Finansmarknadsministern vill ej veta bankernas spekulationsandel

I en interpellation uppmanade Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson finansmarknadsminister Peter Norman att undersöka storleken på bankernas spekulationsandel. Det har gjorts i den brittiska Vickerskommissionen (ICB), där man funnit att den är mellan 64 och 82 procent av bankernas storlek. Andersson sa: "Den svenska banksektorn består till allra största delen av ren och skär spekulation. I Storbritannien har man försökt räkna ut hur stor andel av landets banksektor som utgörs av så kallad traditionell verksamhet, det vill säga in- och utlåning till hushåll och små och medelstora företag. En till två sjättedelar visade sig vara traditionell verksamhet medan fyra till fem sjättedelar visade sig vara spekulation, så kallad investmentverksamhet på bankspråk. Om dessa siffror skulle överföras på Sverige - vilket man inte kan rakt av, men det ger en indikation på hur stora volymer det handlar om - rör det sig om 10 000 miljarder till 13 000 miljarder kronor som bankerna spekulerar för. Det är pengar som staten har subventionerat."

I sin fråga skriver Andersson att "den brittiska bankutredningen, Independent Commission on Banking (ICB), sin slutrapport. Utredningen tillsattes mot bakgrund av finanskrisens effekter på det brittiska banksystemet. När den brittiska staten gav olika former av stöd till bankerna under finanskrisen visade det sig att det var mycket svårt att separera traditionell samhällsviktig verksamhet från investmentverksamhet. Detta innebar att hela bankerna fick räddas, även de delar som inte ansågs samhällsviktiga, vilket blev mycket kostsamt. Bland annat mot denna bakgrund föreslår utredningen ett slags separation ('ringfencing') av bankernas verksamhet i dels traditionell bankverksamhet, dels investmentverksamhet. Utredningen uppskattar att så mycket som fyra till fem sjättedelar av de brittiska bankernas sammanlagda balansomslutning härrör från det som definieras som "investmentverksamhet", vilket motsvarar 40-50 biljoner kronor."

Läs hela debatten i protokollet här