Giulio Tremonti tar bankdelning till italienska valet

Italiens fd näringsminister Giulio Tremonti, nu kandidat till Senaten, har officiellt tagit ämnet bankdelning in i valdebatten. Han har tidigare vid upprepade tillfällen uttalat sig för Glass-Steagall och rooseveltsk investeringspolitik. I en intervju med Lega Nords dagstidning La Padania den 19.1 sa han:
- När krisen 1929 - och krisen nu är värre än 1929 - slog över från Wall Street på amerikanska familjers liv och arbetslöshet och förtvivlan utbröt valde USA 1933 Roosevelt till president. I sitt första radiotal talar Roosevelt om banker som endast får satsa medborgarnas besparingar på produktiva krediter för att finansiera affärsverksamhet och familjer men inte för att spekulera. Den aktulla lagen avskaffades under Clinton 1999 och i samma andetag kom en ny lag som satte igång derivaten. Hos oss [italienare] avskaffades samma år genom Draghi-lagen banklagstiftningen från 1936 ... Det första man måste göra är att åter göra sig medveten om skillnaden mellan produktiv och spekulativ kredit.

Tremonti, som framför allt i Syditalien har många allierade kandidater, ställer upp på Lega Nords lista och partiet har satt hans namn på valloggan. De har visserligen en valallians med Berlusconi för att ha majoritetsutsikter men vill, att Tremonti blir näste premiärminister - vilket Berlusconi-lägret blankt vägrar. Tremonti är den ende Mario Monti och en desperat Bryssel-allierad finansoligarki verkligen fruktar.