"Bankreformen" i franska parlamentet

Den franske presidenten Francois Hollande lovade i sitt valprogram att genomdriva en bankreform som separerar spekulation från ”nyttiga” verksamheter såsom hantering av konton och insättningar. Det förslag som hans finansminister Pierre Moscovici sedan maktskiftet lagt fram behöll däremot systemet med de blandade universalbankerna och separerade bort endast 0,7 procent av bankernas spekulationsaktiviteter.

Under behandlingen av regeringens förslag till bankreform i parlamentet lade flera ledamöter fram motioner om att lagen skulle innehålla bankdelning enligt Glass-Steagall. Dessa motioner stoppades i utskottet och ledamöter från vänstern och de gröna fick argumentera för dem, så länge de inte röstade på dem utan stödde regeringens förslag. Vänstern och de Gröna ingår i regeringsunderlaget. Både finansministern och den föredragande ledamoten, rapportören, Karine Berger svarade att de var för bankdelning men att de hade beslutat att inte införa detta, så de bad därför att bankdelningsförslagen skulle dras tillbaka för att inte ”destabilisera” regeringens förslag.

Resultatet var att regeringens förslag till skenreform av banksystemet antogs med stor majoritet (315 -161). Flera partier avstod i omröstningen såsom Centerpartiet UDI, Nationella fronten FN och vänsterpartiet PdG. Ledamoten Nicolaus Sansu sa om lagförslaget att det ”endast delvis lever upp till sitt mål” samtidigt som den franska banksektorn representerar ”en av de största riskerna för finans systemet”. Ledamoten Joël Giraud sa att ”detta förslag kommer inte avvärja nya kriser som 2008”.

Förslaget går nu vidare till Senatens finansutskott och till omröstning där den 18 mars. Vad som händer där kan bli helt annorlunda med tanke på den dynamik som finns just nu runt bankdelningsfrågan.