Liikanen gav Riksgäldens bankdelningsmotståndare en match

Den finske riksbankschefen Erkki Liikanen kom till svenska riksdagen den 10 september och presenterade själv sin expertgrupps förslag till EU om bankdelning, den s.k. Liikanenrapporten framlagd till EU-kommissionen 2 oktober 2012. Det genomfördes som en öppen utfrågning hos Finansutskottet "om att förebygga och hantera finanskriser" och blev mycket dramatisk eftersom de svenska värdskapet svarade med att avfärda hans förslag till förmån för bankernas olika pseudoförslag om kapitaltäckning och Cypernmodell. Liikanen tvekade inte utan gav ordentligt svar på tal. Det blev den mest informativa debatten mellan ledande experter från båda sidorna hittills i Sverige. Detta trots att Liikanens förslag inte är en fullständig bankdelning, med juridiskt och ägarmässigt helt skilda delar, enligt Glass-Steagall.

Efter Liikanens inledning var två svenska experter inbjudna att kommentera, dels Irma Rosenberg, fd vice riksbankchef och ordförande i Finanskris kommittén, numera i styrelsen för Riksgälden, dels Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren, nuvarande ordförande i Finanskriskommittén. Rosenberg pläderade emot Liikanengruppens förslag för bankdelning och för Cypernmodellens "bail-in"-förslag. Hörngren gick i sin kommentar till bred attack på förslaget till bankdelning med argumenten från remissvaret. Hörngren sa:

- Vi behöver inte ett regleringsprojekt till på bankområdet just nu! Det överlappar det regelverk som ännu inte införts (kapitaltäckning) eller ens förhandlats färdigt ([EU:s] krishantingsdirektiv [som innehåller Cypernmodellen]). De nya reglerna är redan oöverblickbara för banker och tillsynsmyndigheter. Ingen har grepp över reglernas konsekvenser. Det kan påverka viktiga värdepappersmarknader negativt.

- Separation har ett problem: Det finns verksamheter som är både samhällsnyttiga och riskfyllda. Vi behöver marknadsgarantier för statspapper... Problemen började i de vanliga bankerna ... Egenhandeln har ej lett till stora förluster och täcks av 5-10 procent av vinster. Det är en bra modell!

Liikanen svarade skarpt att han aldrig sagt att riskfyllda aktiviteter inte kunde vara viktiga. Men behöver de en statsgaranti, frågade han och sa att det ej tillhör en normal marknadsekonomi. Han pekade på skillnaden mellan kulturerna i hushållsbanker och investmentbanker och hur blandningen av dem ledde till kriserna för vanlig kreditgivning. Han redogjorde för hur bonuskulturen från finansbolagen spreds till hushållsbankdelen så att bonusen delades ut, inte när lånen betalades, utan när de gavs. Det var denna kortsiktiga kultur, som ledde till den vårdslösa bankutlåningen som är känd som lån till kunder som man redan på förhand visste inte klarade att betala tillbaka, sk "subprimelån".

- De två kulturerna kan inte fungera på samma sätt på samma tid, sa Liikanen.

Diskussionen kan ses på riksdagens webbTV på Finansutskottets sida för "Öppna utfrågningar" här

Läs om Liikanenrapporten i Bruksanvisningen för bankdelning här

I ett tal som Finlands riksbank översatt till svenska berättar Erkki Liikanen i Bryssel om sin grupps rapport. Se här