Bankföreningar till storoffensiv mot bankdelning

Remissvaren på Liikanenrapportens bankdelningsförslag har spridit oro bland bankerna. Efter att ha läst dem "med stort intresse" har cheferna för de nordiska och baltiska bankföreningarna, med Thomas Östros i spetsen, den 15.11 skrivit ett gemensamt brev till den ansvarige EU-kommissionären Michel Barnier och de nordiska och baltiska kommissionärerna för att "peka på vilka konsekvenser förslaget om uppdelning av universalbanker kan få för den reala ekonomin". De skriver att "förslaget innebär att tradingrelaterad verksamhet under vissa förutsättningar måste avskiljas från vanlig bankverksamhet och läggas i ett separat bolag." De hävdar "att små ekonomier, som i Norden och Baltikum, är starkt beroende av att universalbanker kan ägna sig åt handel med värdepapper utan strikta begränsningar. Bankerna agerar marknadsgaranter och säkerställer därmed likviditeten i kapitalmarknaden. Utan dessa tjänster skulle institutionella investerare, såsom pensionsfonder och andra kapitalförvaltare samt stora exportföretag inte kunna hantera sina risker på ett effektivt sätt."

Detta argument bemöttes klart och tydligt av EU:s utredare Erkki Liikanen vid en utfrågning i Riksdagens finansutskott den 10 september 2013. Liikanen svarade att han aldrig sagt att riskfyllda aktiviteter inte kunde vara viktiga. "Men behöver de en statsgaranti", frågade han och svarade att det ej tillhör en normal marknadsekonomi. "Det finns många samhällsnyttiga tjänster som inte garanteras av staten", sa han. Bankerna fortsätter argumentera som om alla deras spekulationsverksamheter skulle bli illegala vid en bankdelning, men det är alltså inte sant. De måste bara skiljas bort från den traditionella bankverksamheten till ett annat bolag där inte medborgarna står för risken.

Det var på Svenska bankföreningens årsmöte den 7 november som Nordeas VD Christian Clausen satte tonen för motoffensiven mot bankdelningen. Han krävde stopp för för nya regleringar av banker med orden: "Inga fler bra idéer tack!" Det muntrade upp de församlade besvärade bankmännen, enligt SvD. Även Marcus Wallenberg och den nya ordföranden för Bankföreningen, SEB:s Annika Falkengren, uttalande sig mot "överregleringen".

Det kommer liknande uttalanden samfällt från bankchefer i hela EU med undertonen framför allt riktad mot de ökande kraven på bankdelning. De håller på att få igenom sin Bankunion i EU med både företagsplundring och fortsatta bankstöd. Hellre än en verklig bankkrisreglering enligt Glass-Steagall vill de dra med hela civilisationen med i den stora finanskraschen. Se: http://larouche.se/nyheter/2013/11/05/manga-kravde-bankdelning-av-eu-kommissionen