Tyskland satsar på Glass-Steagall Lite

12 av de största tyska bankerna kommer att tvingas skilja ut sina spekulativa delar. Det var finansminister Wolfgang Scheuble som själv tillkännagav det den 6 februari efter ett regeringsmöte, där man kommit överens om ett utkast till ett sådant lagförslag. Tyska regeringen har förstått att man måste agera inför förbundsdagsvalet i september och förbundskansler Merkel gjorde den 22.1 sitt utspel tillsammans med den franske president Hollande om att fram till maj utarbeta ett förslag till bankdelning vilket skall presenteras för hela EU på toppmötet vid midsommar.

Den fransk-tyska överenskommelsen gällde inte en fullständig och fungerande bankdelning enligt Glass-Steagall, utan det förslag som lagts fram till EU av Liikanengruppen. Den finska riksbankens chef Erkki Liikanen som också varit i Stockholm och presenterat sitt förslag att "stycka bankerna", förslår att endast de banker som har en stor andel spekulationsverksamhet skall styckas. Det är därför inte alla tyska banker som skall styckas utan bara några. Dessutom styckas inte bankerna till helt olika bolag, utan bara inom banken i olika avdelningar. På detta sätt är Liikanens förslag i grunden detsamma som det brittiska förslaget från deras bankutredning kallas Vickerskommissionen (efter ordförande Sir John Vickers).

Scheuble berättade att det tyska förslaget skall tvinga banker som tar emot kundinsättningar att skilja bort egenhandel, utlåning till riskkapitalbolag och högfrekvenshandel ifall dessa aktiviteter överstiger 100 miljarder euro i omsättning eller utgör 20 procent av den totala balansräkningen. Statssekreterare Steffen Kampeter förklarade för pressen att de ovannämnda gränserna innebär, att endast en handfull banker kommer att beröras av lagen, men enligt 2011 års siffror kommer "omkring 10-12 banker i Tyskland påverkas".

Lagen planeras läggas fram och beslutas i tyska förbundsdagens båda kamrar före sommaruppehållet och träda ikraft i januari 2014. Banker kommer att ha till slutet av 2015 att dela upp sig enligt lagens bestämmelser.

Scheuble sa till reportrarna:
- Vi kommer att ge BaFin [tyska Finansinspektionen] befogenheter att gå utöver de sedvanliga reglerna i individuella fall om nödvändigt.

Lagen kommer att kunna sätta bankchefer i fängelse i upp till fem år eller dömas till så mycket som 11 miljoner euro i böter, om de medvetet bryter reglerna så att bankerna de arbetar för hamnar i problem.

- Dessa fängelsestraff är inte drakoniska, eftersom riktiga bestraffningar inte bör inskränkas till att begränsa bonusar, sa Kampeter och tillade:
- Det finns en konsensus inte bara bland tyska lagstiftare utan också i den tyska befolkningen att vi inte skall vänta på att övriga världen reglerar dessa problem, utan ta ett steg framåt.

Eftersom den planerade lagen inte är Glass-Steagall, är den bara ett litet steg. Som många kommentatorer påpekat, hänger hela lagens effekt på att finansinspektionen täcker upp för de jättestora kryphål som kvarstår eftersom man inte gör den entydiga uppdelningen enligt Glass-Steagall. Behålls den uppdelade banken under samma huvudägare, kvarstår intresset att styra över "överskottskapital" från insättarkontona till spekulation och även att affärsbanksdelen tvingas täcka upp för förluster i spekulationsdelen. Det är den eftergiften, som tvingar fram det höga tonläget mot regelbrytande bankirer, med hot om bestraffningar med stora bötesbelopp och fängelse.


Läs mer om det tysk-franska utspelet för bankdelning och Liikanenfförslaget här: http://larouche.se/nyheter/2013/01/23/frankrike-tyskland-stoder-liikanenplanens-bankdelning

Läs mer om det brittiska Vickersförslagaet här: http://larouche.se/nyheter/2012/01/12/lord-vickers-turne-for-bankdelning-ar-trojansk-hast