Trojkan på väg mot domstol för bail-in-politiken

Beslagtagandet av bankkontoinnehaven på Cypern har inte gått obemärkt förbi och metoden stöter nu på ett större motstånd i och med att det tas till EU-domstolen. Fallet drivs av den Anglo-helleiska och cypriotiska rättsföreningen, vars ordförande är den Londonbaserade advokaten dr Katherine Alexander-Theodotou. De håller för närvarande på att organisera en grupptalan för att ställa Trojkan (EC, ECB och IMF) inför rätta just för sin bail-in-politiken.

I ett uttalande från den 21 augusti i tidningen Famagusta Gazette, menar de målsägande i fallet att Trojkans beslut "utan motstycke" från mars i år om att införa en s.k. "hair-cut", en skuldnedskrivning, på insättarnas besparingar i Laiki Bank och Bank of Cyprus, har försatt invånarna "i en ohållbar situation" när de fått se sina livsbesparingar gå förlorade. De målsägande menar även att det inte har framkommit någon förklaring på varför det var nödvändigt att göra dessa "hair-cuts", förutom den vaga referensen till Cyperns allvarliga finansiella problem. Inte heller föregicks det av någon förklaring på vad det var som infördes "mot det ovetande och oskyldiga cypriotiska folket". Vidare anklagar man Trojkan för att ha handlat godtyckligt och haft bristande respekt för individen och hennes egendom.

Organisationens planer om att ta fallet till EU-domstolen har anförtrotts Sir Francis Jacobs, professor i europeisk lag vid King's Collage och en f.d. rapportör vid EU-domstolen samt experten och advokaten inom europeisk lag Takis Tridimas, som dessutom tjänstgjort som konsult åt EU och ECB. Dessa två representerar redan klienter från Grekland, vilka har bestridit det Grekiska Memorandumet och Trojkan. Eftersom överklagandetiden för att formellt bestrida Memorandumet endast var två månader har man tvingats hävda att detta var en fråga om en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

I september är det tänkt att en konferens skall anordnas på Cypern av de målsägande för att få allmänt stöd för fallet. Många fler advokater driver andra bail-in-fall mot EU-kommissionen och Europeiska centralbanken med motiveringen att deras klienter utsatts för någonting oacceptabelt. En av dem, advokat Christakis Paschalides, säger att om han vinner sina fall (för sex klienter) så kommer det att "öppna portarna för alla andra."

---