Riksbankchefen i Schweiz: Både Cypernmodell och bankräddningspaket!

Den 14 september publicerade den tyska tidningen Bild en intervju med den schweiziske riksbankschefen Thomas Jordan som handlade om bankdelningsdebatten. Jordan ställde sig på regeringens och finansinspektionens sida och därmed mot den bokstavligen talat folkliga revolt som vänder sig mot elitens beskydd av storbankerna och finansinspektionen FINMAs planer på att stjäla pengar från privata konton (bail-in) om en eller båda storbankerna hamnar i kris.

På frågan: "Vore det möjligt att låta en storbank gå i konkurs utan att staten ställer upp med räddningspaket?"" svarade Jordan: "Det är idag inte möjligt att metodiskt upplösa en globalt aktiv storbank. Därför måste vi fortfarande balansera mellan de höga kostnaderna för en kaotisk konkurs och kostnaderna för statlig hjälp." Därefter frågade Bild Jordan rakt på sak om det inte vore bättre att tillämpa den Glass-Steagall-princip för bankdelning som utfördes i USA på 1930-talet. Sammanfattningsvis svarade Jordan "nej", inte för de "universalbanksintressen" som han företräder.

Med detta uttalande bekräftade Jordan att bankerna skall hållas igång på alla sätt både med Cypernmodellen (bail-in) och med bankräddningspaket (bail-out).

Läs mer om revolten mot storbankerna i Schweiz här