Carl B Hamilton emot världskrig

Två EAP-aktivister ställde frågor i Riksdagen om bankdelning. Det var möjligt genom att Riksdagen på lördagen den 16 mars öppnade dörrarna för allmänheten som fyllde hela plenisalen inför den utfrågning som leddes av vice talman Susanne Eberstein. En ledamot från varje parti svarade på folkets många frågor.

Den näst förste frågeställaren var Andreas Persson, redaktör för larouche.se, som vände sig till socialdemokraternas främste ledamot i Finansutskottet Fredrik Olovsson med sin fråga om bankdelning, som en del av det trepunktsprogram för lösning av den ekonomiska krisen LaRoucherörelsen i Sverige - EAP skickat till alla riksdagsledamöter. Olovssons svar var viktigt, för det första gången någon socialdemokrat uttalat sig i Riksdagens talarstol om partiets ställning till bankdelning. Olovsson ansåg att bankdelning inte är så enkel och bara en av många åtgärder för att komma tillrätta med problemen i bankerna. Han sa att de inte är den "silver bullet" som kan lösa alla problem. Det viktigaste var, att han i sitt svar inte var avvisande utan ville fortsätta pröva frågan, bl.a. i samband med att Finansutskottet bjuder in Finlands riksbankschef Erkki Liikanen till en utfrågning under våren. Det är ju Liikanen som lett EU:s utredning om bankdelning, där han kartlagt många problem som talar för full bankdelning, men tyvärr fegat ur i sina slutsatser och endast föreslagit en begränsad bankdelning inom bankerna och bara för de mest spekulativt inriktade bankerna.

Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Carl B Hamilton svarade senare på en fråga från Ulf Sandmark, att han hellre valde bankdelning än världskrig. Frågan var:
- Du är motståndare till bankdelning, kanske den mest inflytelserike motståndaren i Riksdagen, trots att bankdelning skulle göra att bankerna mer skulle låna till företag än till till spekulationsbubblor. Samtidigt är ditt parti förespråkare för Patriotrobotar på Gotland, som kommer att ingå i Natos kärnvapenutpressning mot Ryssland och Kina att betala Västvärldens bankkris. Vore det inte bättre att lösa finanskrisen fredligt med bankdelning och inte med världskrig?

Att Hamilton drog en gräns för sitt motstånd till bankdelning vid världskrig är avgörande, om han står fast vid det. Det står klart att Ryssland och Kina inte tänker kapitulera för påtryckningarna att betala till Västvärldens bankräddningspaket. Påtryckningarna genomförs under fullt pådrag av USA:s och Storbritanniens kärnvapenstyrkor, som har manövrerats till anfallspositioner med hjälp av de konstlade konflikter med Syrien, Iran, Nordkorea samt diverse öar utanför Kinas kust samtidigt med utbyggnaden av Natos robotsköld. Fortsatta påtryckningar leder världen rakt in i ett kärnvapenkrig. Genom att "utvägen" att förmå ryssarna och kineserna att betala finanskrisen är stängd och bara leder till världskrig, har många ledande finansmän i Västvärlden, även i Storbritannien, valt att välja den fredliga bankdelningen i stället, även om det skulle ödelägga mycket av Londons finansvärld. De har bildat en Churchill-liknande fraktion, som bl.a. på detta sätt tar avstånd från den malthusianskt utopistiska Windsorfamiljen med dess krigshetsande tillskyndare Tony Blair och Barack Obama.

Den mer sansade synen på den globala realpolitiken som Hamilton faktiskt uttryckte, även om han betonade att han fortfarande är emot bankdelning, kan bli en utväg för Sverige, om borgerliga politiker och Alliansregeringen tar fasta på den.

Se frågorna och svaren på Riksdagens webbTV från allmänhetens utfrågning. Andreas Persons fråga börjar 18:30 min och Ulf Sandmarks 47:18 min in i i videon: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Besok/oppet-hus/Oppet-hus1/?did=H0C120130316oh&doctype=oh

Se videon som på en minut förklarar hur bankerna kan delas rätt: http://www.larouche.se/artikel/att-dela-bankerna-ratt-pa-60-sekunder

I ett tal som Finlands
riksbank översatt till svenska berättar Erkki Liikanen i Bryssel om
sin grupps rapport. Här är en länk till talet på svenska:
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/puheet/pages/121023_el_puhe_ceps.aspx