Mario Soares: Gör som Argentina, vägra betala skulder!

Portugal kommer aldrig att kunna betala tillbaka sina skulder, och behöver inte heller betala dem! Denna skräll kom Portugals förre president och grundare till socialistpartiet Mario Soares med i en TV-intervju som sändes i Antena 1 den 13 april. Soares hänvisade konkret till hur Argentina löste sin finanskris:

"Portugal kommer aldrig att kunna betala sina skulder hur mycket staten än driver människor till fattigdom eller stjäl pengar från människor som har något som nu görs med pensionerna. Vad än staten gör kommer den inte att kunna betala tillbaka sina skulder. När man inte kan betala är den enda lösningen att inte betala. Titta på Argentina. Under den argentinska [finans]krisen sa staten: Vi kommer inte att betala. Vad hände? Ingenting", sa Soares.

Mario Soares, som nästa år blir 90, berättade att han inlett diskussioner om att avsätta Passos Coelhos regering med företrädare för olika partier, både från regeringskoalitionen och oppositionen. Den har nästan förstört allt i Portugal under sina två regeringsår, sa han. Soares menar att socialistpartiet och vänsterblocket (Bloco Esquerda) skulle kunna enas om en regeringspolitik. Socialistpartiets talesman och vänsterblockets parlamentsledare uttalade sig båda mot Soares förslag, men det är helt klart att förhandlingar pågår.

Soares, som fortfarande är hedersordförande för Socialistinternationalen, har ännu inte fått någon reaktion från sina internationella kamrater i de socialdemokratiska partierna.