Miljöpartiet motionerade om bankdelning igen!

I årets allmänna motionstid i Riksdagen har fem Miljöpartister lagt in en motion om bankdelning. Det är tredje året i rad som Miljöpartiet ser till att bankdelning finns på Riksdagens dagordning och denna gång finns även en av Miljöpartiets tungviktare med, vice ordföranden i Näringsutskottet Jonas Eriksson.

Det är än mer viktigt att Miljöpartiet ger Sverige en chans att överleva finanskrisen och börja växa igen, eftersom regeringen nu ställt sig bakom EU:s Cypernmodell att tillåta att företag och hundratusentals jobb kan offras för att rädda bankerna. Från en dag till nästa kommer företagens bankkonton kunna beslagtas, liksom privatpersoners över ca 860.000 kr, för att täcka bankers förluster och användas till att betala skulder för derivatspekulation och skulder till "systemviktiga" storbanker.

Regeringens näringspolitik att sätta bankernas överlevnad före allt annat och därmed blockera investeringar för att sätta arbetslösa i riktiga jobb är på väg att förvärras med ett stort steg till. Även företagen som man säger sig värna om skall nu också kunna offras för bankenas skull och med dem hundratusentals jobb. Cypermodellen slår mycket hårdare snabbare och hårdare mot företagen än indragning av lån för att driva företag i konkurs och använda deras tillgångar för att täcka bankförluster. Det användes 1991-2 i svenska bankkrisen och drev enligt Bankrättsföreningen 60.000 företag i konkurs och 400.000 jobb förlorades. Lånen hade en viss uppsägningstid och många företag kunde kasta in andra tillgångar och rädda sig från att sättas i konkurs. Cypernmodellen, sk. bail-in, slår blixtsnabbt från en dag till nästa och även mot dem som inte har stora banklån men däremot tillgångar och krediter på banken.

Den svenska bankkrisen 1990-94 slog sönder en stor andel av den svenska industrisektorn, med än bestående effekter på skatteunderlag och därmed möjligheten till att upprätthålla välfärden. Regeringens politik att än en gång offra realekonomin för att täcka bankernas spekulationsförluster riskerar att slå sönder mycket större andelar av företagsamheten. Bankerna har tydligen greppet om regeringens prioriteringar så till den grad att deras överlevnad tillåts dominera hela näringspolitiken och i förlängningen även välfärdspolitiken.

Med en bankdelning isoleras bankkonton, som hör till affärsbanksdelen, från spekulationsförlusterna, som finns i finansbolagsdelen. De farligaste spekulationsriskerna finns i den gigantiska internationella derivatbubblan. De fyra svenska storbankernas nominella derivatpositioner uppgick vid årsskiftet till 87.914 miljarder kr vilket var 23 gånger Sveriges BNP och deras tillgångar är 4 gånger Sveriges BNP. Om bankerna återigen delas upp i juridiskt separata bolag för affärsbanker och finansbolag, kan bankonton bankomater, betalningssystem, bankkonton, företagskrediter hållas igång även om finansbolagen går omkull. Staten behöver inte som nu också garantera spekulationsverksamheter som trading och värdepappershandel. Garantin begränsas till bara affärsbanksdelen och kan med särskilda riktade begränsade beslut utsträckas till att skydda t.ex. pensionärer och bostadsägare. Bankerna fråntas makten att utpressa hela folket att styra den ekonomiska politiken till att betala deras förluster och hålla igång deras spekulationsbubblor. Staten kan se till att statens nya krediter till affärsbankerna verkligen går ut till lån till näringslivet och till infrastrukturprojekt.

Miljöpartiets Motion 2013/14:Fi207 kräver anspråkslöst "Skilj tradingverksamhet från vanlig bankverksamhet" men rör själva kärnan i den ekonomiska politiken. Den måste stödjas och snabbehandlas för att nationen skall överleva nästa dramatiska vändning av finanskrisen.

Läs Miljöpartisternas motion på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Skilj-tradingverksamhet-fran-v_H102Fi207/?text=true

Läs Bruksanvisningen för bankdelning här

Läs om regeringens stöd för Cypernmodellen här

Läs om Cypernmodellen här