Bankdelning nödvändigt för att stoppa knarket

När Rysslands nationelle samordnare för att bekämpa narkotika, Viktor Ivanov, talade pa utrikespolitiska institutet i Buenos Aires den 27 juni förklarade han att ett bankdelningssystem är förutsättningen för att effektivt kunna bekämpa den internationella knarkhandeln och återetablera nationell suveränitet. Han sa:
- Vi måste förändra den rådande finansarkitekturen. Affärsbanker och investeringsbanker måste säras så att vi kan försvara kreditgivande finansoperationer mot spekulation. Vi måste säkra stabila växelkurser mellan nationella valutor och vi måste säkra långfristiga krediter för utveckling av infrastruktur. Statscheferna i de narkotikadrabbade länderna måste gemensamt kräva att dessa nödvändiga åtgärder genomförs.

Ivanov sa att dagens internationella penning- och finanssystem har byggts upp på förstörda nationer som tvingats till underutveckling genom att systemet sugit ut deras resurser och berövat dem rätten till nationell suveränitet. Den nya finansarkitekturen måste ersätta detta system förklarade Ivanov och visade med ett tre-stegs-program hur nationer kan återvinna rätten att självständigt utveckla sina nationalekonomier. Ivanov sa:

- Först gäller det att skapa den infrastruktur som behövs för att organisera ett modernt jordbruk med stabila marknader. För det behövs ett kreditsystem med låga räntor för jordbrukarna, vetenskapligt och industriellt tekniskt stöd för jordbruket (utsäde, gödsel samt kapacitet att producera jordbruksmaskiner), ett utbildningsväsende för att skola agronomer och andra jordbruksyrken, såväl som hårda protektionistiska åtgärder för att försvara jordbrukare som odlar tillåtna produkter.

- Det gäller sedan att skapa förutsättningar för andra arbetsmöjligheter för att minska antalet familjer vars välstånd enbart hänger på att lyckas med jordbruket. Detta innebär att man måste skapa en nationell högteknologisk industri som kan sysselsätta befolkningen. Ett exempel är Malaysien, som, från att ha varit ett underutvecklat jordbruksland, på ett par årtionde har utvecklats till ett ledande högteknologiskt land.

- För det tredje måste staten bli självständig och utrustad med ett oberoende system för finanser och krediter. Varje land måste ha rätt till egen utveckling. Det monetära och finansiella system som världen har idag , som byggts upp på förstörda nationer och på att suga ut deras resurser, är huvudorsaken till att knarkhandeln kunnat breda ut sig i hela världen.

Efter att ha lagt fram detta tre-punkts-program, förklarade Ivanov att en bankdelning måste till för att öppna vägen för dessa åtgärder (se det inledande citatet).

Det tal som Ivanov höll i Buenos Aires betonade de idéer som han lagt fram vid olika tillfällen de senaste åtta månaderna. I november förra året talade Ivanov vid Centret för strategiska och internationella studier i Washington. I talet, med rubriken Knarkhandeln och finanskrisen, hävdade han att det bara går att stoppa den internationella knarkhandeln genom att drastiskt ändra det globala finanssystemet i linje med USA:s Glass-Steagall-lag (som avskaffades 1999 -red. anm.). Samtidigt, sa Ivanov, måste beslut tas för att stärka ekonomin genom utvecklingsprojekt och riktade krediter. (Talet finns i sin helhet på engelska i EIR den 2 december 2011). Vid vinterforumet i Davos i januari eldade Ivanov på mot världsfinanssystemet och sa att det är hemskt dåligt och måste ersättas. När FN:s narkotikakommission sammanträdde i Wien den 12 mars, fordrade Ivanov att "den sjuka nyliberala ekonomin" måste överges och la fram ett program för att "radikalt förbättra ekonomierna i Centralasien" med hjälp av Rysslands vetenskapliga och industriella kapacitet. Mer att hämta om detta tal finns på engelska i EIR den 23 mars. Med talet i Buenos Aires gick Ivanov närmare in på hur en sådan nationalekonomisk förbättring kan organiseras.

Den 21 maj deltog Ivanov på den tredje internationella Världsforumet mot narkotika (WFAD), som hölls i Stockholm. (Ivanovs tal i Stockholm kan man ta del av här: http://www.wfad.se/wfad2012-presentations-speeches?start=40 resp. http://www.wfad.se/wfad2012-video-and-audio).

Vid sidan av Ivanov har Antonio Costa, som var länge chef för FN:s avdelning mot narkotikahandel och kriminalitet (UNODC), pekat på det internationella finanssystemets djupa inblandning i knarkhandeln. Costa har slagit fast att det nuvarande internationella finanssystemet inte skulle kunna existera utan det flöde av olagliga pengar som hänger ihop med narkotikahandelns penningtvätt, och att den enda möjligheten att framgångsrikt bekämpa narkotikahandeln är att helt och hållet omstrukturera världsekonomin och dess finansarkitektur. I en intervju till EIR, publicerad den 27 april 2012, svarade Costa på en mängd viktiga frågor. (Läs en sammanfattning på svenska här : http://www.larouche.se/nyheter/2012/04/27/narkotika-i-varldens-banksyste...)

Här finns länkar till några av EIR:s artiklar om Viktor Ivanovs uttalanden:
http://www.larouchepub.com/pr_lar/2012/120702_ivanov_argentina.html

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2011/eirv38n46-20111125/46-47_3846...

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2012/eirv39n25-20120622/index.html

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2011/eirv38n47-20111202/32-37_3847...

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2012/eirv39n12-20120323/32-34_3912...

Boken Dope Inc. om knarkhandelns finanssystem finns att köpa här