Frankrike och Tyskland stöder Liikanenplanens bankdelning

Vid 50-årsfirandet av det tyskafranska Elyséefördraget gjorde regeringarna ett gemensamt utspel att stöda förslaget till bankdelning från EU:s expertgrupp ledd av den finska centralbankens chef Erkki Liikanen rapporterade Dow Jones Newswires den 23.1. Den franske presidenten Francois Hollande och den tyska kanslern Angela Merkel sa i det gemensamma uttalandet från Berlin på tisdagen:
"Vi välkomnar särskilt förslagen från den högnivågrupp av experter för potentiella reformer av banksektorns struktur och de konsultationer som inletts av Europeiska kommissionen".

"Vi kommer att försöka införa dessa slags åtgärder i Europa och på den nationella nivån med avsikten att begränsa risker kopplade till spekulationsverksamheter för att säkra finansiell stabilitet och en effektivt fungerande finansindustri."

Som DJN tillade: "Om det införs skulle Liikanens förslag inte innebära en faktisk delning av investmentbanker från affärsbanker och precis som de amerikanska bankerna fortfarande tillåta drift av både investmenbanker och affärsbanker."

De båda regeringarna kommer att utarbeta ett gemensamt förslag till slutet av maj inför EU-toppmötet månaden efter. Det är i enlighet med EU-kommissionens tidtabell, som gav sig tid till maj för sin egen beredning av Liikanenrapporten.

I ett tal som Finlands riksbank översatt till svenska berättar Erkki Liikanen i Bryssel om sin grupps rapport. Det som är intressant är Liikanens argument för att införa bankdelning, liksom beskrivningen av problemen i finanssystemet med dagens universalbanker. Argumenten talar egentligen för en fullständig bankdelning enligt den amerikanska Glass-Steagall, men Liikanengruppen har inte vågat gå längre än till den halvkokta ickefungerande brittiska bankdelningsmodellen enligt Vickerskommissionen. Bankernas olikartade delar behålls där i samma holdingbolag, vilket gör det möjligt att förluster från spekulationen kan bäras av den garanterade bankdelen samtidigt som "överskottskapital" kan överföras från insättarmedel till spekulationsverksamheterna. Här är en länk till talet på svenska: http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/puheet/pages/121023_el_puhe_ceps.aspx