Lagstiftningsinitiativ för Glass-Steagall: En internationell översikt

Återinförandet av bankdelningslagen Glass-Steagall diskuteras av ledande personer runt om i världen, som ett första nödvändigt steg för att lösa finanskrisen. Här följer en sammanställning av de lagstiftningsinitiativ för Glass-Steagall som tagits av parlamentariker och regeringar på båda sidor om Atlanten. När detta skrivs har lagförslag lagts fram i parlament i sex länder. Det är för närvarande en stor stridsfråga för regeringarna i både Storbritannien och Frankrike, där båda regeringarna har lagt fram undermåliga förslag till bankreformer.

Glass-Steagall diskuteras även på högsta nivå i Ryssland. Den ryske chefen för narkotikabekämpning Viktor Ivanov har upprepade gånger sagt att "Glass-Steagalls logik" är nödvändig för att "avskaffa den globala narkotikasmugglingen". http://larouche.se/nyheter/2012/07/07/bankdelning-nodvandigt-for-att-sto...

Läget för kampen för Glass-Steagall-lagstiftning är följande:

USA

3 januari 2013: Motion H.R. 129 "Lag för att återkalla vissa bestämmelser i Gramm-Leach-Bliley-lagen och återinföra uppdelningen mellan affärsbanker och värdepappershandel på det sätt som föreskrevs i 1933 års banklag, den s.k. Glass-Steagall-lagen" lades in av de två kongressledamöterna Marcy Kaptur, demokrat från Ohio, och Walter Jones, republikan från South Carolina, i en rivstart för Glass-Steagall på den nya 113:e kongressens första arbetsdag. Motionen ersatte deras tidigare motion H.R. 1489 i den förra kongressen, "Lag för återgång till klok bankverksamhet 2011". Av de 85 medmotionärerna till motion H.R. 1489 är 69 ledamöter återvalda och flera nya förespråkare för Glass-Steagall har tillkommit i representanthuset liksom i senaten.
LÄNK TILL MOTIONERNA: H.R. 129: http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/129
H.R. 1489: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.1489:
LÄNK TILL SVENSK ÖVERSÄTTNING AV H.R. 1489: http://larouche.se/nyheter/2012/03/04/glass-steagall-i-svensk-oversattni...

16 december 2009: En bankdelningsmotion väntas läggas även i senaten eftersom minst fem nya förespråkare valts in, speciellt den mest aktiva förespråkaren, Massachusettsdemokraten Elizabeth Warren, som aktivt drev bankdelningsfrågan i valet och startade en namninsamling för den. Det har redan tidigare funnits en majoritet i senaten, eftersom det var i senaten som striden i USA:s kongress om återinförande av Glass-Steagall började 16 december 2009. Vänsterdemokraten Maria Cantwell från delstaten Washington tillsammans med Arizonarepublikanen, den f.d. officeren och tidigare presidentkandidaten John McCain, lade då fram en motion "Lagen om bankhederlighet 2009" om bankdelning enligt Glass-Steagall och försökte den 6 maj 2010 få in sitt förslag om bankdelning genom ett tillägg till finansreformen Dodd-Frank 2010, men det stoppades efter ingripande från president Obama och hans finansminister.
LÄNK TILL CANTWELL/MCCAINS BÅDA FÖRSLAG: http://www.cantwell.senate.gov/news/record.cfm?id=320823 http://www.cantwell.senate.gov/news/record.cfm?id=324753

Sedan 2010 har en bred rörelse av delstatskongresser, stadsfullmäktige, fackföreningar (inklusive den amerikanska fackliga landsorganisationen AFL-CIO och det stora verkstadsindustrifacket IAM), lokala banker, jordbrukarorganisationer och andra anslutit sig till kravet på återinförande av Glass-Steagall. Framträdande personer som driver frågan är chefen för Federal Reserve i Kansas i 20 år Thomas Hoenig, som nu är chef för insättargarantimyndigheten FDIC, och förre ordföranden för jättebanken Citibank Sandy Weill, som i juli 2012 erkände att han begick ett misstag när han 1999 ledde striden för att avskaffa Glass-Steagall. Se lista på stödet för Glass-Steagall: http://larouchepac.com/node/19643

Glass-Steagall borde vara huvudfrågan i förhandlingarna om det s.k. budgetstupet, vilka pågått under det senaste halvåret och återupptas i februari. Det handlar om att USA:s regering är på väg att överskrida det skuldtak som kongressen hittills tillåtit på 16,4 biljoner dollar (am. trillions). Men det mesta av dessa skulder är egentligen värdelösa och beror på att den amerikanska staten gått i god för bankernas spekulationsskulder. Med Glass-Steagall kan en stor del av dessa skulder avskrivas och eftersom statsskulden då skulle hamna långt under budgettaket skulle all diskussion om budgetnedskärningar bli överflödig. Dessutom skulle USA inte behöva sätta sig i ytterligare statsskuld i en takt på 120 miljarder dollar i månaden genom centralbankschefens Ben Bernankes förnyade sedeltryckning för att rädda bankerna genom stödköp av stats- och bostadsobligationer från bankerna. Denna s.k. "kvantitativa lättnad" är Bernankes fjärde i ordningen.

