Taxiförare tvingade Montis regering att backa

Claudio Giudici, facklig ledare för taxiförarna i italienska Toscana, lyckades stoppa den italienska teknokratregeringens första förslag om en avreglering av taxinäringen, och mobiliserar nu för att stoppa en eventuellt förnyad framstöt från regeringens sida. Taxiavregleringen ingår i det s.k. "blod och tårar"-programmet som den av Mario Monti ledda regeringen är ålagd att genomföra för att Italien ska återfå "finansmarknadens" förtroende.

Med metoder lånade från den "arabiska våren" fick Giudici, som också är medlem i LaRoucherörelsens italienska avdelning Movimento Solidarietà, sina kolleger att organisera en "spontan" protest på flygplatsen och centralstationen i Florens, och spred sedan nyheten på Facebook och Twitter. Under några timmar fredagen den 9 december genomförde taxiförarna en strejk på de internationella flygplatserna i Florens, Milano och Rom (undantag gjordes för handikappade, barnfamiljer och för patienter och personal på väg till sjukhus). Det var allt som behövdes. Nästa dag drog regeringen tillbaka avregleringsförslaget.

Att Giudici och hans taxikolleger lyckades besegra regeringen Monti uppmärksammades av Financial Times den 29 december. Financial Times konstaterade att Monti, som i sin tidigare befattning som EU-kommissionär tog strid mot världens största företag, nu lidit ett förödmjukande nederlag: "mannen som tvingade Microsoft på knä rår inte på landets taxiförare".

Några dagar senare, den 3 januari, citerade Financial Times ur en insändare som Giudici skrivit till tidningen. Under rubriken "Mäktiga lobbygrupper bromsar Montis reformer" skrev Guy Dinmore: "Claudio Giudici, som leder det landsomfattande taxiförbundet Uritaxis Toscana-avdelning, försvarar sitt motstånd mot den föreslagna avregleringen som en 'passionerad aktion av krafter engagerade i ett faktiskt demokratiskt motstånd mot Italiens förvandling från en republik till en oligarkisk stat'. I ett epostat uttalande förklarar Giudici att taxiförare, apoteksinnehavare, tidningsförsäljare och butiksägare är medborgare med rösträtt som motsätter sig att 'regeringschefen tillsätts av en rad krafter inom och utanför landet ... med en nyliberal plan siktande på att lägga landet ... i händerna på en finansoligarki'."

Över hela Italien fortsätter taxiförarna nu sin mobilisering för att stoppa ett väntat nytt försök från Monti att få igenom avregleringen, som man menar går ut på att bana väg för taxinäringens övertagande av finanshajar. På sätena i taxibilar över hela Italien ligger ett flygblad som Giudici skrivit, där man bl.a. kan läsa:

"Den italienska ekonomin har inget behov av avregleringar och presenter till bankerna. Vad den däremot behöver är ett återinförande av regleringar som begränsar handlingsfriheten för finansiella aktörer, som just nu styr över allt och alla och hindrar en verklig utveckling av den fysiska ekonomin! Paradoxen idag är att 'professorsregeringarna' är samma personer som skapade den globala krisen med sina recept, och skapade euron som en 'laboratorievaluta', en valuta dömd att gå under eftersom den inte tog hänsyn till människors verkliga behov. Hur kommer det sig att Argentina, Kina och Ryssland, med ekonomier som ser framtiden an med förtröstan, har återupptäckt den store amerikanske presidenten Franklin Delano Roosevelts politik? Roosevelt räddade oss från nazismen och var först med att belägga finanshajarna med ett strängt regelverk (Glass-Steagall-lagen och Bretton Woods-överenskommelserna). Här däremot vill man skänka bort hela näringsgrenar till de omättliga gamar som iscensätter krig mellan fattiga människor ... och kanske rentav mellan nationer!"