Vänsterpartiet vill ha med regeringen på bankdelning

På Dagens Nyheters debattsida idag skriver Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, ordförande resp. vice ordförande för Vänsterpartiet, under rubriken "En realistisk politik ger bankerna ett större ansvar" om att regeringen borde ta initiativ till "blocköverkskridande samtal och överenskommelser för att minska krisens risker i Sverige".

Det är ett viktigt uttalande för att bredda diskussionen om bankdelning just när frågan fått så stor uppmärksamhet internationellt. Även regeringsorganet Svenska Dagbladet har sett behovet att börja berätta om hela den "växande skaran av politiker, myndighetsprofiler och invånare som i krisens efterspel ropar på en återgång till tidigare lagar" där de först och främst nämner bankdelningslagen Glass-Steagall. Nu om någonsin, när internationella toppbankirer som Sandy Weill gjort en total omsvängning, borde någon i regeringspartierna eller socialdemokratin kunna samla sig till att också stödja bankdelning.

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson skriver:
"I detta krisläge måste den svenska politiken bidra mer aktivt till verkliga lösningar även om det kräver att en del obehagliga sanningar får sägas i Bryssel. Krispolitiken måste också se till att priset inte blir för högt för svenska skattebetalare. Med låg statsskuld och en egen valuta har vi klarat oss hyggligt än så länge. Dessa styrkor ska vi slå vakt om. Men i takt med att krisen förvärras drabbas delar av vår export och arbetslösheten stiger. En stor riskfaktor är de svenska storbankernas allt för stora omsättning och den höga privata skuldsättningen. Det gör oss mycket känsliga för en europeisk bankkris. Vi vill därför att regeringen bjuder in företrädare för den rödgröna oppositionen till samtal om hur vi kan minska krisens risker för Sverige. "
De har följande tre konkreta förslag för börja lösa krisen genom "möjliga blocköverskridande överenskommelser":
"1. För att minska hushållens höga skuldnivåer bör en amorteringsplikt på banklån införas."
"2. Vi vill snabbutreda och genomföra en bankdelningslag."
"3. För att möta krisens negativa ekonomiska ­effekter bör de samhälleliga investeringarna öka."

Den första punkten har just börjat diskuteras av bl.a. banker och i Almedalen signalerade även Anders Borg en omsvängning av regeringspolitiken med att börja tala om satsningar på infrastrukturinvesteringar. Men det som är avgörande är just förslaget om en snabbutredning av för att genomföra en bankdelningslag, en lag som Sverige i eurokrisen redan borde ha haft på plats för att kunna undvika ett totalt sammanbrott i svenska finanssystemet där hela handeln av mat, drivmedel och andra nödvändighetsvaror blockeras. Med bankdelning kan kraschen isoleras till spekulationpapperen medan den reala ekonomin hålls igång.

Hela debattartikeln kan läsas på http://www.dn.se/debatt/en-realistisk-krispolitik-ger-bankerna-ett-storr...