STORBRITANNIEN

Juli 2012: En grupp finansmän i det brittiska imperiets absoluta elit gjorde i början av juli 2012 en otvetydig politisk kursändring till förmån för en fullt genomförd bankdelning enligt Glass-Steagall, sedan de förstått att även de skulle gå under i en hyperinflationskollaps av det globala finanssystemet. De började då öppet förespråka en radikal omläggning av finanssystemet enligt den amerikanska Glass-Steagall-lagen. En ledare i Financial Times den 4 juli 2012 beskrev kursändringen:
- Regeringen accepterade delningsprincipen förra året när man stödde slutsatserna i den av Sir John Vickers ledda bankkommissionen. Där förespråkades en intern delning, inte en total separation, med motiveringen att mångfalden av tillgångar i en universalbank skulle vara en styrka i tider av finansiell stress.
- Även om Financial Times stödde dessa slutsatser, är vi nu redo att gå vidare. Trots alla fördelar med mångfald, kan de kulturella spänningarna mellan investment- och detaljhandelsbankverksamhet lösas endast genom ett totalt åtskiljande av de två, enligt formella riktlinjer av typen Glass-Steagall ...

21 december 2012: Ingen bankdelningslagstiftning enligt Glass-Steagall har ännu lagts fram i det brittiska parlamentet, men regeringen har däremot i parlamentet tillkännagivit sin plan att mot slutet av sin mandatperiod lägga fram en "bankdelningslag" enligt det förslag som lagts fram av den oberoende bankkommissionen (Vickerskommissionen) tidigare. Det föreslaget går ut på att instängsla (eng. "ring-fence") affärsbanksdelen av
banken, som sedan skulle kunna behållas under samma bankholdingbolag som
spekulationsdelen. Regeringens avsikt är att denna bankdelningslag skall börja gälla 2019, men striden fortsätter att rasa mellan dess anhängare och motståndare. Slutrapporten från en parlamentarisk utredning om bankreglering lades fram den 21 december 2012. Missnöjet var stort med regeringens och Vickerskommissionens förslag till bankddelning och krävde en "elektrifiering" av de stängsel som skulle dela bankerna. Den parlamentariska utredningens ordförande Andrew Tyrie från det konservativa partiet hotade med att, om inte "elektrifieringen" av instängslingen skulle räcka för att skydda insättarkontona, måste en fullständig bankdelning genomföras. Tyrie sa:
- Parlamentet tog det extraordinära steget att göra sin egen utredning av bankregleringen i efterdyningarna av de första avslöjandena om Liborskandalen. De senaste avslöjandena om olagligt samarbete, korruption och prismanipulation trotsar all beskrivning. Det är den tydligaste illustrationen hittills av att en hel del återstår att göra för att återupprätta normerna inom bankväsendet ... Utredningen välkomnar instängslingen. Det är nödvändigt att banker omstruktureras så att de kan gå under, oavsett om de befinner sig innanför eller utanför stängslet. ... Men förslagen så som de ligger idag kommer till korta jämfört med vad som behövs ... vi föreslår elektrifiering. Lagstiftningen behöver inrätta en reservklausul för [full] delning, inspektionen behöver veta att den kan användas.

27 december 2012: Financial Times rapporterade om en opinionsmätning gjord av institutet Ipsos Mori i slutet av 2012. Mer än 60 procent av alla partiernas parlamentsledamöter "skulle stödja en full uppdelning av bankerna efter förebild från reformen Glass-Steagall som infördes i USA på 1930-talet." 66 procent av de konservativa ledamöterna som tillfrågades stödde det, liksom 60 procent av Labourpartiets. Ipsos Moris chef Ben Page sa:
- De brittiska parlamentsledamöterna är splittrade i en rad frågor, inklusive reglering av vanlig näringsverksamhet, men är eniga i åsikten att detaljhandelsbanker och investmentbanker borde delas.

