(v) får stöd för bankdelning av DN!

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt och hans viceordförande Ulla Andersson försökte bredda debatten om bankdelning och infrastrukturinvesteringarna över blockgränsen med sin artikel på DN debatt den 31 juli. Svaret kom blixtsnabbt, men inte från politikerna utan från huvudledaren i Dagens Nyheter dagen efter. Ledarskribenten Håkan Boström svarade positivt på alla Vänsterpartiets tre punkter inklusive bankdelning. Eftersom DN är den gamla kommunistätartidningen från kalla krigets dagar, var Boström tvungen att reservera sig lite för att förslaget kom från vänster. Men det bjuder säkert Vänsterpartiet på, eftersom det är just så piruetterna går, när en dialog över blockgränsen etableras.

I avsnittet om bankdelning skriver DN:

"Även förslaget om att utreda en begränsning av de statliga bankgarantierna till att endast gälla bankernas kärnverksamhet är värt att ta på allvar. Statliga bankgarantier är något av ett nödvändigt ont - motiverat av behovet att skydda småsparare och undvika systemhotande bankkonkurser. Att banker och investmentbolag också tar risker är ett naturligt inslag i en fungerande marknadsekonomi - men det senare bör staten om möjligt inte underblåsa på det sätt som i praktiken skett under senare år. Sverige är här inget undantag. Med en banksektor som i sin storlek i förhållande till BNP tillhör de största i Europa utgör svenska banker i dag en inte obetydlig riskfaktor för svenska skattebetalare."

Världen ändras nu så snabbt att det finns en chans att överleva. Nu måste fler träda fram för bankdelning från den borgerliga kanten, men också från socialdemokrater, fackföreningar och andra organisationer.

Läs hela DN:s ledare den 1 augusti här