Biljoner oredovisade förluster i EU-bankerna

Internationella valutafondens möten i Washington var en total flopp, skrev Liam Halligan i sin kolumn i Daily Telegraph den 22.4. Han har tidigare krävt Glass-Steagall och representerar en något mer realistisk grupp i Storbritannien som inte vill förstöra imperiet bara för att rädda Londons finanskvarter. "Europas nästan helt orekonstruerade banksektor är fortfarande utbombade, sittande på biljoner av oredovisade förluster ... Detta är ohållbart", skrev Halligam.

"Regeringar runt om i världen är som förstenade av skräck över att eurozonens banker kan implodera och utlösa ännu en 'Lehman-situation'," berättade Halligam och anklagade dem för att deras nuvarande politik "har tillåtit bankerna dra iväg på ännu en kreditdriven fest, denna gång inte byggd på IT-aktier eller fastigheter, utan på deras egna regeringars skulder."

IMF:s årliga översikt varnade för att det finns ett hål på 3,8 biljoner dollar i den europeiska banksektorn. Det motsvarar 10 procent bankernas bokförda tillgångar. En hög tjänsteman på ett finansdepartement, som EIR talade med i samband med IMF:s och Världsbankens årliga vårmöten, varnade för att IMF:s officiella siffra kraftigt underskattar omfattningen på den kommande härdsmältan. Han hade sett en tidigare version av IMF-översikten som tecknade ett mycket värre läge för de oredovisade förlusterna i de stora europabankernas bokföring (s.k. "non-performing debt"). IMF:s egentliga beräkning är att det behövs åtminstone 7 biljoner euro (över 9 biljoner dollar) för att undsätta ("bailout") de europeiska bankerna detta år.

Ledande amerikanska underrättelsekällor berättade tidigare i år att när Europeiska centralbanken började ge ut sina två jätteemissioner på sammanlagt mer än en biljon euro, beräknades de europeiska bankerna behöva 6 biljoner euro (8 biljoner dollar) för att stävja en total härdsmälta detta år. EIR:s källa vid årets IMF-möte bekräftade denna siffra och lade till att IMF:s beräkningar var att minst 7-8 biljoner dollar kommer att behövas.

Med andra ord är närmare 25 procent av de redovisade tillgångarna för eurozonens alla banker värdelösa - enligt det angloamerikanska finanssystemet egna dokument. Och detta är bara toppen på isberget. Lyndon LaRouche har flera gånger slagit fast att hela det transatlantiska finanssystemet är hopplöst bankrutt.

Det är i ljuset av dessa siffror som man skall se IMF:s fanfar över att man lyckats öka sin räddningsfond till 430 miljarder dollar (och denna summa hänger på att löften från olika regeringar godkänns innan nästa G20-möte i juni). Om ens denna summa samlas in, motsvarar den inte mer än 5 procent av förlusterna i bankernas böcker. Det svenska offret av blod till dessa lik i monetarismens intensivvårdsavdelning var "mer än 10 miljarder dollar" (mer än 63 miljarder kr). Denna summa är en del av den summa på upp till 100 miljarder kr, som Riksbanken utlovade i december förra året. Men även om Sverige ökar sitt offer, som kunde gått till riktiga investeringar i landet, till hela summan hundra miljarder, är det inte ens en droppe i havet för att rädda de förluster som hittills uppkommit i de europeiska banksystemet.

Se artikel i EIR här