ITALIEN

Fyra Glass-Steagall-motioner har under 2012 lagts fram i det italienska parlamentets båda kamrar, deputeradekammaren och senaten. Ingen motion har antagits av sitt respektive utskott och eftersom sessionen just avslutats måste motionerna lämnas in på nytt, när det nya parlamentet samlas efter valet den 24-25 februari 2013. Nya motioner är mycket troliga eftersom förre finansministern Giulio Tremonti (Pdl, Frihetsfolket) är en av de tidigare motionärerna. Han har gjort Glass-Steagall och införandet av en nationalbank för produktiv kreditgivning till fokus för sin valkampanj. Sedan mars 2012 har partiet Lega Nord drivit en namninsamling för återinförande av bankdelningslagen Glass-Steagall. Både Lega Nords upprop och Tremonti framhåller att det är nödvändigt att "överge 'universalbanksmodellen' som är de systemviktiga bankernas DNA ... För att göra detta är det nödvändigt att bygga upp en brandvägg för att skilja vanliga banker och kasinobanker, så att vanliga banker inte längre skall kunna låna ut pengar från sina insättare till kasinobankerna eller köpa deras strukturerade produkter. Denna åtskillnad kan och måste göras omedelbart."

Jan. 25, 2012: Motion 3112 i den italienska senaten med rubriken "Uppdra åt regeringen att skilja vanlig och spekulativ bankverksamhet från varandra" lades fram av senator Oskar Peterlini (Svp, Sydtirolska Folkpartiet). Motionen hade elva medmotionärer från både Peterlinis egen partigrupp, som består av olika mindre partier från Italiens autonoma regioner, och de flesta andra partier, inkl. Demokratiska partiet (PD), Lega Nord och Italienska Värdepartiet (Italia dei Valori)
Motionen föreslog: "Artikel 2. (Principer och vägledande villkor) a) förbud för affärsbanker, det vill säga banker som tar emot insättningar från allmänheten, att bedriva någon form av verksamhet med koppling till handel med och förmedling av värdepapper, genom en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker; b) förbud för affärsbanker att äga aktier i eller etablera partnerskap av något slag med följande institutioner: finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag, som inte tar emot insättningar från allmänheten; c) förbud för företrädare, direktörer, referensaktieägare och anställda i finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag som inte tar emot insättningar från allmänheten, att inneha chefsbefattningar eller kontrollerande intressen i affärsbanker."
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf
PETERLINIS MOTION ÖVERSATT TILL SVENSKA: http://larouche.se/nyheter/2012/03/11/glass-steagall-motion-i-italienska...

15 mars 2012: Motion 5054 i deputeradekammaren med rubriken "Uppdra åt regeringen att skilja affärsbanksmodellen från investmentbankmodellen" lades fram av Lega Nord. Samma text lades fram den 10 oktober 2012 av Lega Nord i senaten som motion nr. 3514.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00684050.pdf

18 maj 2012: Motion 5218 i deputeradekammaren med rubriken "Uppdra åt regeringen att reformera banksystemet genom att skilja produktiv kredit från spekulativa finansaktiviteter" lades fram av Giulio Tremonti (f.d. finansminister, Pdl - Frihetsfolket)
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp...

ISLAND

11 oktober 2012: Motion 239 om "åtskiljande av affärsbanker från investmentbanker" lades fram i Alltinget av Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór Sigurðsson, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Birgitta Jónsdóttir, Margrét Tryggvadóttir, Eygló Harðardóttir, Helgi Hjörvar, Guðmundur Steingrímsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Ásmundur Einar Daðason, Lilja Mósesdóttir, Mörður Árnason, Ólína Þorvarðardóttir och Skúli Helgason, dvs 17 av Alltingets 63 ledamöter, vilka representerade alla partier utom Självständighetspartiet, som inte deltog i denna motion eftersom de hade lagt en egen motion för bankdelning. Initiativtagaren Álfheiður Ingadóttir är vice talman i Alltinget och gruppledare för Vänsterpartiet - De gröna, vars partiledare Steingrimur J. Sigfusson också är Islands industriminister.
Motionen föreslår: "Alltinget beslutar att uppdra åt ekonomiministern att tillsätta en kommitté för att utarbeta ett ramverk för banktjänster på Island för att minimera - genom åtskiljandet av affärsbanker från investmentbanker - risker i banksektorn för störningar i nationens ekonomi. Kommittén skall utreda grannländernas politik i dessa frågor och avlämna sitt förslag före 1 februari 2013."

