Alltingsutskott enhälligt för bankdelningsutredning

Alltinget, den isländska riksdagen, har nu tagit ytterligare ett steg för att kunna införa bankdelning på Island. Motionen för bankdelning som inlämnades i höstas har behandlats och ett enhälligt utskott har med en viktig ändring skickat förslaget vidare till beslut i Alltingets kammare. Utskottet, som kallas nämnden för ekonomi och handel, fattade sitt beslut den 19 mars i sista stund för att kunna behandlas innan Alltinget gör sitt uppehåll inför valet den 27 april. Egentligen skulle Alltinget redan slutat, men man arbetar på övertid eftersom ett förslag till ny grundlag har tagit den mesta tiden. Efter valet samlas ett nytt Allting först i höst.

Utskottet vill att Alltinget skall uppmana regeringen att "tillsätta en kommitté för att utreda om och på vilket sätt delningen skall genomföras för att minimera de risker banksystemet utgör för ekonomin. Kommittén skall granska grannländernas politik i denna fråga och avge sitt förslag den 1 oktober 2013". Motionen ville att kommittén klart skulle komma fram till en fullständig bankdelning liknande Glass-Steagall, så det är en väsentlig försvagning av motionens hållning. Utskottet nämner i sitt betänkande de förslag för en halvkokt bankdelning, som lagts fram i både Storbritannien genom Vickerskommissionen och i EU genom Liikanenrapporten. Båda dessa föreslår en "instängsling" för att skydda affärsbanksdelen av bankerna, men det skall ske inom bankerna som också skall innehålla finansbolagsdelar, som ägnar sig år spekulation. Förluster kan därför föras över från spekulation till den av staten garanterade affärsbanksdelen och insättarpengar kan "lånas" till bankens egna spekulationsverksamhet i stället för att lånas till företag.

Det isländska utskottets beslut innebär i alla fall att ett lagförslag faktiskt skall läggas fram, och är öppet för att diskutera den fullständiga bankdelningen. Inititiativtagarna anser därför att det är ett viktigt steg framåt, om också Alltinget som helhet hinner besluta om frågan.

Läs mer om varför Island behöver Glass-Steagall nu: http://larouche.se/artikel/glass-steagall-gar-framat-pa-island

Se videon som på en minut förklarar hur bankerna kan delas rätt: http://www.larouche.se/artikel/att-dela-bankerna-ratt-pa-60-sekunder