fullständig bankdelning enligt Glass Steagall blockerades av brittiska regeringen.
- Där jag sätter mina pengar, liksom en bred expertopinion, är att en tydlig delning är den mest avgörande reformen av alla, om vi skall lösa problemet med att bankerna är "för stora att gå under" och desarmera en brittisk banksektor som är fem gånger större än vår ekonomi och nu är ännu mer koncentrerad än den var före [den amerikanska] bolånekraschen.

Halligan beklagade att så lite uppmärksamhet ägnats åt en debatt (v. 47) i det brittiska parlamentets överhus om regeringens förslag till ny banklag, som skall bli svaret på finanskrisen.
- I många månader har olika parlamentsmedlemmar mot alla odds kämpat för att lagen skall innehålla sådan "strukturreformer" som skulle göra vår finansindustri säkrare och mindre benägna att kräva ytterligare ett ruinerande bankstöd, skriver Halligan.

I främsta ledet stod medlemmarna i den tidigare parlamentariska kommissionen för bankreglering, ledda av dess ordförande, den konservative parlamentsledamoten lord Andrew Tyrie som stöddes kraftfullt av lord Lawson, Labours lord McFall och Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury.
- Tack vare kommissionens arbete, skriver Halligan, gav finansministeriet efter lite .. Bankirer skall tvingas igenom en strikt kontroll för att få licenser inklusive granskning av deras personliga uppförande. Regeringen skall också undersöka möjligheten att förbjuda bankernas "egenhandel", dvs egna spekulativa affärer med bankens och kundernas pengar, vilket kan riskera deras stabilitet.

Finansministeriet hade också innan parlamentsdebatten uppdragit åt engelska riksbanken att klargöra vilka belåningsnivåer bankerna har, dvs. hur stora förluster de olika bankerna klarar av i förhållande till sina lån och placeringar.
- Dessa kompromisser har drivits fram med stora svårigheter. Kommissionsmedlemmarna som hjälpt till att säkra dem, förtjänar vår tacksamhet och lovord. Men det kanske inte leder till några ändringar alls, och det är så gott som säkert, med tanke på banklobbyns politiska inflytande, om inte ministrar hamnar under enormt tryck från allmänheten att genomföra de ändringar som pengamännen inte vill ha, fortsätter Halligan.
- Tidigt i diskussionen avvisade regeringen ett försök att i lagen införliva möjligheten till fullständig klyvning enligt Glass-Steagall, mellan Storbritanniens affärs- och investeringsbanker. ... OK, vad finansministeriet nu kommer att tillåta är en "oberoende översyn" om den föreslagna "instängslingen" (eng: ring-fence) mellan varje banks detaljhandels- och investeringsbanksdelar skulle fungera. Men hur skall vi veta om den inte gör det, om det inte blir en ny finanskrasch, avslutar Halligan.

Läs på svenska om tidigare brittisk bankdelningsdebatt här

Läs Liam Halligans artikel här http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10486244/Banking-reform-is-still-unfinished-business.html