Motionen debatterades den 24 oktober 2012 och fick stöd av ledamöter från alla partier. Motionen är under beredning i ekonomi- och handelsutskottet. Eftersom regeringen planerar lägga fram en proposition om bankreformer den 1 februari 2013, så anser motionärerna att Glass-Steagall skall införas på ett snabbspår genom att det läggs fram samtidigt med regeringens förslag. Det skulle göra det möjligt för Alltinget att besluta om Glass-Steagalls återinförande före Alltingsvalet i april 2013.

I en hälsning den 24-25 november 2012 till en konferens anordnad av Schillerinstitutet uppmanade Álfheidur Ingadóttir "parlamentariker i hela världen att bekanta sig med [denna] bankdelningsmotion .. och seriöst överväga att ta liknande initiativ." Se: http://www.schiller-institut.de/konferenz-november-2012/ingadottir-text_...
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.althingi.is/altext/141/s/0239.html
LÄNK TILL ALLTINGSDEBATTEN 24 OKTOBER 2012: http://www.althingi.is/altext/upptokur/?lidur=lid20121024T171358

BELGIEN

1 september 2012: Belgiske statsministern Elio di Rupo (Socialistpartiet) sa till den belgiska dagstidningen La Libre Belgique, när han tillfrågades om vilken slags bankreform han tänkte sig:
- Finanstillgångarna som cirkulerar i finansvärlden är inte längre i tillräcklig utsträckning riktade till realekonomin. Det är inte normalt. Det finns krav i Belgien, liksom i andra länder, t.ex. USA, på att dela upp bankerna, i å ena sidan insättarbanker, å den andra investmentbanker. Tankarna utreds i Belgien inom nationalbanken och på europeisk nivå.
- Situationen är ohållbar. Det är galenskap. När [de belgiska bankerna] Dexia, Fortis ... hade problem knackade de på statens dörr. För att hjälpa dem hade den belgiska staten inget annat val än att låna ut pengar och öka skuldsättningen. Men samma banker mästrar oss nu och hävdar att staten är överdrivet skuldsatt! ... Min uppfattning är att vi måste komma fram till en uppdelning av bankerna, för att minska deras storlek och skydda medborgarnas tillgångar på ett sätt som undviker att staten måste ingripa. Lag måste stiftas som gör att konsekvenserna av allt riskbeteende hamnar på dem som ägnar sig åt det..."

10 september 2010: Motion DOC 53/ 0166/001 lades fram i parlamentet och omformulerades och återintroducerades den 21 oktober 2011 DOC 1835/001 av Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Muriel Gerkens and Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!, Ekologiska-Gröna partiet). Motionen bereds fortfarande i finansutskottet.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1835/53K1835001.pdf

SCHWEIZ

19 september 2011: Under en debatt i överhuset (Ständerat) om en lag om banker som är för stora för att tillåtas gå under (Too Big To Fail - TBTF) sa ledamoten Thomas Minder (Schweiziska Folkpartiet, överstelöjtnant) att TBTF-lagen med sitt krav på att bankerna skall öka sina kassareserver inte skulle räcka och att man, när nästa kris slår till, kommer att vara tvungen att återgå till införandet av Glass-Steagall. Han stödde ändå motionen 11.3857 eftersom den var i pipelinen. TBTF-lagen beslutades den 30 september 2011. Under 2011 lades följdmotioner till TBTF-lagen om Glass-Steagall.

28 september 2011: Motion 11.3857 om "Införande av ett bankdelningssystem (Glass-Steagall)" lades fram i parlamentets underhus (Nationalrat) av det Gröna partiet. Motionen föreslår att "regeringen uppdras att vidta nödvändiga åtgärder för att införa en bankdelningslag. För- och nackdelar skall klargöras med genomförandet av ett funktionellt och territoriellt bankdelningssystem [Glass-Steagall] i förhållande till ett holdingsystem [Vickers inhägnad i samma bolag]". Motionen avslogs den 16 november 2012 med hänvisning till de åtgärder mot bankrisker som vidtagits i TBTF-lagen. Någon anslutande motion har inte lagts i överhuset.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113857

23 december 2011: Motion 11.4185 "Minskade risker med bankdelningssystem" lades fram av den socialdemokratiska partigruppen i underhuset. Motionen föreslår att "regeringen uppdras att tillsätta en utredning om ett bankdelningssystem. Den skall ta fram olika alternativ för utformningen av ett schweiziskt bankdelningssystem. Särskilt skall utredas huruvida och på vilket sätt detta kan minska de samhällsekonomiska riskerna som utgår från de båda systemviktiga storbankerna." Den amerikanska Glass-Steagall-modellen skulle vara ett av utredningsalternativen. Motionen avslogs den 15 februari 2012 med hänvisning till de åtgärder mot bankrisker som vidtagits i TBTF-lagen.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114185

