Svenska militärer oroliga för världskrig

Svenska militärer, med sin professionella förståelse av uppladdningen i Mellanöstern, börjar nu också oroa sig för hotet om världskrig. En av rapporterna på Kungliga Krigsvetenskapsakademins nyhetsblogg avslutas med följande kommentar: "Är det inte lite 1914 över Mellanöstern just nu?"

Bloggen "Försvar och säkerhet, Kungl Krigsvetenskapsakademiens debattforum - Tillsammans blir vi klokare (http://krigskonster.blogspot.com/)  är den hittills enda publikationen i Sverige utanför LaRoucherörelsen, som visar på någon förståelse av hur allvarligt världsläget är.

Så här rapporterar man de senaste dagarnas upptrappning:

20111118: Bistra besked från general Makarov

Det var bistra besked från den ryske generalstabschefen, Nikolaj Makarov, när denne igår presenterade en rapport om den ryska krigsmakten. Mest uppmärksammat blev ett uttalande om risken för kärnvapenkrig. Enligt ITAR-TASS http://www.itar-tass.com/en/c142/275380.html sa general Makarov att lokala och regionala konflikter kan utvidgas till stora krig inbegripet kärnvapen. Konkret pekade han på osäkerheterna kring tillbakadragandet av stora styrkor från Afghanistan som innebär en risk för destabilisering.

Förutom själva Afghanistan antar jag att han främst avsåg Uzbekistan och Tajikistan som hotas av Salafister precis som norra Kaukasus.

Ett annat, mer närliggande exempel, skulle kunna vara att Iran överraskande möter ett angrepp genom amfibieoperationer norrut i Kaspiska havet för att sätta sig på energiflödet från Turkmenistan och Kazakstan. Syftet med en sådan indirekt manöver skulle vara att dels försäkra sig om egen energi ifall de egna oljeterminalerna angrips, och dels att tvinga oljepriserna kraftigt uppåt, vilket skulle påverka uthålligheten för kontrahenterna. ...


20111122: Ökad takt i Mellanösterns trummor

Nu är skeendet i Mellanöstern snart snabbare än vad observatörer hinner rapportera. Bara igår har sammanstötningar mellan egyptiska säkerhetstyrkor och protesterande skördat tjugotalet liv, den egyptiska regeringen har lämnat in sin avskedsansökan, den jordanske kungen har besökt Ramallah för första gången på elva år och syriska soldater skjutit och sårat turkiska pilgrimer på he väg från Mecka.

Och då glömde jag nämna att den turkiske premiärministern uttalat sin dom över den syriska regimen och nyheten om att Hizbollah sprängt en amerikansk spionring. ...

Norr om Israel fortsätter Bashur al-Assad hårdnackat att försvara sig mot de numera beväpnade motståndarna. Det som startade som ett i stort set obeväpnat, socialt uppror mot vatten- och livsmedelbrist och korruption har blivit något helt annat. ...

I Medelhavet samlas nu också fartyg från omvärlden. En amerikansk hangarfartygsstyrka med fartyget Georg H.W Bush har ankommit till området på hemväg till Norfolk i östra USA. Kanada har annonserat att HMS Vancouver kommer att bli kvar några månader till. Ryssland har enligt syriska källor skickat fartyg till vattnen utanför flottbasen i Tartous, där Ryssland har sin enda bas i regionen utanför Svarta Havet. Min bedömning är att fregatten Smetlivy ur Svarta Havsflottan är huvudfartyget. Detta gamla fartyg deltog i det rysk-georgiska kriget 2008, då det i en amfibieoperation landsatte marininfanteri i staden Poti. I Murmanskområdet gör sig det ryska hangarfartyget Admiral Kuznetsov färdig för seglats till området tillsammans med ubåtsjaktfartyget Admiral Chabenkov. Admiral Kuznetsov är ryska flottans enda hangarfartyg och opererar såväl SU-33 som SU-25 ombord.

Israel har också stärkt upp sin marina närvaro i området för att skydda utvinningarna i de gasfält som landet har i sin besittning. Dels gäller det en diplomatisk signal till Turkiet som ifrågasätter några av dessa, men framförallt är det ett skydd mot terroristattacker från de små marina attackförband som finns i regionen. ...

I regionens huvudstäder sitter olika ledare nu och väger för och emot, obekräftade rapporter kommer in, utspel görs och våldsattacker sker dagligen i ökad frekvens i området. Är det inte lite 1914 över Mellanöstern just nu?

Läs mer angående General Makarovs uttalande här

Läs mer om generalernas varningar internationellt här