Nixon 1973 - Obama 2013


"I am not a crook", Nixon 1973.

"I am not a dictator", Obama 2013.

Obamas har avslöjats ljuga om budgetstupet av ingen mindre än Bob Woodward, legendarisk journalist på Washington Post sedan han avslöjade Watergateskandalen och blev avgörande för president Richard Nixons avgång 1974.

Under de fyra månader som gått sedan Obama omvaldes den 6 november förra året, har USA skakats av den ena budgetkrisen efter den andra. Med "Budgetstupet" hotade man med världens undergång, och när detta problem inte löstes följde osäkerheten om var den övre gränsen för USA:s statsskulder, lånetaket, bör ligga. Den första mars skrev president Obama under beslutet att genomföra de av budgetstupet utlösta tvångsnedskärningarna på 85 miljarder dollar tvärs över alla budgetposter detta år. Varje gång budgetstupet behandlats handlade striden åtminstone utåt om USA:s alltför stora budgetunderskott, trots att en bankdelningslag skulle befriat USA budget från så stora bankstödskostnader att både statsbudget och lånetaket ledigt klarats av.

Gemensamma nämnare för dessa kriser är att de helt och hållit tagit kongressens och Vita husets uppmärksamhet och att medierna piskat upp en panik för vad som skulle kunna hända om man inte hittar lösningar. Ingen av kriserna om "budgetstupet" eller "lånetaket" var egentligen viktiga, ändå ägnade alla landets politiker sig åt dem trots att "debatten" saknade substans.

I själva verket iscensattes dessa kriser för att förhindra en seriös diskussion om det verkliga problemet i USA:s ekonomi: den hyperinflationära kollaps som hotar ekonomin p g a de ständiga stödprogrammen för den transatlantiska världens bankrutta banker. Dessa stödprogram, vad de nu har kallats, TARP, Quantitative Easing I, II, II eller IV, är ingenting annat än en hyperinflationär svindel för att rädda de banker som äger miljarder dollar eller euro i värdelösa finanspapper. Med dessa stödprogram tvingas stater att ta över kostnaderna för att hålla bankerna flytande. Ju mer de totala kostnaderna för detta stiger, desto snabbare bryter den fysiska ekonomin samman och alltfler människor drabbas av åtstramningspolitikens dödliga effekter.

Obamas svindel med budgetstupet avslöjades på ett spektakulärt sätt i en artikel av den berömde journalisten Bob Woodward i Washington Post den 22 februari. Woodward anses vara USA:s mest respekterade journalist som 1972-74 hjälpte till att störta president Richard Nixon genom Watergate-skandalen. Han är numera en av Washington Posts ansvariga utgivare.

Vid upprepade tillfällen har Obama anklagat republikanerna för att förslaget om automatiska budgetnedskärningar kom ifrån dem, och att han, Obama, tänkte skydda medelklassen från de brutala konsekvenserna av en sådan politik. I sin bok The Price of Politics visar Woodward att förslaget kom ifrån Vita husets (och Obamas) stabschef, Jack Lew, som nu är USA:s nya finansminister. Obama, skrev Woodward, stödde planen helhjärtat. Woodward avslutade artikeln i Washington Post med att fastslå att "hycklet underminerade ytterligare varje försök till förtroende mellan Obama och repulikanerna i kongressen", vilket i sin tur ledde till att tvångsnedskärningarna drevs igenom. Obama beklagade då i ett famöst uttalande att nedskärningarna inte kunde undvikas eftersom, som han sa:
- Jag är ingen diktator.

Stabsmedlemmar i Vita huset reagerade mot Woodward med att kalla dum och hota honom med att han "nog kommer att få ångra sig". Andra journalister utsattes därefter för liknande hot om utestängning från Vita husets information.

Kathleen Parker skrev den första mars i Washington Post: "Detta är inte en storm i ett vattenglas. Det är den första sprickan i dammen. Om och om igen har Obamas administration visat intolerans för avvikande meningar och gått emot dem som avvikit ifrån Vita husets anvisningar. Det är säkert så att alla regeringar är känsliga för kritik och att alla motverkar denna om det anses att kritiken är orättvis eller felaktig. Men ingen president sedan Nixon har öppet visat ett sådant förakt för de som förmedlar nyheter."

Lyndon LaRouches kommenterade denna händelseutveckling och sa, att "Obama är på väg att bryta ihop ...man måste räkna med att vad som helst kan hända. " Tänk på följande: Obamas ekonomi- och utrikespolitik ifrågasätts av allt fler, nya initiativ tas för att återinföra Glass-Steagall-lagen och en diskussion om att avsätta presidenten förs. Med denna bakgrund kan Woodwards avslöjanden vara början till slutet för Obamas presidentämbete, precis som för Nixon.