Bankdelning franska valet samt i Tyskland

Alla franska presidentkandidater, utom Sarkozy, är för bankdelning på ett eller annat sätt. Uppenbart har de påverkats av den fleråriga kampanjen för Glass-Steagall, som har lett till ett brett stöd för Jacques Cheminade och säkrat de politikerunderskrifter som krävs för hans kandidatur. Cheminade är däremot hittills den enda som kräver den ursprungliga och verkligt fungerande bankdelningen enligt Glass-Steagall. Den sittande presidenten Nicholas Sarkozy är den enda som inte har bankdelning på sitt program. Men för den ena kandidaten efter den andra står bankdelning högst upp på programmet när det gäller bank- och finansfrågor. Se på den franska uppställningen för kandidaternas ståndpunkter här Klicka på "Banque et Finances"! De tre, som likt Sarkozy, inte har frågan högst upp, har uttalat sig för bankdelning i andra sammanhang.

I Tyskland har förbundskansler Angela Merkels eget parti CDU satt upp en arbetsgrupp under ledning av partiets finanspolitiske talesperson Klaus-Peter Flossbach för att se på bankdelningsfrågan, även om regeringen tvekat diskutera frågan. Från oppositionen har både de Gröna och Socialdemokraterna krävt en regeringskommission liknande Volckerkommissionen i USA eller Vickerskommissionen i Storbritannien.

Tidigt i februari ställde Socialdemokraterna en fråga i Förbundsdagen om detta vilken regeringen nu har svarat på. Socialdemokraternas Förbundsdagsgrupp tillsatte i december förra året en arbetsgrupp för att studera bankdelning. Man inbjöd bl.a. Andrew Wignall från OECD till en hearing, eftersom han uttalat sig för en europavid "inhägnad" av bankerna. Dessa utfrågningar beredde den fråga som ställdes i februari. I frågan hade Socialdemokraterna en kort inledning om Glass-Steagall och dess upphävande, för att därefter mer framhäva Volckerregeln i Obamas finansreform Dodd-Frank samt Vickers s.k "inhägnande" av de bankverksamheter som skall skyddas.

Regeringen svarade att man för tillfälligt inte avser att införa en lagstiftning liknande varken Dodd-Frank (Obamas finansreform) eller enligt Vickersmodellen. Regeringen hävdar att Glass-Steagall inte skulle ha förhindrat en Lehmankrasch, m.m. Regeringen kallade "inhägningsmodellen" för "en intressant idé", men hävdade att man måste ta hänsyn till "landsspecifika" förhållanden, vilket för Tyskland betyder att om en delning av bankernas verksamheter infördes, "skulle banker kunna få svårigheter med sin kortsiktiga finansiering", vilken inte regeringen vill störa.

Regeringen hävdade också att finansieringen av små och medelstora företag i Tyskland i huvudsak görs av sparbankerna, som redan uppges ha vidtagit skyddsåtgärder, så att ingen ytterligare lagstiftning behövs. Vad gäller en tysk bankkommission, liknande de i USA och Storbritannien, vilket Socialdemokraterna krävde, försäkrade regeringen att det inte skulle vara meningsfullt med en sådan eftersom det redan finns en kommission på EU-nivå som ser på bankregleringsfrågorna.

Bankdelningsfrågan stöds således numera av inte bara vänstern och miljöpartierna i Tyskland och Frankrike, utan även av borgerliga politiker, även om de nuvarande beslutsfattarna fortfarande inte gör det. Nödvändigheten att hävda den riktiga bankdelningen enligt Glass-Steagall som de italienska senatorerna gjort, växer eftersom den brittiska Vickersförslaget ständigt hålls fram och det är en avsiktlig avledningsmanöver dikterad av Londons City. Den amerikanska Dodd-Frank-lagen avfärdas numera även av sin upphovsman Paul Volcker till förmån för Glass-Steagall.