Specialrapport om århundradets amerikanska projekt NAWAPA XXI

LaRouchePAC har utarbetat en plan för att återuppliva hela Nordamerikas ekonomi, skapa jobb samt återställa säkerheten för den amerikanska statens kreditförmåga. Planen är uppbyggd kring ett kontinentalt flodreglerings- och elkraftprojekt som går under namnet Nordamerikanska vatten- och kraftalliansen (North American Water And Power Alliance) och presenteras i en rapport på 100 sidor kallad "NAWAPA XXI". LaRouchePACs plan är en detaljerad uppdaterad version av den ursprungliga NAWAPA-planen från 1960-talet, då projektet drevs av bl.a. president John F. Kennedy.

NAWAPA XXI-projektet skulle anställa mer än 4 miljoner människor i produktivt arbete direkt i projektet samt ytterligare 2 miljoner i stödjande verksamheter. Projektet skall säkerställa den nordamerikanska kontinentens försörjning med vatten, mat och kraft. NAWAPA XXI kommer att tillföra mycket elkraft till USA och Kanada, men framför allt öka de nuvarande otillräckliga vattenflödena i de fyra större flodsystemen i sydvästra USA och norra Mexico så att de torkdrabbade ökendelstaterna där kan fortsätta utvecklas. För Kanada och Alaska innebär NAWAPA XXI möjligheter till samarbete med Ryssland om Arktis utveckling och genom järnvägar ända fram till den planerade tunneln under Berings sund.

Nästan hälften av NAWAPA XXI-rapporten ägnas åt förslaget att finansiera NAWAPA genom att återställa USA:s historiskt förankrade statsstyrda kreditsystem. Det första steget är att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall så att giltiga skulder kan avskiljas från spelskulder, och därefter kan nästa steg tas, som är att upprätta den tredje nationalbanken i USA:s historia. Precis som beslutet att bygga NAWAPA XXI återstartar USA:s ekonomi och ökar den fysiska försörjningen så att det amerikanska folket kan överleva, så kan det också snabbt återskapa det amerikanska kreditsystemets trovärdighet. Historiska exempel på hur en sådan nationalbankspolitik har stabiliserat det amerikanska kreditsystemet i mycket svåra lägen belyses detaljerat. Det handlar om: 1) den förste finansministern Alexander Hamiltons upprättande av USA:s första nationalbank, 2 ) den andra nationalbanken och president John Quincy Adams system för inhemska ekonomiska utvecklingsprojekt, 3) Abraham Lincolns återstabilisering av det amerikanska penningsystemet genom lansering av den enhetliga grönfärgade dollarn, the Greenback och 4) det senaste exemplet på ett förnuftigt system med statliga krediter, Franklin D. Roosevelts finansiering av New Deal med Reconstruction Finance Corporation (RFC) och Tennessee Valley Authority (TVA).

NAWAPA XXI är resultatet av två års utredning och planering av forskare från LaRouchePAC i samarbete med en grupp frivilligt medverkande ingenjörer och andra experter på områdena kärnteknik, jordbruk, transportsystem, ingenjörskonst, projektering samt geoteknik. Enligt LaRouchePACs forskargrupp kommer denna första utgåva av rapporten snart att följas av en andra, grundad på gensvaret från de nya experter som LaRouchePAC vänder sig till under den intensiva uppsökande verksamhet man precis har påbörjat.

Vid presentationen av rapporten den 7 april poängterade Dave Christie, som är LaRouchePAC:s kongresskandidat i delstaten Washingtons nionde valkrets, att det finns en klart märkbar, positiv förändring i inställningen bland fackföreningar, ingenjörer och andra jämfört med 2010 när man gick ut med sin första presentation av NAWAPA. Christie konstaterade:
- Under vår första kampanj för NAWAPA hade många fackföreningar och experter lurats. De hade lurats av stimulanspaketet. Nu har de sett hur hemsk Obama är, att hans stimulanspaket var en bluff och de är upprörda. Landet faller samman och intresset är större för stora idéer.

Huvudförfattaren Michael Kirsch uppmanade regeringen, samt ledande personer inom industri, teknologi och naturvetenskap, att ta på sig uppgiften att verkligen genomdriva NAWAPA och se till att detta projekt definierar debatten under innevarande valår med sin patriotiska, nationella målsättning.
- Rapporten är tillägnad John F. Kennedy. I hans anda är NAWAPA-projektets tema nationens enighet och suveränitet, det vill säga förmågan att fritt försörja och skapa utvecklingsmöjligheter för sina medborgare. Det gäller varje delstat. Det gäller unionen av delstater. Varje produktivitetsökning på ett ställe innebär en ökning på ett annat ställe. NAWAPA XXI ökar nationens styrka som en helhet, sa Kirsch.

NAWAPA XXI-rapporten inklusive dess detaljerade förslag till kreditsystem presenteras med flera filmer på engelska på LaRouchePAC.com/infrastructure. Rapporten kan också laddas ned där gratis. Ett tryckt exemplar kan beställas mot ett rekommenderat bidrag på $100. Ring 001 800-929-7566 till USA eller ring till 08-98 30 10 för att komma i kontakt med LaRoucherörelsen i Sverige - EAP!
Eller skriv till nawapaxxi@larouchepac.com

Läs hur USA har råd med detta gigantiska projekt här

Se videon på svenska om NAWAPA här

Se Michael Kirsch presentera rapporten här

Se mera på engelska här