Nya spelregler för bankdelningsdebatten

Det behövdes en omvändelse av den amerikanske superkändisen på Wall Street Sandy Weill för att få Svenska Dagbladet att upptäcka bankdelningsdebatten och Glass-Steagall. Utan att Svenska Dagbladet någonsin skrivit om Glass-Steagall på åratal, så skriver SvD:s Daniel Kederstedt om Weills nya krav på att "splittra bankerna":

"En riktig amerikansk finansprofil sällar sig nu till den ständigt växande skaran av politiker, myndighetsprofiler och invånare som i krisens efterspel ropar på en återgång till tidigare lagar. Inte minst då Glass-Steagall Act från 1993 [skall vara 1933 red anm.], som strikt skiljde affärs- och investmentbankverksamheten från varandra. Lagen luckrades upp 1990, inte minst tack var Sanford "Sandy" Weill som i finanskretsar länge kunnat ståta med förändringarna som en av sina största bedrifter."

Efter att ha blockerat alla nyheter om Glass-Steagall, som enligt en sökning på SvD inte är nämnt sedan 2008, har SvD plötsligt upptäckt "den ständigt växande skaran av politiker, myndighetsprofiler och invånare" som ropat på Glass-Steagall. Inledningsstycket ovan fanns bara i papperstidningen men ha försvunnit i artikeln på SvD.s hemsida här

I USA har Sandy Weills mycket uppmärksammade omvändelse betecknats av förre åklagaren i New York Elliot Spitze,r som en signal att spelets regler har ändrats - en "game changer". Är det inte just detta vi ser nu i Svenska Dagbladet också. Först några brittiska bankoligarker, sedan några fler toppbankirer på kontinenten, speciellt i några av de gamla nyckelinstitutionerna, sedan Sandy Weill i USA, dagen efter honom ledarsidorna för New York Times och Los Angeles Times och sedan på måndagen också den ultraanglofila tyska tidskriften Der Spiegel. Listan på bankirer finns på bl.a. Finance Watch.

Det alla förstås undrar nu, är vem som skall träda fram i Sverige som representant för de nya spelreglerna på bankmarknaden. Fältet är fritt även för svenska bankirer att börja rädda den reala ekonomin och styra om bankväsendet till realinvesteringar och ungdomsjobb, om någon vågar driva på det nu. Spelreglerna har ändrats.

Att SvD är inne på något nytt visar sig också av Daniel Kederstedts nästa inlägg på sin Wall Street-blogg, som bara finns på nätet från den 28.7. Där presenteras den fleråriga förespråkaren av Glass-Steagall Thomas Hoenig, som tidigare var chef för Federal Reserve i Kansas. Under rubriken "Wall Streets bjässar hotar kapitalismen" presenteras Hoenigs mycket kraftfulla attack på snedvridningen av konkurrensen på bankmarknaden av USA:s fem jättebanker eftersom de tillåtits bli för stora att gå under. Nu först har SvD upptäckt också Thomas Hoenig.

Se videon där Hussein Askary förklarar varför oligarker idag stöder LaRouchelösningen Glass-Steagall här