Storbritannien delar bankerna med ”elstängsel”

Det blir en lag för att dela bankerna i Storbritannien. Vid ett framträdande hos JP Morgan i Bournemouth den 4 februari förklarade Storbritanniens finansminister George Osborne, enligt BBC:
- När RBS [Royal Bank of Scotland] var på fallrepet tyckte min företrädare Alistair Darling att han inte hade något annat val än att gå in och rädda alltihop. Inte bara RBS på stora gatan utan också tradingpositionerna i Asien, huslånen i subprime-Amerika, fastighetsspekulanterna i Dubai. Jag vill försäkra mig om att nästa gång som en finansminister ställs inför ett sådant beslut så ska det finnas ett val: att hålla igång bankkontoren, hålla bankomaterna öppna, medan investmentdelen får gå i putten.

På det brittiska finansdepartementets hemsida återges hela Osbornes tal i Bournemouth. Han sa:
- Inga fler belöningar för misslyckanden. Inga fler "för stora för att falla". Inga fler skattebetalare som ska städa upp efter andra. Samma regler ska gälla för banksektorn som för alla andra sektorer på en fri marknad.
- Vi har idag offentliggjort en proposition som ska göra denna önskade förändring till lag. En lag som för första gången separerar affärsbanksverksamheten från värdepappershandeln i bankerna, och sätter upp ett stängsel runt affärsbanksdelen så att den kan fortsätta sin nödvändiga verksamhet även om hela banken går omkull.
- Vi går längre nu än som tidigare meddelats, genom att vi lagfäster dessa enkla principer. Jag kan berätta för er att er bank på stora gatan inte kommer att ha samma chefer som den värdepappershandlande banken. Banken på stora gatan ansvarar för sina egna risker, men inte för den värdepappershandlande bankens. Och den värdepappershandlande banken kommer inte att kunna använda era sparmedel för att finansiera sina högriskplaceringar.
- Mitt budskap till bankerna är tydligt: om en bank struntar i reglerna, så har tillsynsmyndigheten och finansdepartementet möjlighet att dela upp den - full delning, inte bara ett stängsel. Vi tänker inte upprepa tidigare misstag. I Amerika och på andra håll har bankerna hittat sätt att underminera och kringgå regelverket. Girighet gick före god ledning. Det kan hända igen - så vi tänker beväpna oss på förhand. Vi kommer att "skicka el genom stängslet".
- Jag vill tacka Andrew Tyrie och de andra ledamöterna i den parlamentariska bankutredningen som vi tillsatte för hjälp med att ta fram den här viktiga nya idén.

Finansministerns besked att regeringen kommer att "skicka el genom stängslet" mellan den samhällsnödvändiga bankverksamheten och den spekulativa handeln med allsköns finansiella instrument gjorde inte bankföreträdarna glada, även om lagen inte är relevant för dagens finanskris då den inte kommer att börja gälla förrän 2014 och slutgiltigt träda ikraft först 2019 .

I Daily Telegraph citerades en icke namngiven analytiker på Crédit Suisse som beklagade sig över att den brittiska lagstiftningen blir tuffare än regelverket på kontinenten, där regeringarna försöker komma undan med att införa "Liikanen Lite", och att den "kommer att "sänka värdet" på universalbankerna, alltså storbankerna som samtidigt är både affärsbanker (eng. retail banks) och investmentbanker, som sysslar med värdepappershandel.

Den brittiska Bankföreningens vd Anthony Browne sa:
- Ingen annan betydande ekonomi har någon tanke på att lämna universalbanksmodellen eftersom det försvårar för bankerna att tillhandahålla alla de tjänster som företagen behöver. Detta beslut kommer att göra London mindre attraktivt som globalt finanscentrum.

Andrew Tyrie däremot, som ledde den parlamentariska utredningen om ett nytt regelverk för bankerna, citerades i media:
- Att den nya lagen ger möjlighet att dela på en bank som försöker undergräva stängslets integritet kommer att öka dess chanser att bli framgångsrik. Banker behöver avskräckas från att kringgå regelverket. De kommer alltid att försöka göra det så länge de inte har starka skäl som avråder dem från det.

Labourpartiets finansministerkandidat Chris Leslie sa att den nya lagen är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte:
- Det måste bli en helt annan kultur i våra banker. Om så inte sker kommer det att behövas en fullständig delning av bankerna, precis som vi gjorde klart i höstas.

Osbornes tal kan läsas här på engelska: http://www.hm-treasury.gov.uk/speech_chx_040213.htm#primaryContentFull

Läs om "elstängselförslaget" i avsnittet om Storbritanien i översikten om Glass-Steagall-lagstifningsinitiativ: http://www.larouche.se/nyheter/2013/01/21/lagstiftningsinitiativ-for-glass-steagall-en-internationell-oversikt

Läs om vickerskommissionens förslag här: http://larouche.se/nyheter/2012/01/12/lord-vickers-turne-for-bankdelning-ar-trojansk-hast