Kan ryska diplomatin förhindra krig?

2 juli - Efter Syrian Contact Groups möte i Geneve den 29-30 juni underströk Lyndon LaRouche att det är klart att Ryssland höll fast vid sitt motstånd mot varje formulering som skulle kunna användas för att kräva president Assads avgång.

Så länge som Putin och Ryssland håller fast vid FN:s speciella ombud Kofi Annans fredsplan och krigsundvikande agenda har det brittiska imperiet ett verkligt problem. Är imperiet verkligen berett att driva Ryssland in i ett kärnvapenkrig, därför att Rysslands ledare gör klart att de inte tänker vika sig för britternas angrepp på den Westfaliska fredens princip om nationell suveränitet?

Syrian Contact Group består av de fem permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd och Syriens grannländer. Ryssarna avvisade alla formuleringar i slutdeklarationen som krävde att Assad skulle lämna makten. Däremot sägs att gruppmedlemmarna skall förebygga allt användande av väpnat våld och istället följa en fredlig väg med förhandlingar mellan alla inblandade, inkluderande Syriens regering och oppositionen för att få slut på våldet och bereda väg för politiska förändringar i landet. Nästan alla punkter som nämns i deklarationen kommer från Rysslands och Arabförbundets 6-punktsplan.

Det behöver knappast sägas att den syriska exiloppositionen avvisade deklarationen därför att den inte förespråkade ett störtande av president Assad med våld. Samtidigt ökar splittringen inom National Syrian Council som inte kan enas om en handlingsplan därför att många av dess medlemmar styrs av krafter utifrån. Deras möte i Kairo den 3 juli slutade med att några medlemmar såsom den Kurdiska alliansen lämnade NSC för att NSC inte erkände det kurdiska språket och rättigheter i ett framtida Syrien. NSC vill förstås inte förarga Turkiet som förmedlar vapen och trupper och terrorister som bekämpar Assads regering. Under slutsessionen uppstod våldsamma gräl och slagsmål. Ryssland har inbjudit några av NSC:s ledare till Moskva för att försöka övertala dem att delta i en förhandlingsprocess med regeringen.

Samtidigt, som ett tecken på att de amerikanska militären fortsätter sina krigsförhindrande ansträngningarna som leds av överbefälhavaren general Martin Dempsey, gjorde höga militärer en serie anonyma uttalanden i Wall Street Journal om att det nedskjutna turkiska flygplanet var tänkt att testa Syriens reaktioner i syriskt luftrum. Artikeln skapade en virvelstorm av fördömanden och förnekanden från turkiska talesmän ända upp till premiärminister Erdogan själv, efter att den snabbt spridits i turkiska massmedia. Artikel har inte bara skämt ut Turkiet utan också ramponerat försöken att använda incidenten för att starta ett krig.

General Dempsey har till och med kontaktat turkiska militära ledare för att understryka sitt motstånd mot ett utländskt militärt ingripande i Syrien.

Den som vill veta mer om vad Syrienkrisen handlar om kan se videon LPACTV har gjort om det pågående sabotaget av fredsplanen av det som även FN:s övervakare kallar den tredje kraften". Se den här (48 min på engelska)