Bankdelningsförslag i isländska Alltinget

Ett förslag till bankdelning enligt Glass-Steagall lades i april i år fram i det isländska parlamentet Alltinget. Det var en hel grupp på 15 alltingsledamöter från partier och oberoende representerande alla utom 16 av alla 63 alltingsledamöter. Förslaget är att finansministeriet skall snabbutreda införandet av en bankdelningslag  för att undvika risken för nya störningar i den nationella ekonomin. Förslaget nämner uttryckligen Glass-Steagall som en modell.

Bankdelningsförslaget lades fram som en reaktion på en rapport från Finansministeriet i mars i år, vilken ansågs alltför svag av många alltingsledamöter. En motion lämnades in men hanns inte med innan sommaruppehållet. Motionen ville att utredningen skulle vara klar före den 1 oktober då Alltinget återsamlas. Eftersom det ej blev något beslut, kommer en ny motion att lämnas in för att få fram utredningen till den 1 februari 2013. Under sommaren har en ny utredning påbörjats av finansministeriet, men även den väntas bli för svag i sina krav på bankdelning. Med sitt förslag vill de 15 alltingsledamöterna se till att Island blir ledande i lösningen av globala finanskrisen eftersom man i så fall blir det första landet världen som inför bankdelning.

Initiativtagaren Álfheidur Ingadóttir är en fd isländsk hälsovårdsminister från Vänsterpartiet-De gröna, ett parti som ingår i regeringen och har Steingrimmur J. Sigfusson på finansministerposten. Steingrimmur har uttalat sig positivt om Glass-Steagall när han i Köpenhamn tillfrågades av Michelle Rasmussen, dansk korrespondent för Executive Intelligence Review. Sigfusson var också med bland de sex nordiska vänsterledare som krävde bankdelning i en gemensam artikel på DN Debatt den 18 februari i år.

Álfheidur vill med motionen hindra banker att "använda statligt skyddade insättningar för riskabla investeringar".
- Det bästa sättet att hindra banker att skapa spekulationsbubblor är att införa lagar som Glass-Steagall från 1933, som i mer än sex årtionden höll de amerikanska affärsbankerna åtskilda från investeringsaktiviteter.

Hon och de andra ledamöterna anser att deras förslag kommer att antas under året. Nyhetssidan Bloombergs hade den 3 augusti en bakgrundsartikel om den spräckta isländska spekulationsbubblan och fann att även ledande isländska bankirer stödde bankdelningsförslaget. Bankdirektören Petur Einarsson på banken Straumur Investment Bank sa:
- Att ge banker för mycket fri tillgång till insättningar - pengar som de inte behöver betala tillbaka om något går fel - är inte någon särskilt lysande idé.

Einarsson sa att Europa borde se på Island för att få en uppfattning om hur mycket skada ett förvuxet banksystem kan vålla:
- Europa lider nu av samma slag sjuka som drabbade Island 2008. De förändringar som behöver göras skall gynna insättarna och företagen som skall tjänas av dessa finansinstitutioner, snarare än institutionerna själva.

Det isländska förslaget finns här (på isländska)

Läs en intervju med Álfheiduri Executive Intelligence review här (på engelska)

Lyssna på uppläsningen av Álfheidurs hälsning till Schillerinstituet i Danmark här