SVERIGE

3 oktober 2011: Motion 2011/12:Fi234 "Affärsbanker och investmentbanker" inlämnad av Valter Mutt och Annika Lillemets (Mp).
Motionen nämner Glass-Steagall och föreslår att "riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra." Motionen avslogs den 19 juni 2012 med röstsiffrorna 280 mot 41. Alla ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödde motionen.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112Fi2...
PROTOKOLL OCH BETÄNKANDE FRÅN FINANSUTSKOTTET: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankande...

18 september 2012: Motion 2012/13:Fi201 "Finansiell reglering" inlämnad av Ulla Andersson, Josefin Brink , Rossana Dinamarca, Christina Höj Larsen, Wiwi-Anne Johansson and Jacob Johnson (V).
Motionen föreslår att "riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt tillsätta en parlamentarisk utredning i syfte att utarbeta ett lagförslag som separerar traditionell bankverksamhet från s.k. investmentverksamhet". Motionen är hänvisad till finansutskottet som kommer att ta upp den på sina möten den 5 och 26 mars och därefter kommer den upp till debatt och omröstning i kammaren.
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Finansiell-re...

5 oktober 2012: Motion 2012/13:Fi298 "Stabilisera bank- och finanssektorn" inlämnad av Annika Lillemets, Valter Mutt och Jan Lindholm (MP)
Motionen föreslår att "riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra."
Motionen nämner Glass-Steagall: "I ett fritt samhälle låter sig knappast spelhallar, kasinon och vadslagningsbyråer förbjudas. Det framstår däremot som angeläget att upprätta en tydlig boskillnad mellan kasinon och banker, mellan den logik som bygger på extremt hög risktagning och virtuella värden å ena sidan och å andra sidan den logik som utgår från den reala ekonomins produktion av varor och tjänster. Denna insikt fick den amerikanska kongressen att 1933 stifta en lag - efter upphovsmännen benämnd Glass-Steagall Act - som just upprättade en tydlig boskillnad mellan regelverket för traditionell bankverksamhet och övrig finansiell aktivitet. Vidare så stipulerade den nya lagen att endast den förra verksamheten skulle omfattas av den statliga bankgarantin."
LÄNK TILL MOTIONEN: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Stabilisera-b...

FINLAND

28 oktober 2011: Paavo Arhinmäki, partiordförande för Vänsterförbundet/Vasemmistoliiton och kulturminister i den finska regeringen, stödde återinförandet av Glass-Steagall i en artikel i den finska dagstidningen Kansan Uutiset. Det är också Vänsterförbundets politik sedan 2012.
http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/nakokulma/2674926/myos-finanssim...
http://www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/kulttuuriministeri/...

Helga Zepp-LaRouches upprop för Glass-Steagall finns översatt till finska på: http://bueso.de/node/4991
Finska Wikipedia har en sida om Glass-Steagall: http://fi.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall-laki

DANMARK

Tre av Folketingets utskott har hört vittnesmål från danska Schillerinstitutets representanter om att återinföra Glass-Steagall för att förhindra global hyperinflation ock kaos.

NORDEN

17 januari 2012: Sex partiledare för vänsterpartier i Norden gjorde ett gemensamt uttalande för bankreglering, inklusive bankdelning, i en artikel på DN-debatt. De var: Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Sverige, Kristin Halvorsen, Sosialistisk Venstreparti, Norge, Paavo Arhinmäki, Vänsterförbundet, Finland, Steingrimur Sigfusson, Vänstergröna, Island, Högni Höydal, Tjodveldi, Färöarna och Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, Grönland. Detta innebär också att bankdelningsfrågan är uppe på regeringsnivå genom Arhinmäki som är kulturminister i Finland, Halvorsen som är kunskapsminister i Norge, Sigfusson som är industriminister på Island och Kleist som är statsminister på Grönland.
http://www.dn.se/debatt/ny-reglering-behovs-for-att-sakra-medborgarnas-p...

EN GLOBAL APPELL FÖR GLASS-STEAGALL AV HELGA ZEPP-LAROUCHE KAN SKRIVAS UNDER HÄR: http://larouche.se/artikel/infor-glass-steagall-bankdelning-nu

GLASS-STEAGALL SKOLAN: http://larouche.se/artikel/glass-steagall-skolan