Danska ekonomer för bankdelning på debatt med Schillerinstitutet

Ett debattmöte "Glass-Steagall eller Kaos. Bankdelning inte nedskärningar" hölls av Schillerinstitutet i Köpenhamn. Talare var Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark, professor Christen Sørensen, en av regeringens "Vise män" i ekonomiska frågor, Kristian Weise, direktör for tankesmedjan Cevea och Elke Fimmen från Schillerinstitutet i Tyskland, vice ordförande för partiet Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo). Debattmötet skedde den 28 augusti 2012 i Frederiksbergs Medborgarhus.

Alla talarna stödde en bankdelning, men sedan blev det en stor debatt om vad man skall göra efter bankdelningen.

Den isländska alltingsledamoten Álfheiður Ingadóttir sände ett viktigt stödtelegram för bankdelning och uppmanade alla danska parlamentariker att lägga fram förslag i Folketinget också.

Talen kan ses (huvudsakligen på danska) på video här på den danska hemsidan.