Roosevelts New Deal 80 år

"Ett år att minnas: 1933 gav New Deal" är rubriken på en artikel av Londonprofessorn John Weeks den 18 januari 2013. Det datum man bör komma ihåg , skriver han, är den 4 mars 1933 då president Franklin D. Roosevelt höll sitt installationstal och lanserade New Deal. I år är det 80 år sedan.

Weeks är både amerikansk och brittisk medborgare. Han är professor vid Londons Universitet. Med bitande sarkasm skriver han att detta jubileum kommer att firas av "mycket få" i USA och kommer att bara "påpekas i förbigående av president Obama (om han ens gör det)".

Weeks pekar på att av den "extraordinära rad lagar" som FDR införde, fanns bankdelningslagen Glass-Steagall 1933. "Det är ingen överdrift att ge Glass-Steagall äran för att ha förhindrat ytterligare finanskriser i femtio år. Han fortsätter sedan lista de många andra FDR-lagar som också firas detta år. Än viktigare, anser han, var budskapet från New Deals första dagar "att ekonomiska kriser skapar möjlighet till djärva, radikala och snabba förändringar".

Roosevelt och hans rådgivare genomförde dessa avgörande förändringar, påminner Weeks, "genom en kombination av optimism, beslutsamhet och vilja att 'tänka utanför lådan'". EU skulle må bra av att ta lärdom av det,skriver Weeks och varnar: "De skulle också kunna påminna sig om Albert Einsteins ord om upprepade misstag: 'Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och vänta sig olika resultat'". Istället hänvisade Weeks till Roosevelts egna ord, om hur han kunde gå emot även sina egna tidigare åsikter: "Gör någonting. Om det fungerar, gör mera. Om det inte gör det, gör något annat!"

Weeks tillhör en europeisk organisation med bas i England kallad "Forumet för bra banker" (The Good Banking forum) som man bör se närmare på eftersom det är inriktat bankreformer, uppdelning av storbanker och strängare reglering. Weeks har skrivit om Glass-Steagall tidigare, särskilt en artikel publicerad i The Real News 2012, då han rekommenderade att Occupy-rörelsen fokuserade på "Glass-Steagall på steroider" och angrep Obama för att inte ha infört den politiken så fort han tog över 2009. Weeks varnar för att "det kommer en ny bankkollaps. Den kommer det kommande året.".

Artikeln finns http://www.social-europe.eu/2013/01/a-year-to-remember-1933-brings-the-new-deal/