Weekendseminarium i Danmark 17-18 augusti

Det danska Schillerinstitutet har hållit ett veckoslutsseminaruim i Ballerup utanför Köpenhamn den 17-18 augusti 2013. Från USA deltog de två ledande LaRoucheaktivisterna Leni och Phil Rubenstein. Du kan se och lyssna på följande föredrag som hölls på engelska och danska:

17. august 2013:

Introduktion og strategisk overblik med Tom Gillesberg
video    mp3     iPod

General Douglas MacArthurs flanking strategy with Leni Rubinstein
video     mp3     iPod

The scientific method of Lyndon LaRouche with Phil Rubinstein
video     mp3     iPod

Sindet og Universet med Hans Frederik Ross Nielsen
video     mp3     iPod

18. august 2013:

The battle of the United States, then and now and our role in it with Phil Rubinstein
video     mp3     iPod

Filerna kan laddas ned från den danska hemsidans länk: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/957