Svenska bombfabriken till Saudi: Avbryt Sveriges stöd till al-Qaida i Syrien

Avslöjandet om svenska bombfabriksexporten till Saudiarabien är en är en gåva i arbetet att stoppa en kärnvapenkonfrontation kring Iran och Syrien. Bakom Iran och Syrien står ju Ryssland och Kina och ändå pressas konflikten fram, vilket betyder att man från Väst faktiskt söker en kärnvapenkonfrontation på Kubakrisnivå, men nu i en mycket rörigare och därför farligare situation.

Sverige är med och pressar på till stöd för den del av oppositionen som driver en väpnad destabilisering av Syrien. Saudierna är direkt inne i Syrien med beväpnade extremistiska legoterrorister från al-Qaida och ställer till blodbad på shiiter, kristna och alawiter. Detta har gjorts för att pressa fram ett "humanitärt militärt ingripande", eftersom allt dödande skylls på Assadregimen. De nu avslöjade planerna på vapenfabriken betyder att Sveriges regering är beredd att stöda Saudiarabien med tillverkning av bombmaterial som kan gå till de av saudierna stödda al-Qaida-terroristerna. Detta avslöjar hela hyckleriet i Väst kring vad man planerar för Syrien. Sverige måste backa från EU:s konfrontationslinje med Syrien och Iran, och därmed också från en kärnvapenkonfrontation med Ryssland och Kina. I stället måste diplomatin ta över våra relationer med Syrien och Iran.

Vapenaffärerna med Saudiarabien är ett arv från det svensk-brittiska vapensamarbetet genom BAE och BAE:s gigantiska Al-Yamama-affär med Saudiarabien. Den affären handlar om att britterna genom BAE:s gigantiska vapenavtal med Saudiarabien skapat världens största svarta fond för mutor, undergrävande verksamhet, råvarukrig och terrorverksamhet, inklusive 11 september-dåden. En stor del av svensk vapenindustri ägs av BAE.

Landet Saudiarabien är redan från början en skapelse av det brittiska imperiet efter första världskriget. Det har sedan dess styrts enväldigt av den kungliga familjen Saud som också gett landet dess namn. Samarbetet med Storbritannien är intimt. Al-Yamama är ett bytesavtal där saudierna levererar 400.000 fat olja om dagen till Storbritannien medan BAE sköter det saudiska flygvapnet och för detta ändamål har 4000-5000 anställda i Saudiarabien. Denna mängd olja motsvarar just nu ca 100 miljarder kronor om året. Dessa pengar går till det brittiska försvarsdepartementet som sedan betalar BAE. Genom åren har försvarsdepartementets inkomster från oljeförsäljningen överstigit betalningarna till BAE med 550-700 miljarder kronor, ett överskott som använts till hemliga operationer.

Saudiarabien saknar alla former av mänsklig frihet. Landet är en wahhabitisk teokrati med offentliga avrättningar och prygelstraff. Den högste religiöse ledaren, Abdul-Aziz Al-asheikh, sade den 12 mars att "på den arabiska halvön måste alla kyrkor förstöras ... Om det kan garanteras att pengarna når den Fria syriska armén så är det, genom Allahs vilja, Jihad till stöd för Allah, därför att allt som stärker Fria syriska armén och försvagar den syriska regeringen krävs av sharia ... Protester och strejker i Saudiarabien ökar bara ondskans makt och kan inte, enligt min mening, uppnå några mål."

Vi kunde alla, som det står i flygbladet "Stoppa Tredje världskriget", varit döda i ett kärnvapenkrig, om inte amerikanska militärledningen hindrat president Obama från att stöda Netanyahos plan att anfalla Iran. Nu ger avslöjandet om svenska regeringens vapensamarbete med Saudiarabien en möjlighet att riva upp svenska regeringens indragning i den brittiska imperiepolitikens stöd för väpnade destabiliseringar av olika länder. Det första steget är att omedelbart avbryta den svenska krigspropagandan mot Syrien, Iran och Ryssland. Därefter att som socialdemokraternas försvarpolitiske talesman Peter Hultqvist och SEKO-ordföranden Janne Rudén idag
kräver i Svenska Dagbladet
,att se till att staten tar ett fastare grepp om svensk försvarsindustri. Svensk försvarsindustri måste helt frikopplas från det brittiska ägandet och imperiepolitiken.

Mer information:

Schillerinstitutet arbetar internationellt för att stoppa ett tredje världskrig. Se nedan för information på olika språk:

Schillerinstitutet
»English »Dansk »Deutsch »Español »Polski »Hrvatski


Executive Intelligence Review (EIR)
Det av Lyndon LaRouche grundade nyhetsmagasinet
»Ryska »Español »Arabiska »Português »Kinesiska »Japanska

Läs eller se talet på engelska av ordföranden för den Dansk-Syriska
föreningen Mohammad Mahfoud på Schillerinstitutets konferens i Berlin
den 24-25 februari 2012 (simultantolkades även till tyska och italienska):
http://schiller-institut.de/seiten/201202-berlin/mahfoud-english.html

Ordföranden för den Dansk-Syriska föreningen Mohammad Mahfoud
intervjuades av danska Schillerinstitutet den 18 mars i Köpenhamn.  Se intervjun här:
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/579

LPACTV: Syria - Potential Detonator of World War, October 31st 2011
The British Empire intends to use regime-change in Syria to detonate the "New Balkans" region and trigger World War III. This outcome is
virtually guaranteed, unless we move with urgency to isolate Obama and constitutionally restrict his influence over the power of the United
States Presidency http://larouchepac.com/node/20100

Nyheter på engelska om världskrigshotet: http://larouchepac.com/ww3

Dagliga nyheter på engelska på LaRouchePAC: http://larouchepac.com

Se EIR:s arabiska hemsida: http://arabic.larouchepub.com/

Se den franske presidentkandidaten Jacques Cheminades som på ett
avgörande sätt påverkar Frankrike att lämna alliansen med Storbritannien
om att invadera Syrien:
http://www.cheminade2012.fr/Juppe-et-Sarkozy-sont-ils-conscients-d-engag...

Dagliga nyheter på franska: http://www.solidariteetprogres.org/

Nyheter på farsi: http://farsi.eirna.com/

Hussein Askarys artikel i tidskriften EIR om al-Qaida i Syrien:
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2012/eirv39n03-20120120/19-21_3903...

http://www.larouchepub.com/other/2012/3909obama_alqaeda_mujdeen.html

Hussein Askarys artikel i tidskriften EIR om Syriens historia med britter respektive amerikaner: http://larouche.se/nyheter/2012/03/18/ny-eir-artikel-av-hussein-askary-o...

Lyssna på vad den patriarken Ignatius IV i Damascus sa när han intervjuades av LPACTV: http://larouchepac.com/node/21966

Se på LPACTV-intervjun med den amerikansk libanesiska poeten och
förfataren Khaled Fayyad om britternas arbetsmetoder i Sydvästasien:
http://larouchepac.com/node/21890

Läs även vad den libanesiske maronitiske patriarken säger om det
som egentligen händer i Syrien:
http://uk.reuters.com/article/2012/03/04/uk-lebanon-patriarch-idUKTRE823...

Läs om hur Sverige stöder Al-Qaida i Syrien genom bombfabriken i
Saudi och samarbetet med BAE.
http://larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

Vidare på svenska om BAE http://larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

----