Tidningskrav: Danske Bank måste delas

I ett debattinlägg i den danska tidningen Politiken med rubriken "Danske Bank har blivit så fet att den inte längre kan gå ner i vikt" skrev Kristian Madsen att Danske Bank "är ett finansiellt monster som skulle kunna dra ned hela Danmark. Banken måste delas." Danske bank är helt klart Danmarks största bank, en s k systemisk bank, om det någonsin funnits en, med en balans på två gånger den danska bruttonationalprodukten..

Madsen, som är en av Politikens ledarskribenter, kritiserade polemiskt bankens farliga arrogans. Efter att nyligen ha nedvärderats av Moodys, svarade banken att den danska regeringen kommer att vara tvungen att rädda banken om den hamnar i problem. Madsen slutsats är att hela nationen är i fara om banken inte delas.

Denna debattartikel kom samtidigt som att Schillerinstitutet i Danmark började dela ut 60 000 exemplar av sin nya tidning med huvudrubriken: "Glass-Steagall eller kaos". Denna slogan var också Schillerinstitutets huvudfråga i den senaste valkampanjen. Tidningen har distribuerats till alla folketingsvalda och ministrar och sprids av Schillerinstitutets medlemmar till olika lantbruksmässor och andra viktiga möten.

Det danska Schillerinstitutet svarade på Madsens debattartikel med en kommentar i tidningen där man kräver att en bankdelningslag i stil med Glass-Steagall införs och med en länk till den nya kampanjtidningen. Läs den här

Kristian Madsen debattartikel "Danske Bank har blevet for fed til at gå ned" kan läsas här