Motionen för bankdelning åter i Islands Allting

Glass-Steagall-motionen för bankdelning har återinlagts i Islands riksdag Alltinget och debatterades i sin första omgång den 30 oktober. Motionstexten är exakt densamma som det betänkande som den 18 mars 2013 antogs enhälligt av Alltingets Utskott för ekonomi och handel, men som inte hann färdigbehandlas innan Alltinget stängdes inför valet i april.

Motionen lyder: "Alltinget beslutar att uppdra åt ministern för industri och innovationer att tillsätta en kommitté för att undersöka om och med vilka medel en separation mellan affärsbanker och investmentbanker skall genomföras, för att minimera banksystemets risker för nationens ekonomi. Kommittén skall studera grannländernas politik i detta hänseende."

Eftersom initiativtagaren till den ursprungliga motionen Alfheidur Ingadóttir inte återvaldes till Alltinget, lades motionen fram av hennes kollega i partiet Vänsterpartiet - De Gröna Árni Thór Sigurdsson med medmotionärer från samma parti och Socialdemokraterna. Under debatten i Alltinget den 30 oktober stödde Jón Thór Ólafsson från det nyinvalda Piratpartiet också motionen.

Island som drabbades av en total bankkris 2008, valde att inte ge någon total statlig garanti för krisbankerna eftersom de var privata. Bankerna fick själva stå för sina misstag. Staten kunde sedan gå in och garantera olika inhemska lån vilket gjorde att bankerna kunde öppna igen och sköta alla inhemska transaktioner som tidigare. Denna de facto bankdelning gjorde att bankernas orimliga internationella spekulationsskulder inte hamnade på staten och därmed undvek nationen Island en konkurs.

Eftersom den inhemska spekulationen fortsatte och nu återupptas för internationella affärer, behöver Island en bankdelning liknande Glass-Steagall för att sanera bort de inhemska spekulationsskulderna och försvåra att nya spekulationsbubblor byggs upp.

Med den dåvarande regeringens modiga beslut att stå emot de utomordentligt kraftfulla internationella påtryckningarna att ta på sig bankernas alla spekulationsförluster, och den isländska befolkningens uthålliga motståndsanda, har Island tagit en internationellt ledande roll i för bankdelning. Nu fortsätter detta nationella uppror mot den internationella finansoligarkin i Alltinget med stöd av många ledamöter och partier.

Följ behandlingen av förslaget "Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka" på: http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=143&mnr=18

Läs mer om striden om bankerna på Island här: http://larouche.se/artikel/glass-steagall-gar-framat-pa-island