LaRouche varnar för kärnvapenkrig vid ingripande mot Syrien

Den amerikanske ekonomen och veteranstatsmannen Lyndon LaRouche varnar för kärnvapenkrig om Obama attackerar Syrien militärt. Hans uttalande speds massivt i Washington redan från samma dag det skrevs (29.8) i den amerikanska LaRoucherörelsens flygblad och därefter i hela USA. Uttalandet översattes och spreds också i Europas huvudstäder liksom på ryska på många viktiga hemsidor och bloggar. LaRouche slog fast:

1. Alla slags angrepp på Syrien har potential att utlösa ett större krig, vilket skulle kunna leda till kärnvapenkrig och utplåning. Hotet är så allvarligt, att alla andra överväganden för ett amerikanskt militärt ingripande mot Syrien måste förkastas inför detta överhängande hot. Påståenden att Obama-administrationen är i "samförstånd" med Ryssland och Iran om att undvika en sådan upptrappning måste avfärdas som otillförlitliga, i synnerhet med tanke på risken för att ett militärt ingripande leder till världskrig och sannolikhet för insatser av kärnvapen.

2. Händelserna i Syrien måste ses från perspektivet att världen i dag domineras av ett imperiesystem med historiska rötter i Europa som går tillbaka till Troja och Romarrikets tillblivelse. Europas sjukdom som fram till denna dag består, i form av det nutida anglo-holländska system som dominerar hur världen uppför sig. Det brittiska kungahuset kan citeras förespråka en massiv befolkningsminskningspolitik ned mot 1 till 2 miljarder människor. President Obama är redskap för denna internationella grupp som i USA företräds av Wall Street-sfären. Kärnvapenkrig måste absolut förhindras och ett militärt angrepp på Syrien, oavsett i hur begränsad omfattning, för världen närmare ett sådant krig.

3. Det rådande anglo-holländska globala finanssystemet går slutgiltigt mot allmän konkurs. Det kommer snart och detta driver en desperat fraktion av anglo-holländarna till att överväga en upptrappning mot globalt krig. Det faktum att en seriös rörelse i USA och andra delar av världen är för en Glass-Steagall-lösning på den globala konkurskollapsen driver ytterligare Wall Street till panik.

4. De potentiella konsekvenserna av ett angrepp mot Syrien måste läggas till det faktum, att ingen folksrättslig eller amerikansk konstitutionell grund finns för Obama att angripa Syrien. Besegrar vi Obama angående Syrien kommer han att koka över. Han måste avlägsnas från sitt ämbete av det skälet och det faktum, att han överväger att angrepp mot Syrien. Vetskapen om de politiska konsekvenserna är i sig tillräcklig grund.

5. Den amerikanska militären har skurits ned genom mer än ett decennium av långa krig. Logiken i den amerikanska upprustningen mot Ryssland och Kina tar världen mot ett kärnvapenkrig i Stilla havet. När stubinen väl tänts, även av ett begränsat militärt ingripande mot Syrien, hamnar läget omedelbart utom kontroll.

6. Förhindrar vi Syrienanfallet till varje pris och inför Glass-Steagall omedelbart finns nya utsikter för global stabilitet omedelbart tillgängliga. USA har möjligheten att bli Kinas partner. Världen är en röra och vi behöver en faktor av stabilitet. Kineserna vet, att en fortsatt kollaps i Europa och USA innebär Kinas kollaps. Kombinerar vi Glass-Steagall med en samlad global intensivansträngning för att utveckla fusionskraft kan de förhållanden som driver världen mot ett utplåningskrig oskadliggöras helt.

7. Detta annalkande krig kan i princip stoppas av ett relativt litet antal människor som förstår hur man utför en verksam flankmanöver. Logiken i Obamas rådande politiska bana är, att om vi låter den ha sin gång befinner vi oss under kärnvapenkrigshot . Ryssland har trängts in i hörnet och alla ytterligare handlingar kan provocera fram hämningslösa gensvar. Putin agerar än så länge, även om han befinner sig i ett känsligt läge, med behärskning.