Tremonti tar poäng med Glass-Steagall

Italiens förre finansminister, Giulio Tremonti, börjar nu plocka poäng för att han rakt på sak förespråkar Franklin Delano Roosevelts bankdelningslag som modell för att lösa dagens destruktiva och farliga finanskris.

I den ena TV-debatten efter den andra vinner han mot sina motståndare och så skedde även Raiunos (Italiens TV1) talkshow Porta a Porta den 7 november. Där lyckades Tremonti få de övriga deltagarna, oavsett om de var för eller mot USA:s president, att inse att Obama misslyckats med den viktigaste reformen, nämligen att återinföra Roosevelts Glass-Steagall-lag. I debatten hänvisade Tremonti till att president Bill Clinton 1999 avskaffade "Franklin Delano Roosevelt fantastiska banklag som kopierades överallt i världen" och istället "legitimerade derivatkontrakt och oljade globaliseringen med denna mekanism".

Enligt Tremonti har vi tre möjligheter:
1) Köpa tid. Detta gör den europeiska centralbanken och USA:s Federal Reserve, men det är ingen lösning. Förr eller senare förfaller räkningen.
2) Inflation. Kineserna gillar inte denna. Den leder till att sparade tillgångar förstörs för många och skulle destabilisera deras sociala ordning.
3) Krig. Så skedde 1939. De olösta finansproblemen måste lösas. Vad som hittills bara har hänt är att skräppapper har bytt plats här och där.

Tremonti angrep också förhållande mellan finansieringen av spekulativa operationer och finansiering av produktion som nu är 12 - 1. Han sa att vi finner ingen like till det i historien och att det inte kan upprätthållas.

Tremonti sa, att om han vore USA:s finansminister skulle han sluta trycka pengar, begränsa finansiereringen till vissa saker och naturligvis reglera finansindustrin.

"Obama har inte aktiverat den bästa lagen, Glass-Steagall," sa Tremonti.