LaRouche varnar: Med Obama riskeras kärnvapenkrig

Följande flygblad gavs ut av LaRouches politiska aktionskommitté inom det demokratiska partiet (LPAC) den 21 augusti och började delas samma dag i Washington DC:

LaRouche har varnat er. Nu är det klart: Med Obama riskeras kärnvapenkrig!

Lyndon LaRouche och hans politiska organisation LPAC har sedan början på augusti varnat för att president Obama kommer att utnyttja USA-kongressens sommaruppehåll till att ta de första stegen för att komma igång med ett illegalt krig mot Syrien. Många ansåg att det var fullständigt överdrivet.
Men nu gör Obama precis det som Lyndon LaRouche har varnat för: Han kör över sin generalstab, som inte vill bedriva något krig i Syrien till stöd för Al-Qaida, och körde dessutom också över Kongressens ansvar att ge tillåtelse till varje krig.

Den 20 augusti hotade Obama för första gången med ett direkt militärt angrepp, genom använda sig av Tony Blairs gamla argumentation för att få igång kriget mot Saddam Hussein. Du kommer säkert ihåg de falska påståendena att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Nu kommer Obama med samma anklagelse mot Syrien. Och han vill gå runt USA-kongressen OCH FN.

Både Ryssland och Kina, som deltog i en säkerhetskonferens den 21 augusti i Moskva, reagerade direkt. De gjorde ett uttalande där de upprepade sina kriterier att alla utrikespolitiska handlingar måste "strikt följa den internationella rättens normer och principerna för FN-stadgan". Det betyder att nationell suveränitet skall respekteras utan undantag. Man bör erinra sig ryske primärminister Medvedevs uttalande den 17 maj i år där han insisterade på att suveränitet måste respekteras enligt FN-stadgan. Medvedev slog fast att ett brott mot detta "kan lätt leda till fullskaligt regionalt krig, och även - jag försöker här inte skrämma någon - användning av kärnvapen".

Samtidigt har Obama avslöjats i den israeliska pressen som den främsta drivkraften bakom premiärminister Benjamin Netanyahus försök att börja krig mot Iran - ännu ett brott mot nationell suveränitet, som skulle leda till en direkt konfrontation med ryssarna. I en intervju med Leon Hadar publicerad i The National Interest den 21.8 går chefredaktören för tidningen Haaretz, den ledande tidningen mot ett israeliskt bombanfall mot Iran, emot den gängse åsikten att president Barack Obama är emot ett sådant anfall och pekar istället på hans ledande roll:
- 'Den gängse åsikten är att president Obama är mot en israelisk attack', berättade Benn [Netanyau] för mig när vi träffades på hans kontor i Tel Aviv. 'Men Obama har avhållit sig från att lägga in sitt veto mot ett israeliskt ingripande eller hotat med sanktioner om Israel skulle skrida till verket', konstaterade Benn. 'Jag tror att detta är ytterligare ett exempel på att Obama leder från bakgrunden och räknar med att Israel gör samma sak i Iran, som britter och fransmän gjorde i Libyen', slutade han.

Som Benn antyder, är Obamas uttalande att han "leder från bakgrunden" en ren undanglidning - eftersom han var krigets själva regissör och inklusive för det barbariska mordet på Khaddaffi. Ännu en gång, i frustration över sin oförmåga att kunna ge sig på Syrien, är Obama på väg mot krig.

Vad som utspelar sig är det som Lyndon LaRouche har hävdat sedan våren 2009: Obama har en personlighet liknande kejsar Neros. Han driver på mot ett kärnvapenkrig, som kan leda till utplåningen av själva civilisationen. Så här formulerade LaRouche det den 20.8:

- Vi måste komma ihåg, att vi är på randen till ett kärnvapenkrig och så länge Obama kvarstår som presidentkandidat är sannolikheten stor att det blir kärnvapenkrig.

- Ryssland och Kina kommer inte att kapitulera för Obama-regimen, vilket betyder att Obama, om han kvarstår i tjänsten, och folket är så fega som jag sett dem vara den senaste tiden, så kommer vi gå in i ett kärnvapenkrig och det kommer att leda till mänsklighetens utplåning. En mänsklighet, som därmed inte har förtjänat något bättre. Människor som är patrioter är skyldiga att förhindra att Obama inte blir president och inte nomineras till presidentkandidat heller. Bara under sådana förutsättningar har vi något säkert hopp om mänsklighetens överlevnad.

Vad väntar ni på? Du, som medborgare, måste till varje pris, även till priset av ditt omval eller ditt partis, agera för att avlägsna Obama från sin post. Kongressen måste återsamlas från sitt sommarlov och anta kongressmannen Walter Jones motion HR 107 att ställa presidenten inför riksrätt om han drar igång ett nytt krig utan kongressens tillåtelse.

Det engelska flygbladet finns här
Läs också det svenska flygbladet: Inkalla Utrikesnämnden!
Läs vidare på http://www.larouche.se/nyheter/2012/09/04/forsta-varfor-karnvapenkriget-maste-stoppas-filmen-quot-unsurvivable-quot