Lord Vickers turné för bankdelning är trojansk häst

Lord Vickers mötte LaRoucherörelsens protester, när han besökte Handelshögskolan i Paris den 10 januari. Det är hans förslag till "bankdelning" som den brittiska regeringen föreslog den 19.12 2011 i stället för förslaget till bankdelning enligt den ursprungliga amerikanska bankdelningslagen Glass-Steagall.

Det vitt omfattande stödet i Europa till den riktiga Glass-Steagall, har tydligen oroat London så mycket att man nu skickat ut Lord Vickers på Europaturné. Från sin Oberoende bankkommission presenterade Lord Vickers ett förslag, som i venetianskt förledande manér syftar till att oskadliggöra de krav på bankreglering LaRoucherörelsen startat. Vickerskommissionens förslag kallas för att "inhägna" (på engelska "ring-fence") de delar av banken som skall skyddas av staten, men detta skall ske under samma tak (med samma ägare) som där bankens spekulativa verksamheter pågår. Indelningen i olika avdelningar i samma bank syftar inte ens till att förhindra att insättarnas pengar används till bankens spekulation eller att förluster förs från spekulationsdelen till den "säkra" bankdelen. Dessutom skall regeringens förslag beslutas först 2015, för att kunna träda i kraft först år 2019, vilket gör att deras förslag varken kommer att får stopp den pågående finanskrisen eller världskrigshotet. Men senfärdigheten, att ingripa mot bankerna i Europa och USA, har gjort det möjligt för den brittiska regeringen, att komma först med sitt förslag för att försöka ta över all diskussion om bankdelning globalt.

"Lord Vickers Londons Trojanska häst! JA till Glass-Steagall!" stod det på plakaten i Paris som fick studenter och åhörare på konferensen att nyfiket komma fram till LaRoucherörelsens ungdomar för att ta reda på vad som pågick. De tog flygbladen om det riktiga Glass-Steagall, som föreslagits av LaRouche och den franske presidentkandidaten Jacques Cheminade.

Vickers skulle möta en hel rad politiker och bankirer i Paris, men sa i sitt tal att han "inte kom för att göra politik". I intervjun för den franska tidningen Les Echos avslöjade han sig, när han ombads bemöta de franska bankernas motstånd mot en förändring av nu rådande bankmodellen med "universalbanker" (även kallade stormarknader där alla sorters finansverksamhet blandas). Han sa:
- Vår rekommendationer är inte något fördömande av denna modell. Vi vill inte ha en total separation. Vi håller fast vid universalbankens fördelar, för att t.ex. sprida risker ... Vad vi vill lösa är frågan om de implicita statliga stödet till samtliga bankverksamheter pga att regeringen anser sig vara ansvarig för bankerna detaljhandelsverksamheter [motsvarande svenska affärsbanksverksamheter övers. anm.]."
På frågan om inte "instängslingen" kommer att ytterligare driva över bankverksamheterna till det helt oreglerade "skuggbanksystemet", visade Vickers hur han ondskefullt spelar rollen likt den trojanska hästen:
- Om detta kommer att leda till en risk för allmän överflyttning till "skuggbanksystemet" är en annan fråga. Är detta nödvändigtvis något dåligt? På vissa sätt skulle det vara en fördel. Men vi måste införa ett ramverk för dessa verksamheter innan godtyckliga regleringar införs ... [syftande på Glass-Steagall].

Dagen därpå var Vickers inbjuden till den nya socialistiska tankesmedjan Vigi-Eco (Comité de vigilance et d' analyse economique), som är skapad av socialistpartiets presidentkandidat Francois Hollande. Denne lovade, sedan han blivit nominerad till partiets presidentkandidat, att "erbjuda väljarna en ekonomisk analys av sina förslag", varav bankdelning är en stor sak för alla socialistpartiets kandidater i valet i maj.

Enligt den franska tidningen Tribune var en av dem, som tog del av Vickers venetianskt sluga förslag, den f.d. bankdirektören för Crédit Lyonais Jean Peyrelevade, som nu är chef för Pariskontoret för det franskitalienska finansbolaget Banco Leonardo och medlem i Vigi-Eco. Peyrelevade sa:
- Denna ide av instängsling är utmärkt, om det är ett mellansteg. På medellång sikt förespråkar jag en fullständig bankseparering av detaljhandelsbankverksamhet från investmentbankverksamhet.
Han såg Vickers förslag som fullständig illusion eftersom:
- För en investmentbank, som inte har tillgång till några insättares konton och därför inte några ordentliga likviditetsresurser, kommer frestelsen finnas, att hitta tunnlar och broar för att få tag på detaljhandelsbankens likviditet, när den finns inom samma bankenhet.
- Om man inte går bortom "instängsling" kommer man bli exponerad, på ett oförutsett sätt, för problemen med smittsamheten mellan investment- och detaljhandelsbankverksamheterna, slog Peyrelevade fast.

Det faktum att britterna skickar en sina trojanska hästar till Frankrike, pekar på att man där bakom stängda dörrar, faktiskt diskuterar en fullständig bankseparering, som krävs av Cheminades presidentvalskampanj. Eftersom många förvirrade och inkompetenta tjänstemän ofta anser, att "instängsling" är ett slags "första steg" i riktning mot en reglering liknande Glass-Steagall, var den franska debatten mycket viktig och avslöjande.