Tyske finansministern öppnar för bankdelning

Även bland politiker i Tyskland börjar bankdelningsfrågan nu röra sig ordentligt. I en intervju i tidningen Welt am Sonntag säger finansministern Wolfgang Schäuble att han "inte utesluter en delning av universalbanker", ett uttalande som snabbt fick stor spridning i media.

Welts intervjuare hänvisade till chefen för det jättelika återförsäkringsbolaget Munich Re Nikolaus von Bomhard "som förespråkade en delning av universalbanker som Deutsche Bank, dvs. att affärsbanksverksamhet skiljs från investmentbankverksamhet" och frågade "behöver vi en sådan radikal omstrukturering?" Schäuble svarade först:

- Jag värderar herr vom Bomhard högt och lyssnar alltid mycket noga på vad han säger. Men i Tyskland har våra nuvarande problem mycket lite att göra med förekomsten av universalbanker.

Welt sa då att "detta är föga hjälp för den tyske skattebetalaren eftersom kollapsen av en enda stor finansinstitution skulle skaka halva kontinenten." Schäuble svarade:

- Det är rikitgt. Och det är därför jag inte utesluter förslaget att dela universalbankerna utan vidare. Om det kan bevisas att Europa behöver ta ett sådant steg, kommer Tyskland inte att spärra det.

Strax innan hade Schäuble sagt att finansmarknaderna behöver ett "ramverk" att hålla sig till och att "vi alla gick för långt med avregleringarna som började på 1990-talet". Tio år efter var det tvunget att rädda finansmarknaderna på skattebetalarnas bekostnad för att inte något värre skulle hända, sa han men betonade:

- Men nu måste vi vara noga med att införa regler som förhindrar en upprepning.

Förutom näringslivstidningen Handelsblatt har nu även tidskriften Der Speigel kommit ut för Glass-Steagall. Chefredaktören Georg Mascolo skrev i numret 31/2012 den 30.7 en ledare med rubriken "Varför universalbankerna måste delas" där han berättade om Sandy Weills omvändelse och skrev att Glass-Steagall aldrig borde ha upphävts. Ännu finns inte tillräckligt med stöd för en bankdelning, menar han, även om en smart VD för ett ledande tyskt börsföretag vill ha det, liksom även de tyska socialdemokraternas ledare Sigmar Gabriel.

Mascolo förklarar för dem som ännu inte håller med om att Deutsche Bank måste finna en annan affärsmodell (dit hör Der Speigels egen näringslivsredaktion) att fördelarna med en bankdelning klart överväger nackdelarna. Det gamla argumentet att Lehman Brothers var en investmentbank och därför skulle ha behövt räddas i alla fall, skriver Mascoll stämmer - men endast i det nuvarande systemet. Om man hade haft en strikt bankdelning är det mycket sannolikt att Lehmankraschen inte skulle påverkat hela finanssystemet. Han anser att förslaget, även om det inte ännu har tillräckligt med stöd, måste införas snabbt, och fortsätter:

- Glass-Steagall-lagen blev möjlig eftersom en bankkommission i senaten hade avslöjat det idiotiska, riskabla och ibland brottsliga agerandet av banker före depressionen. Upprördheten över detta banade väg för lagen. Ibland upprepar sig historien. Glass-Steagall tjänade världen bra under många årtionden. Det skulle varit bra om lagen aldrig ändrats. Det är dags att rätta till detta misstag.

Der Spiegel har en stor artikel i samma nummer om LIBOR-skandalen.