Obamas krisbluff & Stockholmsmötet 16.10

LaRoucherörelsens nyhetsbrev v.42

Obama dribblar vidare invid stupet av en global finanskrasch. In i sista veckan gör han avsiktigt inga seriösa medlingsförsök och väntar bara på att i sista stund låtsas kapitulera och krossa sitt partis försvar av välfärd och samhällsfunktioner. Ju mer paniken sprider sig, desto lättare kan ha få igenom Wall Streets nästa plundringsorgie: Cypernmodellen som redan finns inskriven i Obamas finansreform från 2010 Dodd-Frank! Detta bankstöd skall tillkomma utöver Federal Reserves jättelika statliga bankstöd på 85 miljarder dollar i månaden.

Obamas och Wall Streets plan är att låta några storbanker plundra tusentals småbanker, hundratusentals amerikanska företag och kasta ut miljoner löntagare på gatan. Banker i kris skall få hjälp att betala spekulationsskulder och skulder till storbanker genom att få rätt att beslagta bankkontotillgångarna från sina kunder, fr.a. företag och rikare privatpersoner. När företag drivs i konkurs för att de berövas sin kassa, kan även deras övriga tillgångar tas över billigt av banker eller deras riskkapitalbolag. Planen är att det som är kvar av realekonomin skall offras på spekulationssystemets altare.

Med budgetpanikens hjälp kommer detta att genomdrivas i USA, om inte kongressen i stället omedelbart röstar igenom sina förslag att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall och stoppar det. LaRoucherörelsen i USA, LaRouchePAC, mobiliserar nu den amerikanska kongressen, delstatskongresser, lokalpolitiker, fackföreningar, företagsföreningar, jordbrukarorganisationer, välgörenhetsorganisationer och alla medborgare för att försvara sina liv mot Wall Street och Obama. Vi måste göra samma sak här för att få stopp på storbankernas och EU:s fascistiska politik i Europa.

Det är ingen skillnad på flyktingarna som dör i Medelhavet eller på de greker som dör i avsaknad av mediciner, och de gamla som dör av vanvård här i Sverige. Vi måste även här på bred front driva fram kraven på bankdelning för att få stopp den pågående katastrofen! Kom på mötet i Stockholm onsdagen den 16 oktober kl 18 i Fruängen, Elsa Borgs gata 12! Om du inte kan komma till mötet, så hör av dig för att diskutera vad som görs i dina trakter! Ring till LaRoucherörelsen i Sverige - EAP 08-983010 eller 0736937896.

-------------------------------------------

Obamas vårdreform guldgruva för försäkringsbolagen

När Obamas vårdreform (Lagen om patientskydd och betalbar vård - ACA) 2010 gick igenom Kongressen fick många svenska det felaktiga intrycket, att det skulle handla om något som motsvarar det slags sjukförsäkringssystem vi har i flera europeiska länder. Man missar här att det inte finns någon allmän sjukförsäkring i USA, utan bara privat, som medborgarna nu enligt lag måste köpa.

Miljöpartiet motionerade om bankdelning igen!

I årets allmänna motionstid i Riksdagen har fem Miljöpartister lagt in en motion om bankdelning. Det är tredje året i rad som Miljöpartiet ser till att bankdelning finns på Riksdagens dagordning och denna gång finns även en av Miljöpartiets tungviktare med, vice ordföranden i Näringsutskottet Jonas Eriksson. Det är än mer viktigt att Miljöpartiet ger Sverige en chans att överleva finanskrisen och börja växa igen, eftersom regeringen nu ställt sig bakom EU:s Cypernmodell att tillåta att företag och hundratusentals jobb kan offras för att rädda bankerna.

Än en avhoppare... Gambia!

Republiken Gambia, före detta portugisisk och brittisk koloni, lät den 2.10 meddela att man lämnar brittiska samväldet (Commonwealth). Enligt brittiska Daily Telegraph har regeringen "dragit tillbaka sitt medlemskap i brittiska samväldet och beslutat att Gambia aldrig tänker vara medlem i någon nykolonial institution och aldrig part i någon institution som företräder kolonialismens förlängning".

Budgetkrisen: Amerikansk skrämselkampanj för ny bankräddningspolitik

LaRoucherörelsens nyhetsbrev v.41 Den amerikanska budgetkrisen rullas nu upp inför hela världens häpnande ögon. Bråket framställs som obegripligt och hotande, men är i själva verket bara en jättelik skrämselkampanj för att förbereda en ny vända av bankräddningspolitiken, denna gång med en än brutalare åtstramning där stora delar av realekonomin, företagen, skall offras för bankernas skull. En huvudpoäng med den nya bankräddningen som förbereds är att helt blockera en bankdelning genom återinförande av den gamla banklagen Glass-Steagall.

-------------------------------------------

Du kan gratis få detta nyhetsbrev om du klickar här och följer instruktionerna. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
Box 6057, 129 06 Hägersten
Tel: 08-98 30 10, Fax: 08-98 30 90
E-post: larouche@nysol.se, Hemsida: www.larouche.se