Kristna socialdemokrater i Österrike kräver Glass-Steagall för fred

Med anledning av den katolska kyrkans dag för världsfreden, som infördes 1967 och sedan dess årligen firas den 1 januari, uppmanade de kristna socialdemokraternas arbetsgrupp (www.acus.at) i Österrike till "förstärkta ansträngningar mot krigsfaror, militarisering och de ekonomiska orsakerna till internationella konflikter." Pressmeddelandet citerades delvis i Österrikes ledande katolska press.

I pressmeddelandet säger ACUS' ordförande , dr. Matthias B. Lauer: "När vi betraktar de allt fler krigsscenarierna i Fjärran- och Mellanöstern och de oroväckande uttalandena i den politiska konflikten mellan NATO och Ryssland är världsfredsdagen ytterligare en möjlighet att påminna om mänsklighetens gemensamma intressen mot upptrappningens logik. I synnerhet det förgångna året har visat att militäraktioner, inklusive så kallade humanitära interventioner, inte bidrar till att säkra fred och mänskliga rättigheter." Lauer tillade att alla former av imperial maktpolitik och destruktiva ideologier som "civilisationernas kamp" måste motarbetas.

Enligt ACUS, gäller det framförallt att bekämpa de ekonomiska orsakerna till militära konflikter: "Samhällen som är pinade av banker och finanskoncerner och som måste ge vika för konkurrensintressen kan inte vara fredliga. .... Äkta demokrati, social rättvisa, inklusivitet och en framtidsorienterad ekonomisk utveckling i mänsklighetens tjänst är de bästa och enda garantierna för fred."

"De förestående och nödvändiga debatterna på nationell och interationell nivå om att reglera finansmarknaderna, särskilt genom att införa ett riktigt bankdelningssystem, måste ses som ett viktigt bidrag till fredspolitiken", betonar Lauer, som i tidigare uttalanden yttrat sig för en bankdelningslag i stil med Glass-Steagall.

(ACUS= Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie)