Kommunalrådsuppropet från Arzviller om nödvändigheten av bankdelning

Den 10 augusti sammanstrålade tyska och franska kommunpolitiker i den franska byn Arzviller (Moselle) i Frankrike för en ytterst inspirerande träff. Efter flera timmars överläggningar hade man enat sig kring "Arzvillerdeklarationen" som startskottet till uppbyggnaden av en tvärpolitisk rörelse som ska driva kampanjen för en bankdelning av Glass-Steagall-modell i kommuner och på riksnivå i respektive länder.

Värd för träffen var Arzvillers borgmästare Michel Carabin, som i sitt välkomsttal också tackade Jacques Cheminade från Solidarité & Progrès som hade sett till att den kom till stånd. Cheminade kandiderade i förra årets franska presidentval, med stort stöd från framför allt borgmästare i mindre kommuner. En av hans främsta programpunkter var bankdelning som lösning på den ekonomiska och finansiella krisen.

Carabin konstaterade att bankdelning är en fråga om liv eller död för kommunerna. Det finansiella spekulations- och svindlerisystemets utplundring av den reala ekonomin måste upphöra, sa han, annars går kommunerna under: "Som ni vet är kommunerna också arbetsgivare. När man drar åt kranarna, när man inte hjälper oss att hålla folk i sysselsättning, då går vi också under. Vi stryps - från alla håll."

Många andra deltagare kunde vittna om skruvstädet som kommunerna sitter i: krympande skatteintäkter, ökande sociala kostnader och byråkratiska bestämmelser om en budget i balans, som urholkar den ekonomiska substansen och bara gynnar bankerna.

Helga Zepp-LaRouche från tyska BüSo, initiativtagare till träffen, satte in den i ett dramatiskt sammanhang, inklusive hotet om ett kärnvapenkrig. Hon underströk att ett återinförande av Glass-Steagall-lagen, som man i USA nu har gått i "närstrid" med Wall Street om, är den enda chansen att stoppa det omedelbara hotet om ett totalt finansiellt sammanbrott och finansoligarkins planer på en fascistisk lösning. Cypernmodellen, staden Detroits konkurs och planerna på "bail-in" för hela Europa visar att finansoligarkin medvetet förbereder en politik som leder till befolkningsminskning.

Denna utmaning och tanken att Arzvillerträffen var ett avgörande steg i att dra i gång en rörelse i hela Europa för att driva igenom en bankdelning och försvara det gemensamma bästa, vann märkbart gehör hos deltagarna. Efter fortsatta diskussioner kunde man enhälligt anta Arzvillerdeklarationen, som grundval för kommande aktiviteter och träffar.

Efteråt har fler kommunalråd i Tyskland och Frankrike liksom även från Italien stött Arzvilleruppropet.

Kommunalrådsuppropet från Arzviller

Vi, tyska och franska kommunalråd och kommunfullmäktigeledamöter, har träffats här i Arzviller/Moselle i Frankrike denna lördag den 10 augusti, i det 50-årsfirande fransktyska Elyséefördragets anda.

Vi protesterar mot sveket från våra ledande politiker, som visat sig oförmögna att stå upp emot en finansoligarki som slår sönder välfärden, trampar på vår nationella frihet och globalt driver igenom en politik som leder till avfolkning.

Detta får konsekvenser för våra kommuner som vi känner av varje dag: skatteintäkterna krymper, nödvändiga välfärdstjänster kan inte längre utföras. Skandalen om den internationella manipulationen av Libor-räntan och bankernas svindlerier med ruinerande swap-affärer, som många kommuner i Tyskland och Frankrike blivit lidande av, är bara toppen på isberget och visar att man behöver lägga om kursen för att skydda det gemensamma bästa och befolkningen.
Det som särskilt upprör oss är den nya banklagstiftningen i Europa, som tillåter en hämningslös spekulation i såväl Tyskland som Frankrike, samtidigt som man genomför kriminella åtstramningar. Vi vill inte se en upprepning, av liknande orsaker, av 1930-talets fasor och är fast beslutna att stoppa denna djävulsmekanism.

Vi är övertygade om att det första steget måste vara en bankdelning, för att förhindra att de brottsliga finansmän, som hittills känt sig skyddade av staten, kan ställa till mer skada. Det handlar om principen bakom Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-lag, som gällde även i Europa efter 1945 - att spekulation ska vara skiljd från affärsbanksverksamhet.

För att sätta fart på våra länders ekonomier igen behöver vi samtidigt i hela Eurasien - från Atlanten till Kinesiska sjön - gemensamma stora och långsiktiga investeringsprojekt, underställda de respektive suveräna nationerna och inriktade på att utveckla befolkningen och naturen. Om vi skaffar fram de därför nödvändiga krediterna genom våra egna nationalbanker, så kommer vi att själva kunna bestämma över vår egen framtid.

Utan en återgång till sådana offentliga initiativ, på såväl riksplanet som regional nivå, kommer vi att fortsätta att vara underkastade diktaten från finansoligarkin i Londons City och på Wall Street och deras kollaboratörer i våra egna länder. Vi vill i stället ge rättvisa och människovärde en röst igen, hitta tillbaka till det bästa i vår historia och därmed åter leva upp till vår självbild som tyskar och fransmän - som patrioter och världsmedborgare.

Det betyder helt klart att euro-systemet, som förbjuder finansiering av stora projekt med nationella krediter och prisger staterna åt storbankernas godtycke, måste överges. Vi vill ha en värld utan Londons City och Wall Street, så att kommande generationer ska kunna fortsätta att upptäcka, skapa och driva fram en gemensam utveckling. Vi vill ha ett riktigt folkens Europa!

Detta är inte ett åtagande som är knutet till något visst parti, eller grundat på konsensustänkande eller kompromisser. Vi känner oss förpliktade till våra barns och barnbarns framtid och till hela mänsklighetens fortsatta utveckling.

Vi stöder med stor sympati alla dem i USA som kämpar för samma sak och hoppas att de skall lyckas, för det kommer att göra oss starkare. Vi kommer att ge största möjliga offentliga spridning åt detta initiativ och mana på de ansvariga politikerna i våra länder att omgående vidta dessa nödvändiga åtgärder.

Läs mer om bankdelning på: http://larouche.se/gs